Hlavní znaky: drobní zavalití ptáci s krátkým krkem a dlouhým, plochým, širokým a červeným zobákem (9 až 12 cm, 5,4 g), křídla krátká, zaoblená, krátký hranatý ocas, peří málo variabilní, svrchní strana zelená, spodina bílá se žlutými a rúžovými skvrnami, červená skvrna pod krkem, fosilní nálezy prokazují, že dnešní druhy jsou jen pozůstatkem dříve široce rozšířené skupiny, obě pohlaví se vzájemně podobají, žijí na stromech v párech, jsou krotcí. Rozšíření: endemiti karibské oblasti (NT); lesy, často v blízkosti vod, netažní. Hnízdní biologie: velmi teritoriální, částečně s hnízdními pomocníky, hnízdo je komůrka na konci asi 30 cm dlouhé nory ve svahu, vejce: 2 až 5, bílá; 25 % hmotnosti samice, oba partneři sedí asi 21 až 22 dnů, nidikolní mláďata pobývají v hnízdě 19 až 20 dnů, s pomocníky kratší dobu, často se krmí. Potrava: hmyz, velká spotřeba potravy.

todi úzkozobý (Todus angustirostris)

todi portorický (Todus mexicanus)

todi pestrý (Todus multicolor)

todi šírozobý (Todus subulatus)

todi zelený (Todus todus)