Hlavní znaky: Velký, velmi hlučný, pospolitý pták, podobný kurolcům (12 cm). Neobvyklá jsou místa s prachovým pudrem po obou stranách těla a do stran pohyblivý 4. prst. Uzdičková pera směřují dozadu i dopředu a kryjí tak kořen zobáku. Opeření samců a samic odlišné; samci duhově zelení s šedou hlavou a bílým spodkem. Samice zelenavé s hnědou hlavou a skvrnitou spodinou. Rozšíření: Madagaskar a Komory, (AF); vždyzelené lesy. Stálý. Hnízdní biologie: Téměř neznámá. Hnízdo v dutinách stromů. Vejce: 2, krémová až hnědavá. Potrava: Hmyz a drobní obratlovci.

kurol madagaskarský (Leptosomus discolor)