Hlavní znaky: středně velký pták (28 až 30 cm, 50 až 80 g). Zobák je dlouhý, slabě zahnutý, extrémně krátký zobák dorůstá pouze ke koření zobáku, nohy jsou silné, kráčivé. Křídla jsou zakulacená, široká, na hlavě složitelná chocholka. Rozšíření: Mírná část WP, OR a EP, AF, JZ Madagaskar; travnaté oblasti. Severnější populace tažní. Hnízdní biologie: hnízdí ve stromových či zemních děrách. Vejce: 5 až 7. Inkubce trvá 18 až 20 dnů. Potrava: Velký hmyz sbíraný na zemi.

dudek chocholatý (Upupa epops)