Hlavní znaky: Malí, štíhlí ptáci (12 až 15 cm, 7 až 16 g). Jednotliví, stromoví (částečně společně odpočívají, tvoří skupiny z více druhů). Zobák dlouhý, štíhlý, zahnutý a špičatý. Nohy krátké, prsty s dlouhými zahnutými drápky. Křídla krátká, létají rychle. Ocas dlouhý, pevný se špičatými pery, která užívají jako oporu při šplhání. Svrchní strana hnědá, béžově stříkaná; spodina bělavá. Samečci větší, zbarvení jako samice. Rozšíření: WP, EP, AF, OR, NA; lesy. Potulují se na kratší vzdálenosti. Hnízdní biologie: Vystlané hnízdo z větviček a rostlinných stébel (např. za kůrou nebo na větvích). Vejce: 5 až 6 (zřídka 2 až 9), bílá, červenavě skvrnitá. Většinou sedí samice 14 až 15 dní; 1 až 2 hnízdění. Mláďata 15 až 16 dnů na hnízdě. Potrava: Bezobratlí z kůry stromů.

šoupálek americký (Certhia americana)

šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

šoupálek proměnlivý (Certhia discolor)

šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

šoupálek proužkoocasý (Certhia himalayana)

šoupálek rezavoboký (Certhia nipalensis)

šoupálek kropenatý (Salpornis spilonotus)