Hlavní znaky: Malý pták, blízce příbuzný tyranům (16,5 až 18 cm). Zobák kónický, ostrý. Přední prsty na bázi srostlé. Nozdry prodloužené, překryté záklopkami, jemné pérové štětinky u zobáku. Samci a samice jsou stejně zbarveni. Rozšíření: NT; deštné lesy. Stálá. Hnízdní biologie: Málo známá. Hnízdo popsáno poprvé roku 1980; je miskovité, na větvi. Vejce: 2. Samice sedí 14 až 24 dnů. Mladí jsou ještě 25 až 30 dnů v hnízdě. Potrava: Malé plody a drobní obratlovci.

ostrozobka ohnivotemenná (Oxyruncus cristatus)