Hlavní znaky: Malí, podsadití stromoví ptáci (10 až 11 cm, 8 až 11 g); chováním podobní sýkorám. Pohybují se akrobaticky ve vegetaci. Jednotliví nebo žijící společně. Zobák malý, kónický, s rovným slemenem, špičatý. Nohy středně dlouhé, chodidla silná. Křídla středně velká, let pevný. Ocas středně velký, hranatý. Peří světlé, hnědavé, černé, hnědé, šedé a žluté. Pohlaví více nebo méně podobná. Rozšíření: WP, EP, AF, NA; spoře zarostlá stanoviště od polopouští po mokřady, podle druhů. Stálí. Hnízdní biologie: Hnízdí ve skupinách někdy i s pomocníky. Visící vakovité hnízdo z rostlinného chmýří, často s dalším vchodem ke zmatení nepřítele. Hnízdo budují oba partneři. Vejce: 5 až 10, bílá. Sedí samice 12 až 14 dnů; 1 hnízdění. Mladí 16 až 18 dnů v hnízdě. Potrava: Hmyz a malá semena.

moudivláček africký (Anthoscopus caroli)

moudivláček žlutočelý (Anthoscopus flavifrons)

moudivláček kapský (Anthoscopus minutus)

moudivláček šedavý (Anthoscopus musculus)

moudivláček žlutozelený (Anthoscopus parvulus)

moudivláček sahelský (Anthoscopus punctifrons)

moudivláček šedohřbetý (Anthoscopus sylviella)

moudivláček žlutohlavý (Auriparus flaviceps)

moudivláček ohnivočelý (Cephalopyrus flammiceps)

moudivláček nejmenší (Pholidornis rushiae)

moudivláček čínský (Remiz consobrinus)

moudivláček korunkatý (Remiz coronatus)

moudivláček černohlavý (Remiz macronyx)

moudivláček lužní (Remiz pendulinus)