Hlavní znaky: Velcí pozemní ptáci. Sameček: 89 až 100 cm a 1,15 kg; samička 76 - 86 cm a 950 g. Létají špatně, rychle běhají, odpočívají na stromech. Žijí jednotlivě. Vějířovitý dlouhý ocas u samců s 3 modifikovanými typy per, u samic zjednodušený. Nohy dlouhé, chodidla velká s dlouhými drápy. Zobák špičatý, ostrý a kónický. Spodina tmavě hnědá, svrchní strana světlejší. Obočí modravé. Pohlaví velmi rozdílná. Rozšíření: AU; horské lesy. Stálí. Hnízdní biologie: Samci polygamní. Tok a tvoření párů velmi komplexní. Uzavřené hnízdo z větviček až do výšky 2 m s hmotností 14 kg. Vejce: 1, šedé, skvrnité, 49 až 72 g. Samička sedí 50 dnů. Mladí ještě 47 dnů v hnízdě, opatruje je samice; teprve po 8 měsících samostatně. Potrava: Bezobratlí ze země a hnijícího dřeva.

lyrochvost Albertův (Menura alberti)

lyrochvost nádherný (Menura novaehollandiae)