Hlavní znaky: Malí až střední, velmi pospolití, stromoví ptáci (8 až 24 cm, 40 až 70 g). Jsou dobře přizpůsobeni na požírání bobulí. Zobák krátký, silný, lehce hákovitý, u báze široký. Nohy a chodidla krátká, silná. Na hlavě často chocholka. Křídla krátká až dlouhá, zaoblená až hranatá. Ocas krátký, hranatý až dlouhý. Opeření měkké, hedvábné, šedohnědé, žluté, černé, červené nebo šedé. Samci a samice jsou buď velmi podobní, nebo zcela odlišní. Rozšíření: Mírné pásmo WP, EP, NA, OR; lesy a buš. Někteří jsou invazní. Hnízdní biologie: Jednotlivě nebo ve volných koloniích. Hnízdo miskovité, z větviček a mechu, dobře vystlané, na jehličnanech nebo v křovinách; samci pomáhají při stavbě. Vejce: 5 (vzácně 3 až 7), šedomodrá jemně černě skvrnitá. Sedí oba partneři 12 - 18 dnů; 1 hnízdění. Mláďata zůstávají 19 až 25 dnů v hnízdě, jsou krmena vydávenou potravou. Potrava: V severním mírném pásmu jsou to největší plodožraví specialisté. Plody, pupeny, hmyz (v letu).

brkoslav americký (Bombycilla cedrorum)

brkoslav severní (Bombycilla garrulus)

brkoslav japonský (Bombycilla japonica)

hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus)

palmovník tmavý (Phainopepla nitens)

palmovník žlutoboký (Phainoptila melanoxantha)

palmovník dlouhoocasý (Ptilogonys caudatus)

palmovník šedý (Ptilogonys cinereus)