Hlavní znaky: Středně velký (20 cm), hlasitý, společenský, stromový druh, příbuzný brkoslavům. Na hřbetě olivový, na břiše světle žlutý, hrubě skvrnitý. Rozšíření: Hispaniola a Gonave (NT, Západoindické ostrovy); otevřené lesy a kulturní krajina. Hnízdní biologie: Velké společné hnízdo podepřené větvemi, vystlané trávou nebo palmovými listy. Vejce: 2 až 4, bílá, šedavě skvrnitá. Potrava: Plody a květy.

brkoslavec palmový (Dulus dominicus)