Velikost: 7 až 110 cm, 5 až 1200 g. Hlavní znaky: nohy se třemi prsty směřujícími dopředu a jedním dozadu, běhák krytý rohovitými šupinami, 12 rýdovacích per (10 až 15), 10 ručních letek (9), 9 loketních letek (13 až 14), 14 až 15 krčních obratlů, 4 až 6 párů úplných žeber, dobře vyvinutý hřeben prsní kosti, zakrnělá slepá střeva, kostrční žláza slabě vyvinutá, neopeřená, počet zpěvných svalů 1 až 7 (syrinx). Rozšíření: Všude kromě zmrzlých oblastí Grónska, celá Antarktida; od horských oblastí přes pralesy po pouště. Hnízdní biologie: všichni pěvci stavějí hnízdo, mláďata nidikolní, líhnou se holá a slepá, charakteristické žebrání o potravu. Inkubace: 11 až 50 dní. Počet vajec: 1 až 15. Počet hnízdění: 1 až 4 (5). Potrava: živočišná i rostlinná.

Zpět Čeleď: lobošovití (Eurylaimidae) 13 Čeleď: klouzálkovití (Dendrocolaptidae) 55 Čeleď: hrnčiříkovití (Furnariidae) 228 Čeleď: mravenčíkovití (Formicariidae) 272 Čeleď: mucholovkovití (Conopophagidae) 8 Čeleď: štidlákovití (Rhinocryptidae) 56 Čeleď: tyranovití (Tyrannidae) 341 Čeleď: pipulkovití (Pipridae) 53 Čeleď: kotingovití (Cotingidae) 69 Čeleď: ostrozobkovití (Oxyruncidae) 1 Čeleď: bylinorubcovití (Phytotomidae) 3 Čeleď: pitovití (Pittidae) 32 Čeleď: pokřovníkovití (Xenicidae) 2 Čeleď: pitovcovití (Philepittidae) 4 Čeleď: lyrochvostovití (Menuridae) 2 Čeleď: křováčkovití (Atrichornithidae) 2 Čeleď: skřivanovití (Alaudidae) 91 Čeleď: vlaštovkovití (Hirundinidae) 91 Čeleď: konipasovití (Motacillidae) 63 Čeleď: housenčíkovití (Campephagidae) 84 Čeleď: bulbulovití (Pycnonotidae) 130 Čeleď: irenovití (Irenidae) 14 Čeleď: ťuhýkovití (Laniidae) 89 Čeleď: vangovití (Vangidae) 16 Čeleď: brkoslavovití (Bombycillidae) 8 Čeleď: brkoslavcovití (Dulidae) 1 Čeleď: skorcovití (Cinclidae) 5 Čeleď: střízlíkovití (Troglodytidae) 69 Čeleď: drozdcovití (Mimidae) 35 Čeleď: pěvuškovití (Prunellidae) 13 Čeleď: drozdovití (Turdidae) 338 Čeleď: kosovcovití (Orthonychidae) 18 Čeleď: timáliovití (Timaliidae) 277 Čeleď: sýkořicovití (Panuridae) 20 Čeleď: vranulovití (Picathartidae) 2 Čeleď: leskotovití (Polioptilidae) 14 Čeleď: pěnicovití (Sylviidae) 410 Čeleď: lejskovití (Muscicapidae) 119 Čeleď: lesknáčkovití (Platysteiridae) 32 Čeleď: modropláštníkovití (Maluridae) 26 Čeleď: střízlíkovcoití (Acanthizidae) 70 Čeleď: lejskovcovití (Monarchidae) 143 Čeleď: lejsčíkovití (Eopsaltridae) 44 Čeleď: pištcovití (Pachycaphalidae) 59 Čeleď: mlynaříkovití (Aegithalidae) 9 Čeleď: moudivláčkovití (Remizidae) 14 Čeleď: sýkorovití (Paridae) 55 Čeleď: brhlíkovití (Sittidae) 28 Čeleď: šoupálkovití (Certhiidae) 7 Čeleď: brhlovcovití (Rhabdornithidae) 3 Čeleď: lezčíkovití (Climacteridae) 7 Čeleď: květozobovití (Decaeidae) 26 Čeleď: strdimilovití (Nectariniidae) 130 Čeleď: kruhoočkovití (Zosteropidae) 103 Čeleď: kystráčkovití (Meliphagidae) 178 Čeleď: strnadovití (Emberizidae) 631 Čeleď: banakitovití (Coerebidae ) 1 Čeleď: lesňáčkovití (Parulidae) 119 Čeleď: šatovníkovití (Drepanididae) 22 Čeleď: zelenáčkovití (Vireonidae) 47 Čeleď: vlhovcovití (Icteridae) 102 Čeleď: pěnkavovití (Fringillidae) 140 Čeleď: astrildovití (Estrildidae) 140 Čeleď: snovačovití (Ploceidae) 157 Čeleď: špačkovití (Sturnidae) 113 Čeleď: žluvovití (Oriolidae) 29 Čeleď: drongovití (Dicruridae) 24 Čeleď: laločníkovití (Callaeidae) 2 Čeleď: popeláčkovití (Grallinidae) 4 Čeleď: lasoletovití (Artamidae) 11 Čeleď: pestrohlávkovití (Pityriaseidae) 1 Čeleď: flétňákovití (Cracticidae) 12 Čeleď: lemčíkovití (Ptilonorhynchidae) 20 Čeleď: rajkovití (Paradisaeidae) 44 Čeleď: krkavcovití (Corvidae) 122