Kamišové jsou považováni za primitivní vrubozobé, z čeledi Anatidae mají nejbližšího příbuzného v Austrálii (Anseranas semipalmata). Nejstarší záznam pochází z pleistocénu (20 tis. let). Jsou výlučně jihoameričtí, mají jen dva rody (Chauna, Anhima). Příbuznost s rodem Anseranas dokazují některé morfologické znaky (prsty mají plovací blánu pouze u báze, postupné pelichání, absence penisu, zadní prst není vyvýšený).
Jedná se o poměrně velké druhy (95 cm, 5 kg), vzhledem připomínají spíše hrabavé než vrubozobé. Pohlavní dimorfismus ve zbarvení není nápadný, samci bývají o něco těžší. Mladí ptáci vypadají podobně jako adultní. Podobně jako rod Plectropterus (Anatidae) mají výrazné rohovité ostruhy v ohbí křídel, které slouží především při vnitrodruhových šarvátkách. Tyto ostruhy se periodicky obnovují. Často bývají nalezeny zbytky ostruh v hrudi jiných kamišů. Nemají pernice a nažiny, opeření roste rovnoměrně po celém těle. Dlouhé kosti jsou z velké části pneumatizovány, systém vzdušných vaků pod pokožkou je velmi komplikovaný, při jejich stažení dochází k charakteristickému zvuku. Jako jediní ptáci nemají processi uncinati. Hlava je velmi malá, zobák je poměrně dlouhý a hákovitě zahnutý. Lamely v zobáku jsou výrazně redukovány. Jazyk je rohovitý a drsný, pravděpodobně slouží k manipulaci s vodní vegetací. Na hlavě mají různé ozdoby (rod Chauna: chocholka, rod Anhima: dlouhý tenký rohovinový útvar). Nohy jsou poměrně dlouhé a silné, zadní prst je prodloužen, ale není vyvýšen. Obvykle neplavou, pouze v mládí. Křídla jsou dlouhá a široká, vzlétnutí je neohrabané se silnými údery křídel. Když vzlétne, dokáže bez problémů plachtit na delší vzdálenosti.
Obývá spíše biotopy podobné čápům a pelikánům, než ostatním vrubozobým. Nejčastěji to jsou rozsáhlé mokřady. Chauna chavaria preferuje hustou vegetaci. Při chůzi po vegetaci jim pomáhají prodloužené prsty, podobně jako u rodu Balaeniceps a čeledi Jacanidae. Většinou mají denní aktivitu, Anhima cornuta se krmí i po západu slunce. V mimohnízdním období se formují do hejn o počtu až 100 jedinců. Často odpočívají na vrcholcích stromů, podobně při vyrušení okamžitě letí na strom, kde se začnou ozývat. Živí se rostlinnou potravou, především listy, květy a semeny. V potravě občas bývá také nalezeno menší množství hmyzu. Nejčastěji se pasou na vodní vegetaci. Chauna torquata se často živí společně s domácí drůbeží na polích.
Hnízdí v průběhu celého roku, na rozdíl od Anatidae mají partnera po několik sezón nebo na celý život. V hnízdním období jsou některé druhy teritoriální (Annina cornuta). Výhrůžný postoj zahrnuje červené zbarvení v křídlech, které u rodu Chauna chybí. Fyzický kontakt je běžný. Často se také pronásledují ve vzduchu. Během formování páru se ozývají duetovým voláním, vzájemně si čistí opeření, pochodují bok po boku a zaklánějí hlavy. Ke kopulaci dochází na zemi. Oba partneři staví hnízdo, je to nakupená hromada stébel. Materiál ke stavbě
22
je sbírán v těsném okolí i dále od hnízda (netypické pro Anatidae). Samice snáší 2-7 vajec, větší snůšky jsou známé ze subtropického pásu. Vejce jsou snášena ve dvoudenních intervalech, zahřívají je obě pohlaví. Doba inkubace trvá 40-45 dní. Mláďata se líhnou opeřená, připomínají mláďata hus (Anser sp.). Mláďata okamžitě opouštějí hnízdo a prvních pár týdnů žijí na vodní hladině. Vzletnosti dosahují ve 12-14 týdnech.

Hlavní znaky: Velcí, těžcí ptáci (60 - 95 cm, 2 - 5 kg) se středně dlouhým krkem, krátkým kurovitým zobákem; na hlavě chocholka nebo rohovitý výrůstek. Silné nohy s velkými chodidly, částečně s plovacími blánami (běhají přes plovoucí rostliny). Kosti silné, pneumatizované, vzdušné vaky pod kůží. Vytrvalí, ale pomalí letci a plachtaři. Široká zaoblená křídla se dvěma rohovitými ostruhami v ohbí křídel. Opeření černé nebo hnědé, stejné u obou pohlaví. Jen málo společenští. Rozšíření: NT; mělké vody, marše, mokré louky. Stálí. Hnízdní biologie: Velké mělké hnízdo na zemi blízko vody. Sedí oba rodiče asi 40 až 45 dní. Krmivá mláďata jsou vzletná po 60 až 70 dnech. Potrava: Větší vodní rostliny.

kamiš růžkatý (Anhima cornuta)

čája bělolící (Chauna chavaria)

čája obojková (Chauna torquata)