Skupina vodních ptáků, které spojuje totipalmátní noha, hrdelní vak, altriciální mláďata a desmognátní patro. Z morfologického hlediska jsou nejvíce odlišní faetoni (Phaetontidae, viz. popis čeledi). Monofyletický původ řádu byl zpochybněn již na základě DNA hybridizace (Sibley & Ahlquist, 1990), kdy byly z veslonohých vyčleněny fregatky (Fregatidae) a pelikáni (Pelecanidae). Fregatky jsou dnes spíše považované za primitivní skupinu v rámci jádra původních veslonohých (Sulidae, Anhingidae, Phalacrocoracidae) (Ericson, et al., 2006) uvnitř brodivých (Ciconiiformes) (Prum, et al., 2015). Moderní studie podporují příbuznost pelikánů s člunozobcem (Baleaniceps) a příbuznost faetonů se slunatci (Eurypygidae) (Jarvis, et al., 2014) (Prum, et al., 2015).

Velikost: 55 až 180 cm, 0,5 až 15 kg. Hlavní znaky: veslovací noha se všemi čtyřmi prsty spojenými plovací blánou, hluboko rozeklaný zobák opatřený hrdelním vakem, redukované vnější nozdry, zakrnělý jazyk, roztažitelný jícen a žaludek, většinou silná pneumatizace kostí, opeření tvrdé a husté, silně vyvinutá kostrční žláza. Rozšíření: po celém světě, vnitrozemské vody i volné moře. Hnízdní biologie: koloniální na skalnatých i plochých pobřežích a ostrovech, stromech a v rákosinách, nidikolní mláďata. Počet vajec: 1 až 7. Inkubace: 22 až 55 dní. Počet snůšek: 1.  Potrava: živočišná, převážně ryby.