Velikost: 35 až 70 cm, 230 až 950 g. Hlavní znaky: Středně velcí protáhlí lesní ptáci. Zobák krátký, silný a špičatý. Poloha nozder různá. Hlava malá, často s chocholkou. Křídla krátká a zaoblená; špatní letci. Ocas dlouhý a široký. Nohy středně dlouhé, šplhají velmi obratně ve větvích. Opeření měkké, variabilní - zelené, modré, červené, bílé, hnědé, šedé; u obou pohlaví stejné. Rozšíření: AF; husté lesy a okraje lesů. Stálí. Hnízdní biologie: Mělké hnízdo z větviček v 5 až 20 m na stromech. Mláďata nidikolní s dobře vyvinutými drápy v ruční části křídla. Jsou vzletná po 30 dnech. Inkubace: 21 až 24 dnů, oba rodiče. Počet vajec: 2 až 3, lesklá, bílá nebo světle zelenomodrá. Potrava: Plody, semena, výhonky a bezobratlí.