Nejpříbuznější skupinou jsou pravděpodobně potáplice (Gaviiformes) (Jarvis, et al., 2014) nebo trubkonosí (Procellariformes) (Sibley & Ahlquist, 1990) (Hackett, et al., 2008) (García-Moreno, Sorenson, & Mindell, 2003). Společný předek pravděpodobně létal, ztráta letu je tedy druhotná. První fosilní tučňáci se objevují již v pozdním paleocénu Nového Zélandu (Palaeeudyptes antarcticus). Ostatní nálezy vcelku pokrývají současný výskyt rozšíření. Celkem bylo popsáno 32 fosilních tučňáků v 21 rodech (včetně dnešních rodů). V dnešní době často dochází ke slučování druhů, i u recentních tučňáků (rody Eudyptes a Spheniscus). Rod Aptenodytes je na základě morfologie i DNA znaků bazální skupinou (Ksepka, Bertelli, & Giannini, 2006). Jedná se o monofyletickou skupinu, mají celou řadu společných znaků (kosti nejsou pneumatizovány, srůst kostí křídla – pohyblivý je pouze ramenní kloub, švy na lebce přetrvávají do dospělosti, chybí prachové opeření adultních jedinců, výrazný paosten nahrazuje prachové peří, katastrofické pelichání).

Velikost: 40 až 115 cm, 1 až 38 kg. Hlavní znaky: středně velcí až velcí nelétaví mořští ptáci, válcovité tělo, křídla ve tvaru ploutví, která používají k pohybu pod vodou, krátké, silné a dozadu posunuté nohy se všemi prsty obrácenými dopředu a spojenými širokou plovací blánou (noha veslovací), silná vrstva podkožního tuku, velká kostrční žláza, šupinovitá plochá pera, ztráta letek, středně dlouhý, silný, ze stran zmáčklý zobák, na povrchu s rohovitými deskami, nepneumatizované kosti, schopnost dlouhého hladovění, opeření velmi jednotné (svrchní strana většinou šedomodrá až černá, spodek bílý), peří krátké a husté, bez výrazné kresby, u mnohých druhů dochází v době hnízdění k drastickému snížení hmotnosti. Rozšíření: AF, AN, AU, NT, některé druhy táhnou; obyvatelé teplejších moří jsou stálí. Hnízdní biologie: hnízdí na ledovcích nebo na kamenitém či písčitém pobřeží během celého roku, většinou v IX. až XII., inkubace vajec v jednoduché hnízdní kotlince nebo v záhybu na břiše. Inkubace: 31 až 64 dní. Počet vajec: 1 až 2 (3). Počet snůšek: 1. Potrava: ryby, sépie, korýši.