Velikost: 23 až 105 cm, 50 až 120 g. Hlavní znaky: krátký a široký zobák, velké oči, velmi tenká kůže, husté a jemné, velmi pestře zbarvené peří, široký a dlouhý stupňovitý ocas, krátká křídla, heterodaktylní noha (první a druhý prst směřují dozadu, třetí a čtvrtý prst dopředu), stromový způsob života. Peří měkké, kovové, lesklé, kromě OR zelené, modré, červené, žluté, černé a bílé. Samičky méně nápadné než samci. Rozšíření: Pantropičtí - AF, OR, NT; tropické lesy až do 3000 m. Stálí. Hnízdní biologie: v dutinách, inkubace od prvního vejce, nidikolní mláďata zůstávají na hnízdě 17 až 18 dnů.  Inkubace: asi 16 až 21 dní. Počet vajec: 2 až 4. Potrava: Většinou hmyz, v NT také plody.