Na základě analýzy morfologie (Livezey & Zusi, 2007), jaderných genů (Hackett, et al., 2008) i porovnání celých genomů (Jarvis, et al., 2014) se tinamy společně s běžci (Struthioniformes) vyskytují na bázi všech ostatních ptačích řádů. Sesterskou skupinou jsou buď všechny ostatní řády (jaderná DNA a morfologické znaky) nebo Galloanserae (mitochondriální DNA) (García-Moreno, Sorenson, & Mindell, 2003). Pravděpodobně jsou starší než běžci, čeleď se odštěpila ještě před jejich diversifikací (plně vyvinutá křídla, crista sterni přítomná). V tomto případě by ztráta těchto znaků u běžců byla druhotná, jako adaptace k terestriálnímu způsobu života (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1992).

Velikost: 14 až 56 cm, 43 až 1800 g. Hlavní znaky: Malí až středně velcí, pozemní, příbuzní nanduům, vzhled kurů. Krátká křídla, silné, krátké nohy se zakrnělým palcem, redukovaná rýdovací pera, zvláštní stavba krycích per (paprsky spodních řad na konci srostlé), „odlehčené“ (pneumatizované kosti), hřeben na prsní kosti, chybí kostrční žláza, zobák úzký, lehce prohnutý, krátký, měkký ocas většinou skrytý v obrysovém peří. Peří hnědě páskované a kropenaté. Samice větší a pestřejší. Rozšíření: NT; husté lesy, buš a travnaté pampy do 4000 m n. m. Stálí. Hnízdní biologie: Celoročně, hnízdo v kotlince, nidifugní mláďata. Vysezovaní: 17 až 22 dnů. Veškerou hnízdní péči obstarávají samci. Počet vajec: 1 až 14. Potrava: Plody, semena, hmyz.