Kosmopolitní čeleď, člení se do dvou podčeledí: (1) Cypseloidinae a (2) Apodinae. Apodinae se dále člení do tří tribů: (1) Collocalini (salangany), (2) Chaeturini a (3) Apodini (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1999).
Malí ptáci (9-30 cm), pojmenování rodu Apus pochází z řeckého a-pous (beznozí). Ruční část křídel je nepoměrně delší než loketní část, carpometacarpus je delší než ulna a radius. Křídla jsou úzká a dlouhá s 9-10 ručními letkami, patří mezi rychlé aktivní letce (Hirundapus caudacutus až 170 km/h). Zároveň jsou schopní efektivně využívat kroužení, což vysvětluje nízký poměr hmotnosti létacích svalů k celkové hmotnosti (15-19%, pro porovnání Columbidae 26,5%). Většinou mají 10 rýdovacích per (rod Apus 12 RP). Apodini mají často vykrojený ocas. U tribu Chaeturini a podčeledi Cypseloidinae často přesahuje brk (rhachis) rýdovacích per prapor (vellum). Fungují především jako podpora při posedu na svislé ploše (podobnou funkci mají vyztužená rýdovací pera šplhavců Piciformes při pohybu po kmeni). Noha je obvykle pamprodaktylní (~ závěsná) se dvěma vratiprsty (Aerodramus papuensis má jeden prst redukovaný). Mají ostré drápy a silné sevření prstů, které společně s mozoly na běháku umožňují pevné přichycení k substrátu. Mají vysoký obsah červených krvinek, což umožňuje efektivní okysličení krve i vysoko nad zemí. Zobák je široce roztažitelný, přizpůsobený k lovu drobného létajícího hmyzu (aeroplankton). Oči jsou chráněny před oslněním erektilními brvami v přední části oka. Jsou primárně zaostřené na dálku a jejich postavení dovoluje využívat monokulární i binokulární vidění. Mají centrální i postranní žluté skvrny. U tribu Collocalini se vyvinula echolokace, sloužící k orientaci v jeskyních a také dovoluje lov potravy po západu slunce. K echolokaci využívají buď „double-clicking“ (většina druhů) nebo „single-clicking“ (Aerodramus sawtelli), který je produkován dvojitým bronchálním syrinxem. Mají silně vyvinuté slinné žlázy, sliny používají k přilepení hnízda k substrátu. Extrémním příkladem je Aerodramus fuciphagus, jehož hnízda jsou kompletně tvořená ze slin a komerčně se prodávají jako lahůdka. Zbarvení rorýsů je většinou tmavé, někdy kombinované se světlým břichem. Často mívají kovově lesklé zbarvení vrchní části těla. Lesklé zbarvení pravděpodobně odráží sluneční paprsky a tím prodlužuje životnost opeření.
U řady druhů dochází k pelichání letek a rýdovacích per na zimovišti. Mladí jedinci obvykle poprvé kompletně pelichají vnější ruční letky až během druhé migrace na zimoviště. Některé druhy pelichají v průběhu hnízdění (rod Chaetura) a strategie pelichání se často individuálně liší.
Využivají prakticky všechny biotopy, které nabízejí vhodná stanoviště k zahnízdění a lovu aeroplanktonu. Montánní druhy se během období dešťů přesouvají do nížin (např. Streptoprocne zonaris, Venezuela). Často využívají urbánní prostředí, kde hnízdí na budovách (např. Apus apus, A. melba). Pro jejich výskyt je také důležitá přítomnost vodních zdrojů, nad kterými se vyskytuje dostatek potravy. V rámci syntopického výskytu více druhů dochází k separaci potravních zdrojů. Často jsou gregaričtí z důvodu vysokého predačního tlaku ze strany dravců specializovaných k lovu ptáků (např. Apus apus může tvořit až 19% v potravě ostříže Falco subbuteo). Velká hejna se formují především v období před migrací. Tažné druhy se ze zimovišť vracejí poměrně pozdě, až při dostatečné potravní nabídce na hnízdišti. Některé druhy umí nocovat za letu (Apus apus, A. melba). Vykazují řadu termoregulačních adaptací, které slouží k úsporám energie: 1) načechrání opeření, 2) společné nocování i v několika vrstvách (Chaetura pelagica), 3) aestivace (např. Hirundapus caudacutus). Produkují celou řadu hlasových projevů, u některých druhů byly dokonce zjištěny párové duety (Apus apus). Předpokládá se, že tyto duety slouží především k rozpoznání pohlaví u monochromatických druhů, obzvláště během soumraku. Potravu neloví náhodně, jak se dříve předpokládalo, ale spíše selektivně. U řady druhů je známa produkce vývržků.
Rorýsi jsou sociálně monogamní, svazky většinou trvají po období jedné hnízdní sezóny. Načasování hnízdění je dáno potravní nabídkou, tropické druhy většinou hnízdí v období dešťů. Hnízdo je většinou miskovité, slepené z různých typů materiálů. Některé druhy hnízdí v norách jiných ptáků (Apus horus), na vegetaci (Cypsiurus parvus, Afrika), ve skalních puklinách nebo v budovách (Apus apus). Neafrapus boehmi (Afrika) hnízdí uvnitř baobabů, kde staví miskovité hnízdo slepené z větviček. Zástupci tribu Collocalini často hnízdí v jeskyních, kde formují velké kolonie. Rod Panyptila (stř. a J. Amerika) vytváří až 66 cm dlouhé hnízdní trubice. Rod Cypseloides často hnízdí za vodní clonou vodopádu. Námluvy zahrnují letecké akrobatické prvky. Dokáží za letu také kopulovat, ale častěji ke kopulaci dochází na hnízdě. Snáší 1-7 bílých vajec, která mají vysoký obsah žloutku. Inkubují obě pohlaví, altriciální mláďata se líhnou většinou holá a slepá. O mláďata pečují obě pohlaví, doba hnízdní péče trvá 34-72 dní (Apus apus). Mláďata pohlavně dozrávají v následujícím roce. Rorýsi jsou dlouhověcí, mohou se dožívat až 26 let (A. melba).

Hlavní znaky: Malí až středně velcí, rychle létající ptáci, s dlouhými srpovitými křídly a krátkým vidličnatým ocasem (9 až 30 cm, 10 až 150 g). Velmi krátké nohy s ostrými zahnutými drápky. U některých je zadní prst otočný dopředu kvůli zavěšování na kolmých stěnách. Zobák je malý, široce rozeklaný. Tělo štíhlé, krk krátký. Tmavé opeření je tmavě hnědé, černé, někdy s bělavým krkem, boky nebo kostřecem. Často v hlučných hejnech, při toku se v letu ozývá pronikavým křikem. Je to vyslovený král vzduchu, v letu kopuluje i spí. Rozšíření: Světové, kromě vyšších šířek, PA a AN. Živí se v letu, odpočívají jen na hnízdech. Mnoho dálkových migrantů. Hnízdní biologie: Žijí jednotlivě nebo v koloniích, u některých druhů "hnízdní pomocníci". Hnízdní materiál slepují slinami; hnízda salangan jsou jedlá. Vejce: 1 až 7, bílá. Sedí oba partneři 17 až 28 dní; 1 až 2 hnízdění. Nidikolní mláďata zůstávají v hnízdě 34 až 72 dní; za nepříznivého počasí přežívají v letargickém stavu. Potrava: Létající hmyz.

salangana mariánská (Aerodramus bartschi)

salangana himálajská (Aerodramus brevirostris)

salangana seychelská (Aerodramus elaphrus)

salangana mauricijská (Aerodramus francicus)

salangana ostrovní (Aerodramus fuciphagus)

salangana horská (Aerodramus hirundinaceus)

salangana molucká (Aerodramus infuscatus)

salangana karolinská (Aerodramus inquietus)

salangana tahitská (Aerodramus leucophaeus)

salangana černohnízdá (Aerodramus maximus)

salangana hnědořitá (Aerodramus mearnsi)

salangana novoguinejská (Aerodramus nuditarsus)

salangana šalamounská (Aerodramus orientalis)

salangana papuánská (Aerodramus papuensis)

salangana palauská (Aerodramus pelewensis)

salangana mechová (Aerodramus salangana)

salangana atiuská (Aerodramus sawtelli)

salangana melanéská (Aerodramus spodiopygius)

salangana australská (Aerodramus terraereginae)

salangana indická (Aerodramus unicolor)

salangana vanikorská (Aerodramus vanikorensis)

salangana jávská (Aerodramus vulcanorum)

salangana filipínská (Aerodramus whiteheadi)

rorýs andský (Aeronautes andecolus)

rorýs horský (Aeronautes montivagus)

rorýs bělohrdlý (Aeronautes saxatilis)

rorýs temný (Apus acuticauda)

rorýs domovní (Apus afffinis)

rorýs Alexandrův (Apus alexandri)

rorýs obecný (Apus apus)

rorýs kapský (Apus barbatus)

rorýs tmavý (Apus batesi)

rorýs světlehrdlý (Apus berliozi)

rorýs damarský (Apus bradfieldi)

rorýs bělokostřecový (Apus caffer)

rorýs horus (Apus horus)

rorýs somálský (Apus niansae)

rorýs indočínský (Apus nipalensis)

rorýs východoasijský (Apus pacificus)

rorýs šedohnědý (Apus pallidus)

rorýs západoafrický (Apus sladeniae)

rorýs jednobarvý (Apus unicolor)

salangana bělobřichá (Collocalia esculenta)

salangana sundská (Collocalia linchi)

salangana drobná (Collocalia troglodytes)

rorýs michoacanský (Cypseloides cryptus)

rorýs kouřový (Cypseloides fumigatus)

rorýs skvrnolící (Cypseloides cherriei)

rorýs běloprsý (Cypseloides lemosi)

rorýs černý (Cypseloides niger)

rorýs tepuový (Cypseloides phelpsi)

rorýs pastelový (Cypseloides rothschildi)

rorýs hnědohrdlý (Cypseloides rutilus)

rorýs zavalitý (Cypseloides senex)

rorýs Storerův (Cypseloides storeri)

rorýs palmový (Cypsiurus balasiensis)

rorýs africký (Cypsiurus parvus)

rorýs východní (Hirundapus caudacutus)

rorýs bělořitý (Hirundapus cochinchinensis)

rorýs hnědohřbetý (Hirundapus giganteus)

salangana vodopádová (Hydrochous gigas)

rorýs pospolitý (Chaetura andrei)

rorýs krátkoocasý (Chaetura brachyura)

rorýs šedobřichý (Chaetura cinereiventris)

rorýs ekvádorský (Chaetura egregia)

rorýs Chapmanův (Chaetura chapmani)

rorýs antilský (Chaetura martinica)

rorýs skvrnitohrdlý (Chaetura ocypetes)

rorýs ostnitý (Chaetura pelagica)

rorýs tmavopláštíkový (Chaetura spinicaudus)

rorýs srpokřídlý (Chaetura vauxi)

rorýs papuánský (Mearnsia novaeguineae)

rorýs ostnitoocasý (Mearnsia picina)

rorýs netopýří (Neafrapus boehmi)

rorýs Cassinův (Neafrapus cassini)

rorýs guyanský (Panyptila cayennensis)

rorýs vlaštovčí (Panyptila sanctihieronymi)

rorýs stříbroocasý (Rhaphidura leucopygialis)

rorýs Sabinův (Rhaphidura sabini)

rorýs myší (Schoutedenapus myoptilus)

rorýs zairský (Schoutedenapus schoutedeni)

rorýs brazilský (Streptoprocne biscutata)

rorýs mexický (Streptoprocne semicollaris)

rorýs bělokrký (Streptoprocne zonaris)

rorýs drobný (Tachornis furcata)

rorýs kubánský (Tachornis phoenicobia)

rorýs vidloocasý (Tachornis squamata)

rorýs šupinkový (Tachymarptis aequatorialis)

rorýs velký (Tachymarptis melba)

rorýs iturský (Telacanthura melanopygia)

rorýs proužkobradý (Telacanthura ussheri)

rorýs madagaskarský (Zoonavena grandidieri)

rorýs indický (Zoonavena sylvatica)

rorýs svatotomášský (Zoonavena thomensis)