Velikost: 6 až 30 cm, 2 až 150 g. Hlavní znaky: drobní štíhlí ptáci přizpůsobeni k rychlému obratnému letu, v křídle nejdelší ruční část (navíc s velmi prodluženými letkami), ramenní a loketní části zkrácené (loketní letky velmi krátké), vysoký hřeben prsní kosti, mohutná létací svalovina, slabé a krátké nožky. Hnízdní biologie: žijí v monogamii, hnízdí na skalách (druhotně na budovách ve městech), v dutinách i na stromech, všichni stavějí hnízda, mláďata nidifugní, mohou přečkat nepříznivá období ve stavu strnulosti. Inkubace: 14 až 21 dní. Počet vajec: 1 až 4 (6). Potrava: rostlinná i živočišná.