Velikost: 24 až 40 cm, 140 až 550 g. Hlavní znaky: středně velcí ptáci s dlouhými křídly, krátkým zobákem, krkem a nohama, buď se třemi nebo čtyřmi prsty, opeřený běhák, někdy i prsty, husté peří kryje i nozdry, každé pero má krátký paosten, kostrční žláza malá. Pohlaví dobře odlišitelná podle zbarvení: samečci svrchu hnědaví, šedí, oranžoví s kresbou; spodek černě páskovaný. Samičky menší s výraznější kresbou, méně nápadné. Velmi společenští. Rozšíření: Jižní WP a EP, AF, OR; písečné a kamenité pouště, stepi s nízkou vegetací. U některých druhů invazní migrace. Hnízdní biologie: ve vyhrabaném důlku na zemi, nidifugní mláďata. 1 až 3 hnízdění. Samečci zásobují mláďata vodou, kterou přinášejí nasáklou ve zvláštním peří na břiše, mláďata odtud přímo pijí. Inkubace: 20 až 31 dní. Počet vajec: 3 (2 až 3). Potrava: Menší semena a jiný rostlinný materiál, drobní bezobratlí. Při pití vodu nasávají.