Kosmopolitní čeleď. První fosilní záznamy pocházejí z počátku třetihor (60 mil. let). Čeleď se člení do tří podčeledí (Moyle, 2006):
(1) Halcyoninae (Actenoides, Tanysiptera, Cittura, Melidora, Clytoceyx, Lacedo, Dacelo, Caridonax, Pelargopsis, Halcyon, Todiramphus, Syma)
(2) Alcedinidae (Ceyx, Alcedo)
(3) Cerylinae (Chloroceryle, Megaceryle, Ceryle).
Velikost je značně variabilní (10-46 cm), většinou není dimorfismus ve velikosti patrný (výjimka u Dacelo leachii a D. novaguineae - RSD, Austrálie). Zbarvení obou pohlaví je většinou podobné, samice mívají více červený zobák než samci. Dichromatismus je výrazný u podčeledi Cerylinae. Zobák je většinou dlouhý, rovný a špičatý. Druhy, které se potápějí, mají zobák laterálně zploštělý. Terestrické druhy mají zobák široký a kratší. Rod Dacelo má na konci zobáku „háček“ (slouží při vnitrodruhových potyčkách). Nohy jsou krátké, delší jsou pouze u terestriálních druhů. Vnější prst je redukován u rodů Ceyx a Alcedo, noha je syndaktilní. Rod Tanysiptera má prodoužená střední ocasní pera (námluvy, tok). Některé druhy mají výraznou chocholku (např. rod Ceryle). Zbarvení těla je velmi pestré, využívají Tyndallova jevu. Zbarvení nedospělých jedinců se příliš neliší od adultního šatu. Mají omezenou pohyblivost očí, to je kompenzováno značnou pohyblivostí hlavy. V očích mají olejové kapky s různým pigmentem, Megaceryle alcyon je schopen vidět v ultrafialovém spektru.
Přibližně polovina druhů obývá okolí říčních toků v lesích, daleko od vodních ploch. Obývají řadu biotopů, Todiramphus pyrrhopygius (Austrálie) je nejvíce adaptován na aridní podmínky (obývá také pouště). Megaceryle lugubris (Himaláje) obývá nejchladnější biotopy. Semi-aridní biotopy využívá řada savanových druhů (např. Halcyon leucocephala, Afrika). Značný počet druhů obývá deštný les (např. rod Tanysiptera). Variabilita ve využití biotopů existuje také v rámci jednoho druhu (např. Ceyx pictus). Nejvíce aquatický je rod Alcedo. Většinou jsou solitérní, malé skupiny vytváří rod Dacelo. Většina druhů loví ve dne, Melidora macrorrhina (Papua) má noční aktivitu. Nedospělí jedinci C. rudis často nocují s adultními, jinak nocují solitérně. Potravní spektrum je velmi široké, zahrnuje ryby, hmyz i drobné obratlovce. Některé druhy jsou oportunistické (např. rody Dacelo, Megaceryle) jiné jsou specializované k lovu ryb (např. rod Alcedo). Pralesní druhy se živí většinou hmyzem. Pelargopis capensis (Indomalajsie) často loví kraby, rod Dacelo loví také hady (až 1 m dlouhé). Ceryle rudis často třepotá nad hladinou. Clytoceyx rex (Papua) zobákem probírá hrabanku a hledá hmyz.
Většina druhů hnízdí v norách, které si sami hrabou. Některé druhy hnízdí v dutinách (rod Dacelo). Jsou teritoriální, hnízdí většinou solitérně. Většinou jsou monogamní, některé druhy hnízdí komunálně (např. Ceryle rudis), kde byl zjištěn vychýlený poměr pohlaví ve prospěch samců (využívají „helpers“). U A. atthis byla zjištěna sekvenční polygynie (mají několik snůšek v sezóně). Rod Dacelo hnízdí kooperativně, za pomoci příbuzenských „helpers“, ale jinak mají svazky stálé. Hnízdní noru obvykle hrabou oba partneři, doba hnízdění je značně variabilní. Velikost snůšky je také variabilní (2-10 vajec), v závislosti na velikosti druhu (menší druhy mají větší snůšky). Rod Dacelo s 2-3 kusovou snůškou může během inkubace manipulovat s pohlavím mláďat. Z prvních vajec se většinou líhnou samci a z druhých samice, u třetího vejce neplatí žádné pravidlo. Samci jsou pak častějšími „helpers“. Samci jsou navíc menší než samice a mají větší šanci na přežití, pokud se líhnou jako první. Mezi mláďaty je běžný kainismus. Doba inkubace trvá 2-4 týdny, inkubují obě pohlaví. Mláďata se většinou líhnou holá a slepá nebo mírně opeřená, vzletnosti dosahují ve 3-4 týdnech života. U Dacelo leachii se o mláďata stará samec společně s „helpers“. U ostatních druhů se starají oba rodiče. Pohlavní dospělosti mláďata dosahují v následujícím nebo dalším roce života.

Hlavní znaky: Malí až velcí zavalití ptáci s velkou hlavou (10 až 45 cm, 8 až 500 g). Zobák dlouhý, silný a špičatý. Krátký krk. Křídla krátká, zaoblená, let přímočarý a rychlý. Ocas spíše krátký, hranatý až zaoblený. Nohy krátké a slabé; 3. a 4. prst jsou téměř po celé délce srostlé, 2. a 3. jen částečně; 2. prst je u některých druhů otočen dozadu, u jiných chybí. Peří nádherné a výrazné, částečně kovově lesklé, modré, zelené, červené, oranžové, zčásti nenápadné. Zbarvením se obě pohlaví téměř podobají. Samotáři, loví ryby, plavou a potápějí se. Rozšíření: Světové, kromě vysokých šířek a AN; nejrůznější lesy, buš, savana, často kolem vod. Většinou netažní. Hnízdní biologie: Některé druhy mají hnízdní pomocníky. Hnízdo v komůrce na konci nory vyhrabané v břehové stěně, nebo dutina stromu. Vejce: 2 až 4 (v tropech), 6 až 10 (v mírném pásmu), bílá. Sedí oba rodiče 18 až 22 dní; 1 až 2 hnízdění. Nidikolní mláďata zůstávají v hnízdě 20 až 30 dnů. Potrava: Ryby, menší obratlovci nebo hmyz, podle druhu.

ledňáček vousatý (Actenoides bougainvillei)

ledňáček rezavolímcový (Actenoides concretus)

ledňáček modrotemenný (Actenoides hombroni)

ledňáček skvrnitý (Actenoides lindsayi)

ledňáček poustevnický (Actenoides monachus)

ledňáček královský (Actenoides princeps)

ledňáček mindanajský (Alcedo argentata)

ledňáček říční (Alcedo atthis)

ledňáček azurový (Alcedo azurea)

ledňáček drobný (Alcedo coerulescens)

ledňáček modropláštíkový (Alcedo cristata)

ledňáček luzonský (Alcedo cyanopectus)

ledňáček modroprsý (Alcedo euryzona)

ledňáček větší (Alcedo hercules)

ledňáček bělobřichý (Alcedo leucogaster)

ledňáček modrohřbetý (Alcedo meninting)

ledňáček principeský (Alcedo nais)

ledňáček mangrovový (Alcedo pusilla)

ledňáček třpytivý (Alcedo quadribrachys)

ledňáček límcový (Alcedo semitorquata)

ledňáček svatotomášský (Alcedo thomensis)

ledňáček chocholatý (Alcedo vintsioides)

ledňáček bismarcký (Alcedo websteri)

rybařík jižní (Ceryle rudis)

ledňáček džunglový (Ceyx erithaca)

ledňáček rezavý (Ceyx fallax)

ledňáček nejmenší (Ceyx lecontei)

ledňáček lesní (Ceyx lepidus)

ledňáček madagaskarský (Ceyx madagascariensis)

ledňáček zlatý (Ceyx melanurus)

ledňáček trpasličí (Ceyx pictus)

ledňáček modrouchý (Cittura cyanotis)

ledňáček širokozobý (Clytoceyx rex)

ledňáček atlasový (Coridonax fulgida)

ledňák rezavobřichý (Dacelo gaudichaud)

ledňák kukabura (Dacelo leachii)

ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae)

ledňák aruský (Dacelo tyro)

ledňáček kápový (Halcyon albiventris)

ledňáček čokoládový (Halcyon badia)

ledňáček ohnivý (Halcyon coromanda)

ledňáček jávský (Halcyon cyanoventris)

ledňáček žíhaný (Halcyon chelicuti)

ledňáček šedohlavý (Halcyon leucocephala)

ledňáček malimbijský (Halcyon malimbica)

ledňáček černohlavý (Halcyon pileata)

ledňáček senegalský (Halcyon senegalensis)

ledňáček pobřežní (Halcyon senegaloides)

ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis)

rybařík kovový (Chloroceryle aenea)

rybařík amazonský (Chloroceryle amazona)

rybařík zelený (Chloroceryle americana)

rybařík dvoubarvý (Chloroceryle inda)

ledňáček vlnkovaný (Lacedo pulchella)

rybařík pruhoprsý (Megaceryle alcyon)

rybařík chocholatý (Megaceryle lugubris)

rybařík velký (Megaceryle maxima)

rybařík obojkový (Megaceryle torquata)

ledňáček hákozobý (Melidora macrorrhina)

ledňáček hnědokřídlý (Pelargopsis amauroptera)

ledňáček gurial (Pelargopsis capensis)

ledňáček černozobý (Pelargopsis melanorhyncha)

ledňáček horský (Syma megarhyncha)

ledňáček torotoro (Syma torotoro)

ledňáček numforský (Tanysiptera carolinae)

ledňáček čabrakový (Tanysiptera danae)

ledňáček Elliotův (Tanysiptera ellioti)

ledňáček hedvábný (Tanysiptera galatea)

ledňáček kouzelný (Tanysiptera hydrocharis)

ledňáček ozdobný (Tanysiptera nympha)

ledňáček biacký (Tanysiptera riedelii)

ledňáček rajský (Tanysiptera sylvia)

ledňáček bělavý (Todiramphus albonotatus)

ledňáček timorský (Todiramphus australasia)

ledňáček mikronéský (Todiramphus cinnamominus)

ledňáček molucký (Todiramphus diops)

ledňáček zelenohlavý (Todiramphus enigma)

ledňáček oranžovobřichý (Todiramphus farquhari)

ledňáček halmaherský (Todiramphus funebris)

ledňáček tuamotský (Todiramphus gambieri)

ledňáček markézský (Todiramphus godeffroyi)

ledňáček proměnlivý (Todiramphus chloris)

ledňáček lazulový (Todiramphus lazuli)

ledňáček ultramarinový (Todiramphus leucopygius)

ledňáček lesklý (Todiramphus macleayii)

ledňáček tmavý (Todiramphus nigrocyaneus)

ledňáček červenokostřecový (Todiramphus pyrrhopygius)

ledňáček mangaiaský (Todiramphus ruficollaris)

ledňáček posvátný (Todiramphus sanctus)

ledňáček bělohlavý (Todiramphus saurophagus)

ledňáček boraborský (Todiramphus tutus)

ledňáček tahitský (Todiramphus veneratus)

ledňáček Winchellův (Todiramphus winchelli)