Čeleď zahrnuje jediný madagaskarský druh Leptosomus discolor. Dosud nebyly nalezeny žádné fosílie.
Je to středně velký pták (38-50 cm) s výrazným pohlavním dimorfismem. Samec má nad zobákem vějíř. Má štěrbinovité nozdry a dlouhý paosten. Je částečně arboreální. Obývá řadu biotopů, včetně člověkem pozměněné krajiny. Primárně je však lesním druhem. V mimohnízdním období vytváří smíšená hejna s jinými druhy ptáků. Obývají většinou přízemní porosty. Živí se často chameleóny.
Hnízdí v dutinách, je monogamní a teritoriální. Snáší 2-5 vajec, inkubuje pouze samice. Doba inkubace trvá 20 dní, mláďata se líhnou opeřená, rodiče je krmí po dobu 30 dnů. Podobně jako u dudků dutina silně zapáchá díky výkalům mláďat, které rodiče neodstraňují.

Hlavní znaky: Velký, velmi hlučný, pospolitý pták, podobný kurolcům (38-50 cm). Neobvyklá jsou místa s prachovým pudrem po obou stranách těla a do stran pohyblivý 4. prst. Uzdičková pera směřují dozadu i dopředu a kryjí tak kořen zobáku. Opeření samců a samic odlišné; samci duhově zelení s šedou hlavou a bílým spodkem. Samice zelenavé s hnědou hlavou a skvrnitou spodinou. Rozšíření: Madagaskar a Komory, (AF); vždyzelené lesy. Stálý. Hnízdní biologie: Téměř neznámá. Hnízdo v dutinách stromů. Vejce: 2-5, krémová až hnědavá. Potrava: Hmyz a drobní obratlovci.

kurol madagaskarský (Leptosomus discolor)