Velikost: 10 až 80 cm, 6 g až 4 kg. Hlavní znaky: velká hlava, velký nebo dlouhý zobák s nespojenými nozdrami, krátký krk, krátké nohy, tři přední slabé a částečně srostlé prsty, běhák neopeřen, chybí vole, pestré zbarvení bez výrazných rozdílů mezi pohlavími, poměrně řídké opeření, prachové peří většinou chybí. Hnízdní biologie: v dutinách, bílá vejce, nidikolní mláďata. Inkubace: 13 až 42 dní. Počet vajec: 2 až 8. Potrava: rostlinná i živočišná.