Pantropičtí, největší druhová diverzita se vyskytuje v Africe. Fosilní záznamy pocházejí z eocénu. Dělí se do šesti podčeledí (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 2002):
(1) Trachyphoninae (Trachyphonus) - Afrika, pozemní druhy.
(2) Lybiinae (Gymnobucco, Stactolaema, Pogoniulus, Buccanodon, Tricholaema, Lybius) - Afrika, stromoví ptáci.
(3) Calorhamphinae (Calorhamphus) - Malajsie.
(4) Megalaimatinae (Psilopogon, Megalaima) - JV Asie.
(5) Capitoninae (Capito, Eubucco) - J. Amerika.
(6) Semnornithinae (Semnornis) - J. Amerika.
Jednotlivé podčeledi se liší znaky na lebce, zobáku a ve zbarvení opeření. Na základě DNA analýzy je dobře patrné především rozdělení na asijské, africké a novosvětské druhy. Novosvětské druhy jsou nejodvozenější skupinou, ze které se vyvynuli tukani (Moyle, 2004).
Malí až středně velcí ptáci (9-35 cm) většinou s velkým zobákem. Některé druhy mají na zobáku výrazné zářezy (rod Lybius). Kolem zobáku mají řadu hmatových per. Kostrční žláza může být holá nebo opeřená. Líce jsou často holé a výrazně zbarvené. Nedospělí jedinci jsou tmavší než adultní. Pelichání letek začíná v druhé polovině hnízdění. Ruční letky pelichají descendentně, loketní letky pelichají směrem k tělu. Pelichání ocasu probíhá na obě strany od R2 a R4. Odlišné pelichání ocasu má rod Trachyphonus. Obývají biotopy, kde jsou alespoň nějaké stromy. Všechny druhy tesají hnízdní dutinu. Centrum rozšíření je v deštném lese. Ostatní druhy se vyskytují buď v ekotonech, nebo v řídce zalesněných biotopech. Sympatrické druhy se většinou liší velikostí. Některé druhy formují v pohnízdní době hejna. Živí se většinou plody, mláďata jsou krmena hmyzem. Hmyz ve větší míře žerou jen některé rody (Pogoniulus, Tricholaema, Stactolaema a Lybius). Asijské a americké rody občas loví štíry.
Hnízdí většinou v období dešťů, u většiny druhů mohou jedinci hnízdit již v prvním roce života. U více sociálních druhů často využívají příbuzenské „helpers“. Většina druhů je monogamních a teritoriálních. Koloniálně hnízdí rod Gymnobucco. Často využívají duetové zpěvy. Během námluv samec krmí samici. Rod Tricholaema postrádá námluvy. Samice snáší 1-7 vajec, asijské druhy mají snůšky menší. Na inkubaci se podílí obě pohlaví a také „helpers“. Inkubace trvá 12-19 dní. Mláďata se líhnou holá a slepá. Rodiče odnášejí trus mláďat. Vývoj mláďat je pomalý, vzletnosti dosahují podle velikosti v 17-46 dnech života. Mohou hnízdit několikrát do roka.

Hlavní znaky: Malí až středně velcí, jednotlivě nebo v párech žijící ptáci (9 až 35 cm). Stromoví a málo aktivní. Hlava velká, krk krátký. Zobák velký, silný, zahnutý, špičatý a na okrajích často s ostrými zoubky. Výrazné vibrisy (vousy). Nohy krátké, zygodaktylní; prsty silné. Poskakují na zemi, jsou neohrabaní. Křídla krátká, zaoblená; špatní letci, a to jen na krátké vzdálenosti. Ocas krátký, hranatý. Nádherné peří s kontrastním zbarvením zelené rudé, modré a žluté skvrny. Samci a samice jsou velmi podobní. Rozšíření: AF, OR, NT; lesy, savany, a polopouště. Netažní. Hnízdní biologie: Hnízdo staví oba partneři a bývá jím nora ve svahu, v termitišti, nebo ve vývratu, popř. i opuštěné dutiny datlovitých. Vejce: 2 až 7. Sedí oba partneři 12 až 19 dnů. Mláďata zůstávají 17 až 46 dní v hnízdě; menší druhy je krmí vyvrhovanou potravou. Potrava: Plody, květy, pupeny, hmyz; pro větší druhy i menší obratlovci.

vousák žlutoskvrnný (Buccanodon duchaillui)

vousák hnědý (Calorhamphus fuliginosus)

vousák zlatistý (Capito auratus)

vousák olivovohřbetý (Capito aurovirens)

vousák skořicovoprsý (Capito brunneipectus)

vousák páskohrdlý (Capito dayi)

vousák čabrakový (Capito hypoleucus)

vousák panamský (Capito maculicoronatus)

vousák černoskvrnný (Capito niger)

vousák pětibarvý (Capito quinticolor)

vousák oranžovočelý (Capito squamatus)

vousák Wallaceův (Capito wallacei)

vousák andský (Eubucco bourcierii)

vousák zlatoprsý (Eubucco richardsoni)

vousák rudokápý (Eubucco tucinkae)

vousák pestrý (Eubucco versicolor)

vousák šedohrdlý (Gymnobucco bonapartei)

vousák naholící (Gymnobucco calvus)

vousák štětinatý (Gymnobucco peli)

vousák tmavý (Gymnobucco sladeni)

vousák rovníkový (Lybius bidentatus)

vousák senegalský (Lybius dubius)

vousák škraboškový (Lybius guifsobalito)

vousák Chaplinův (Lybius chaplini)

vousák bělohlavý (Lybius leucocephalus)

vousák hnědoprsý (Lybius melanopterus)

vousák černohřbetý (Lybius minor)

vousák Rolletův (Lybius rolleti)

vousák červenolící (Lybius rubrifacies)

vousák obojkový (Lybius torquatus)

vousák vlnkovaný (Lybius undatus)

vousák křivčí (Lybius vieilloti)

vousák plamenočelý (Megalaima armillaris)

vousák modrolící (Megalaima asiatica)

vousák proměnlivý (Megalaima australis)

vousák hnědohrdlý (Megalaima corvina)

vousák černohrdlý (Megalaima eximia)

vousák zelenouchý (Megalaima faiostricta)

vousák žlutočelý (Megalaima flavifrons)

vousák žlutohrdlý (Megalaima franklinii)

vousák zvučnohlasý (Megalaima haemacephala)

vousák malajský (Megalaima henricii)

vousák zlatovousý (Megalaima chrysopohon)

vousák černouzdičkový (Megalaima incognita)

vousák jávský (Megalaima javensis)

vousák červenořitý (Megalaima lagrandieri)

vousák čárkvaný (Megalaima lineata)

vousák bornejský (Megalaima monticola)

vousák harlekýn (Megalaima mystacophanos)

vousák černobrvý (Megalaima oorti)

vousák pestrobarvý (Megalaima rafflesii)

vousák indický (Megalaima rubricapilla)

vousák zlatošíjný (Megalaima ulcherrima)

vousák velký (Megalaima virens)

vousák zelený (Megalaima viridis)

vousák hnědohlavý (Megalaima zeylanica)

vousák konžský (Pogoniulus atroflavus)

vousák žlutokostřecový (Pogoniulus bilineatus)

vousák bělovousý (Pogoniulus coryphaeus)

vousák zlatočelý (Pogoniulus chrysoconus)

vousák horský (Pogoniulus leucomystax)

vousák bělouzdičkový (Pogoniulus makawai)

vousák ohnivý (Pogoniulus pusillus)

vousák šupinkový (Pogoniulus scolopaceus)

vousák světlý (Pogoniulus simplex)

vousák drobný (Pogoniulus subsulphureus)

vousák pruhozobý (Psilopogon pyrolophus)

vousák zejkozobý (Semnornis frantzii)

vousák tukaní (Semnornis ramphastinus)

vousák žlutohlavý (Stactolaema anchietae)

vousák bělouchý (Stactolaema leucotis)

vousák olivový (Stactolaema olivacea)

vousák bělokřídlý (Stactolaema whytii)

vousák východoafrický (Trachyphonus darnaudii)

vousák červenožlutý (Trachyphonus erythrocephalus)

vousák kropenatý (Trachyphonus margaritatus)

vousák žlutozobý (Trachyphonus purpuratus)

vousák usambirský (Trachyphonus usambiro)

vousák Levaillantův (Trachyphonus vaillantii)

vousák rudočelý (Tricholaema diademata)

vousák hnědolící (Tricholaema frontata)

vousák vlasatý (Tricholaema hirsuta)

vousák skvrnitoboký (Tricholaema lacrymosa)

vousák strakatý (Tricholaema leucomelas)

vousák černohlavý (Tricholaema melanocephala)