Stř. a J. Amerika. Podle DNA hybridizace (Sibley & Ahlquist, 1990) i dalších DNA analýz (Barker & Lanyon, 2000) (Moyle, 2004) se tukani vyvinuli z novosvětských vousáků. První fosilní záznamy pocházejí z pleistocénu.
Středně velcí ptáci (30-61 cm), s mohutným zobákem. Zobák je často pestře zbarvený, na hranách je vroubkovaný (u primitivních druhů) a laterálně zploštělý. Uvnitř zobáku je kostěná výztuž. Zobák je zahnutý směrem dolů. Nozdry jsou v horní části báze zobáku. Kolem očí jsou pestře zbarvená holá místa. Nemají hmatová pera. Jazyk je velmi dlouhý a je pokryt „kartáčky“. Poslední tři obratle páteře jsou srostlé, umožňují značnou pohyblivost ocasu. Sexuální dichromatismus je nevýrazný, s výjimkou rodů Selenidera a Pteroglossus. Samci mají delší zobák než samice. Mají značnou schopnost ukládat železo. Let je vlnkovitý, střídají plachtění s aktivním letem. Brzy se však unaví, nejsou schopni přeletět větší plochy bez stromů. Jsou pestře zbarveni. Obývají většinou nížinný deštný les, rody Andigena a Aulacorhynchus žijí v montánních lesích. Většina druhů také obývá sekundární porosty. Jsou limitováni dostatkem ovoce. Blízce příbuzné druhy jsou alopatrické, centrum výskytu je Amazonie. Většinou žijí ve skupinách, solitérní jsou montánní druhy a rod Selenidera. Malé druhy nocují v dutinách, velké druhy (rod Ramphastos) nocují ve skupinách na větvi. Často si hrají, házejí po sobě plody. „Allopreening“ v rámci páru je poměrně častý. Jsou primárně frugivorní, často si plody vybírají. V hnízdním období jsou oportunisté. Mláďata jsou krmena převážně hmyzem. Často vykrádají hnízda jiných ptáků. Některé druhy loví kooperativně plazy (rod Ramphastos, Andigena). Někdy doprovázejí termity.
Teritoria skupin nejsou stálá, jsou udržována jen v období dostatku potravy. Hnízdí v dutinách, většinou po vousácích. Montánní druhy hnízdí v párech, ostatní většinou ve skupinách. Ve skupině většinou hnízdí jen jedna nebo dvě samice. Hnízdí až v druhém roce života. V průběhu námluv se oba partneři navzájem krmí a čistí. Samice snáší 1-5 vajec, inkubuje převážně samice. Doba inkubace trvá 15-18 dní. Mláďata se líhnou holá a slepá, mají nápadně dlouhý krk a velké patní mozoly. Spodní čelist je delší než horní. Vývoj mláďat je pomalý, v hnízdě zůstávají minimálně 40 dní. Krmí obě pohlaví, potravu mláďatům vyvrhují.

Hlavní znaky: Střední až velcí, jednotlivě na stromech žijící ptáci (30 až 61 cm). Zobák masivní a zářivě zbarvený, podobný u zoborožců Starého světa; nejsou však s nimi příbuzní. Zobák dlouhý s markantně zakřivenou hranou horní části (culmen), někdy i zubaté okraje. Přestože zobák dosahuje délky těla, je velmi lehký (uvnitř dutý, zpevněný jen kostní trámčinou). Stejně modifikovaný je i jazyk. Kolem očí je pestře zbarvená lysá kůže. Nohy střední až dlouhé, silné, zygodaktylní. Křídla krátká, zaoblená. Let velmi nemotorný. Dlouhý ocas zastřižený nebo zaoblený. Hrubé, pestře zbarvené peří - černé, žluté, zelené, modré nebo červené. Samci jsou stejně zbarvení jako samice, mají jen delší zobák. Rozšíření: NT; deštný prales a volně zalesněné hory. Hnízdní biologie: Hnízda ve stromových dutinách. Vejce: 1 až 5, bílá. Sedí oba rodiče 15 až 18 dnů. Nidifugní mláďata s tlustými polštářky na prstech se vyvíjejí pomalu; zůstávají v hnízdě 40 až 51 dní, oči se otevírají teprve 14. den. Potrava: Většinou plody a hmyz, popř. i jiní menší živočichové.

tukan kápový (Andigena cucullata)

tukan horský (Andigena hypoglauca)

tukan modrý (Andigena laminirostris)

tukan černozobý (Andigena nigrirostris)

arassari modropruhý (Aulacorhynchus coeruleicinctis)

arassari bledohrdlý (Aulacorhynchus derbianus)

arassari rudokostřecový (Aulacorhynchus haematopygus)

arassari žlutobrvý (Aulacorhynchus huallagae)

arassari smaragdový (Aulacorhynchus prasinus)

arassari modrolící (Aulacorhynchus sulcatus)

arassari zlatý (Baillonius bailloni)

arassari černokrký (Pteroglossus aracari)

arassari bledozobý (Pteroglossus azara)

arassari řasnatý (Pteroglossus beauharnaesii)

arassari červenokrký (Pteroglossus bitorquatus)

arassari hnědouchý (Pteroglossus castanotis)

tukan pestrý (Pteroglossus dicolorus)

arassari žlutozobý (Pteroglossus flavirostris)

arassari panamský (Pteroglossus frantzii)

arassari amazonský (Pteroglossus inscriptus)

arassari mnohopruhý (Pteroglossus pluricinctus)

arassari pestrý (Pteroglossus torquatus)

arassari zelený (Pteroglossus viridis)

tukan žlutohrdlý (Ramphastos ambiguus)

tukan hnědošíjný (Ramphastos brevis)

tukan krátkozobý (Ramphastos sulfuratus)

tukan hnědohřbetý (Ramphastos swainsonii)

tukan obrovský (Ramphastos toko)

tukan bledohrdlý (Ramphastos tucanus)

tukan vrubozobý (Ramphastos vitellinus)

arassari zlatolící (Selenidera culik)

arassari Gouldův (Selenidera gouldii)

arassari skvrnozobý (Selenidera maculirostris)

arassari Nattererův (Selenidera nattereri)

arassari límcový (Selenidera reiwardtii)

arassari žlutouchý (Selenidera spectabilis)