Stř. a J. Amerika. Malí až středně velcí ptáci (14-34 cm), vzhledem připomínají momoty (Momotidae). Mají dobře vyvinutá hmatová pera a operculum na nozdrách. Křídla jsou relativně krátká, ocas je poměrně dlouhý a stupňovitý. Kostrční žláza je holá, nemají vomer. Mají dobře vyvinutý svalnatý žaludek, nemají žlučový váček a mají dlouhá slepá střeva. Jazyk je poměrně dlouhý. Zobák je dlouhý a zašpičatělý, výjimkou jsou rody Galbalcyrhynchus a Jacamerops. Zobák je adaptován pro lov dlouhokřídlého a jedovatého hmyzu (blanokřídlí). Zobák je podobný jako u starosvětských vlh (Meropidae). Nohy jsou krátké, prsty mají zygodaktilní uspořádání. Přední dva prsty jsou často do různé míry srostlé. Často dochází k redukci prstů (rod Brachygalba). Zbarvení je pestré (rody Galbula, Jacamerops) nebo spíše nenápadné. Mláďata jsou podobně zbarvena jako adultní jedinci, u Brachygalba goeringi jsou nedospělí jedinci pestřeji zbarveni než adultní. Jejich předkové byli pravděpodobně pestře zbarveni. Jsou stromoví, často se vyskytují v nížinných lesích, v okolí vodních toků. Výjimkou je Galbula pastazae, která obývá vysokohorský les. Nelesní biotopy obývá pouze Galbula ruficauda. Mají denní aktivitu, jsou solitérní. Galbula dea občas vytváří smíšená hejna s jinými druhy ptáků. Nocují často v norách. Jsou sedentární. Živí se pouze hmyzem, výjimkou je rod Jacamerops lovící také drobné plazy. Loví většinou z posedu, lejskováním. Mezi motýli si vybírají. Vytváří vývržky.
Jsou monogamní, u některých druhů je známé kooperativní hnízdění (např. Galbula galbula). Jacamaralcyon tridactyla často hnízdí v menších koloniích. Hnízdí v norách, některé druhy hnízdí v termitištích (Galbalcyrhynchus purusianus). Nory mohou mít více vchodů. Hnízdí většinou v období dešťů, námluvy jsou jednoduché. Hnízdní noru hrabou oba jedinci, někdy hrabou pouze jednou nohou. Samice snáší 2-4 vejce, inkubují obě pohlaví po dobu 18-30 dní. Mláďata se líhnou opeřená, vzletnosti dosahují v 19-26 dnech života. Někdy mohou hnízdit dvakrát do roka.

Hlavní znaky: Malí až středně velcí, štíhlí, půvabní a velmi aktivní ptáci (14 až 34 cm, avšak s dlouhými ocasy; 20 až 70 g). Zobák dlouhý, silný, šavlovitý. Nohy krátké, chodidla malá, 1 druh jen se 3 prsty (vnitřní prst chybí). Ocas dlouhý, zastřižený nebo špičatý. Křídla krátká, zaoblená. Volné opeření, svrchní strana nejčastěji kovově zelená, bronzová, nebo purpurová; spodina červenooranžová nebo černá, často s bílým hrdlem. Samci jsou pěkněji vybarvení. Rozšíření: NT; lesy a lesnaté savany. Netažní. Hnízdní biologie: Známá jen u některých druhů. Žijí jednotlivě; hnízdo dutina ve svahu nebo v kořání padlých stromů. Vejce: 2 až 4, leskle bílá. Ve dne sedí oba rodiče, v noci jen samice; 18 až 30 dnů. Mláďata 19 až 26 dnů na hnízdě. Potrava: Hmyz chytaný v letu.

leskovec bělohrdlý (Brachygalba albogularis)

leskovec světlehlavý (Brachygalba goeringi)

leskovec hnědý (Brachygalba lugubris)

leskovec tmavohřbetý (Brachygalba salmoni)

leskovec krátkoocasý (Galbalcyrhynchus leucotis)

leskovec puruský (Galbalcyrhynchus purusianus)

leskovec žlutozobý (Galbula albirostris)

leskovec modročelý (Galbula cyanescens)

leskovec rezavoprsý (Galbula cyanicollis)

leskovec rajský (Galbula dea)

leskovec zelený (Galbula galbula)

leskovec purpurový (Galbula chalcothorax)

leskovec bronzový (Galbula leucogastra)

leskovec ekvádorský (Galbula pastazae)

leskovec neotropický (Galbula ruficauda)

leskovec bělobradý (Galbula tombacea)

leskovec tříprstý (Jacamaralcyon tridactyla)

leskovec velký (Jacamerops aureus)