Stř. a J. Amerika. Dříve byli rozšířeni po celé severní polokouli (eocén). Malí až středně velcí ptáci (13-29 cm), mají velkou hlavu a oči. Zobák je dlouhý, na konci dolů zahnutý. Nozdry mají velké operculum. Nemají žlučový váček, ale mají dlouhá slepá střeva. Zbarvení těla je různé, od kontrastního po kryptické. Zbarvení nedospělých jedinců je velmi podobné adultnímu šatu. Sexuální dichromatismus je nevýrazný, vyskytuje se pouze u Malacoptila mystacalis. Pelichání ručních letek je descendentní, pelichání loketních a ramenních letek je nepravidelné. Mají velmi silná žebra. Jsou stromoví, ale jen některé druhy obývají deštný les (Notharchus pectoralis, Nonnula brunea). Většinou se vyskytují na okraji lesa. Biotopové nároky izolovaných populací se liší. S oblibou se vyskytují v blízkosti vodních toků. Často se čepýří, odtud anglický název („puffbirds“). Cukají ocasem ze strany na stranu. Let je velmi rychlý a přímý. Nocují na stromech, někdy v menších skupinách. Jsou teritoriální, ale mláďata z předchozích hnízdění jsou v teritoriu obvykle tolerována. Jinak vytváří menší skupinky. Jsou insektivorní, loví většinou z posedu. Jediným vzdušným lovcem je Chelidoptera tenebrosa, loví převážně vosy a včely. Ostatní druhy buď lejskují nebo loví potravu z listů a kmenů. Část druhů také loví pozemní potravu, někdy doprovázejí tlupy opic. Mají binokulární vidění.
Jsou pravděpodobně monogamní, svazky jsou spíše trvalé. Rod Chelidoptera vytváří menší hnízdní kolonie. Hnízdí často v dutinách, některé rody využívají termitiště (rody Notharchus, Bucco a Hypnelus). Rody Nystalus, Monasa a Chelidoptera hnízdí v zemních norách. Rody Nonnula a Malacoptila mohou využívat oba typy hnízdišť. Samice snáší 2-3 vejce, inkubují obě pohlaví. Doba inkubace trvá 15-17 dní. Mláďata se líhnou holá a slepá. Potravu nosí převážně samec, samice krmí mláďata. Vzletnosti mláďata dosahují ve 20-30 dnech života. Po vylétnutí se o ně stará jen samice.

Hlavní znaky: Malí až střední, flegmatičtí, málo aktivní, stromoví ptáci (13 až 29 cm, 30 až 90 g). Velká hlava, krátký krk. Zobák střední silný, zahnutý nebo hákovitý, zploštělý s viditelnými vibrisy. Nohy krátké, zygodaktylní. Křídla krátká, zaoblená. Ocas středně dlouhý až dlouhý, hranatý. Peří měkké, v klidu často načechrané hnědé, šedobílé, pruhované nebo skvrnité, často s páskem na hrudi. Obě pohlaví jsou velmi podobně zbarvená. Rozšíření: NT; lesy a lesnaté savany. Netažní. Hnízdní biologie: Málo známá. Hnízdo není čištěno, samec i samice ho vyhrabávají v noře ve svahu, v termitišti nebo v půdě. Vejce: 2 až 3 (zřídka 4), bílá. Sedí oba rodiče, délka sezení není známa. Mláďata jsou v hnízdě 20 až 30 dnů. Potrava: Většinou hmyz, chytaný v letu nebo sbíraný na zemi.

lenivka černolící (Argicus macrodactylus)

lenivka hnědohřbetá (Bucco capensis)

lenivka diadémová (Hapaloptila castanea)

lenivka dvoupruhá (Hypnelus bicinctus)

lenivka pruhoprsá (Hypnelus ruficollis)

lenivka vlaštovčí (Chelidoptera tenebrosa)

lenivka černopásá (Malacoptila fulvogularis)

lenivka běloprsá (Malacoptila fusca)

lenivka vousatá (Malacoptila mystacalis)

lenivka bělovousá (Malacoptila panamensis)

lenivka rezavočelá (Malacoptila rufa)

lenivka límcová (Malacoptila semicincta)

lenivka žíhaná (Malacoptila striata)

lenivka skvrnitobřichá (Micromonacha lanceolata)

lenivka černá (Monasa atra)

lenivka žlutozobá (Monasa flavirostris)

lenivka běločelá (Monasa morphoeus)

lenivka černočelá (Monasa nigrifrons)

lenivka kaštanovohlavá (Nonnula amaurocephala)

lenivka hnědá (Nonnula brunnea)

lenivka kolumbijská (Nonnula frontalis)

lenivka mahagonová (Nonnula rubecula)

lenivka šedolící (Nonnula ruficapilla)

lenivka rezavobradá (Nonnula sclateri)

lenivka bělokrká (Notharchus macrorhynchos)

lenivka hnědopásá (Notharchus ordii)

lenivka černoprsá (Notharchus pectoralis)

lenivka Swainsonova (Notharchus swainsoni)

lenivka strakatá (Notharchus tectus)

lenivka kouřová (Nystactes noanamae)

lenivka skvrnitá (Nystactes tamatia)

lenivka bělouchá (Nystalus chacuru)

lenivka tečkovaná (Nystalus maculatus)

lenivka tygrovaná (Nystalus radiatus)

lenivka čárkovaná (Nystalus striolatus)