Kosmopolitní čeleď. Nejstarší fosílie pocházejí ze středního miocénu severní polokoule. Dělí se do tří podčeledí: (1) Jynginae (Jynx), (2) Picumninae a (3) Picinae (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 2002). Picumninae se dále člení do dvou tribů:
(1) Picumnini (Picumnus, Sasia)
(2) Nesoctitini (Nesoctites)
Picinae se dělí do šesti tribů:
(1) Melanerpini (Melanerpes, Sphyrapicus, Xiphidiopicus)
(2) Campetherini (Campethera, Geocolaptes, Dendropicos, Dendrocopos, Picoides)
(3) Colaptini (Veniliornis, Piculus, Colaptes, Celeus)
(4) Campephilini (Dryocopus, Campephilus)
(5) Picini (Picus, Dinophium, Chrysocolaptes, Gecinulus, Sapheopipo, Blythipicus, Reinwardtipicus)
(6) Meiglyptini (Meiglyptes, Hemicircus, Mullerpicus)
Analýzy DNA potvrdily základní členění do tří podčeledí, ale rod Nesoctites zřejmě představuje samostatnou vývojovou linii na bázi podčeledi Picinae (Webb & Moore, 2005). Datlovití kolonizovali Nový Svět zřejmě několikrát, což dokazuje například příbuznost starosvětského rodu Sasia a převážně jihoamerického rodu Picumnus, a také recentní rozšíření rodu Dryocopus ve Starém i Novém Světě (Benz, Robbins, & Peterson, 2006).
Malí až středně velcí arboreální ptáci (7,5-60 cm). Zobák je rovný, špičatý. Jazyk je dlouhý, na konci je rohovinový štítek. Jazylka je stočena kolem celé lebky, zmírňuje nárazy při tesání. Vnitřní ucho je zmenšeno, membrána je velmi silná. Svaly krku jsou mohutně vyvinuty. Nozdry jsou chráněny speciálními pery, jsou štěrbinovité. Podjazyková žláza produkuje lepivý sekret. Zástupci podčeledi Picinae mají na špičce jazyka zpětné háčky. Maxilární žláza je umístěna podobně jako u pěvců. Nohy jsou krátké a silné, uspořádání prstů je zygodaktilní. U rodu Campephilus směřují všechny prsty dopředu. Kromě podčeledi Jynginae, tribu Picumnini a rodu Meiglyptes mají tuhá ocasní pera, vyztužená melaninem. Pygostyl je zvětšený. Při pohybu po stromech se o ocas opírají, na kůře se pohybují bipedálním poskakováním. Kůže je velmi silná. Holá místa mají pouze zástupci tribu Picumnini a Melanerpini. Paosten je dobře vyvinutý.
Některé druhy mají chocholku. Zbarvení je přizpůsobeno prostředí, někdy bývá velmi nápadné. Některé druhy jsou polychromatické. Druhy tribu Campetherini mají kovový lesk, který je způsoben mikrostrukturou peří. Zbarvení je často způsobeno karotenoidy. Některé skvrny jsou nápadné pouze v UV spektru. Většina druhů je dichromatická, ale obě pohlaví jsou pestře zbarvená. Rod Melanerpes není dichromatický. Samci jsou větší než samice, výjimkou jsou větší samice u rodu Sasia. Nedospělí jedinci se liší od adultních, kromě podčeledi Jynginae. Pelichání ručních letek je descendentní, první letka se vyměňuje dvakrát u mladých jedinců. Kompletní pelichání začíná po hnízdní sezóně. Pelichání ocasu začíná od 2. RP, u rodů Celeus a Dendropicos začínají od 3. RP. U podčeledi Picinae se střední pera ocasu vyměňují jako poslední.
Obývají řadu biotopů, kde jsou přítomné stromy. Na zem pravidelně usedají pouze zástupci tribů Campetherini, Melanerpini a Picini. V teritoriu většinou mají starší nebo umírající stromy. Nejvíce druhů žije v tropickém pásu, sympatrické druhy se liší využitím mikrobiotopů. V rámci teritoria často samec a samice využívá jinou část ekologické niky a liší se například délkou zobáku. Ekologická separace je dána také agresivitou samce. Některé druhy obývají polopouště (např. Dendropicos elachus, Afrika) nebo „grasslands“ (např. Campethera punctuligera, Afrika). Většinou jsou solitérní a teritoriální. U tropických druhů často zůstávají mláďata s rodiči do příští sezóny. Ve skupinách žije například rod Picumnus. V mírném pásu jsou to Melanerpini a někteří zástupci rodu Picoides. Mají denní aktivitu. Některé druhy se „mravenčí“ (repelentní funkce). Během obhajoby teritoria často využívají „bubnování“. Živí se většinou hmyzem a jejich larvami. Často vykrádají hnízda jiných ptáků. Melanerpes formicivorus (S. Amerika) vytváří zásoby žaludů. Často se živí mravenci, obzvláště tropické druhy. Příležitostně také žerou plody a semena, nejméně africké druhy. Středně velké druhy žerou také mízu a nektar (rod Dendrocopos). Nejvíce omnivorní jsou zástupci podčeledi Picinae. Někdy využívají „gleaning“. Využívají „kovadlinky“, na kterých zpracovávají potravu (např. šišky).
Hnízdí v dutinách, které sami tesají (kromě rodu Jynx). Dutinu nevystýlají. Nejčastěji jsou monogamní, námluvy jsou jednoduché (krmení partnera a kývání hlavou, tesání dutiny). Svazky jsou udržovány i v mimohnízdním období po několik let. U švédské populace D. minor byly zjištěny všechny základní typy svazků (monogamie, polyandrie, polygynie a polygynandrie). Melanerpes formicivorus hnízdí kooperativně s „helpers“ v polygynandrii. Celá skupina brání zásoby žaludů. Některé samice snáší vejce do jednoho hnízda. V malých koloniích hnízdí Colaptes rupicola a C. campestris (J. Amerika). Colaptes rupicola hnízdí v zemních norách. Samice snáší různý počet bílých vajec, tropické druhy mají snůšky menší. Samice v jedné sezóně může snést až 50-70 vajec (v zajetí). Jedna snůška může mít 3-11 vajec. Inkubují obě pohlaví, doba inkubace trvá 9-20 dní. Líhnutí je většinou synchronní. Mláďata se líhnou holá a slepá. Mláďata krmí obě pohlaví, jejich vývoj je pomalý.

Hlavní znaky: Dobře definovaná skupina s mnoha společnými znaky, které jim umožňují opracování dřeva. Malí až středně velcí, většinou jednotlivě žijící stromoví ptáci (7,5 až 60 cm, 8 až 563 g). Dlátovitý zobák je dlouhý, špičatý a silný. Lebka je zpevněná, jazyk dlouhý, vysunovatelný, na špičce štětičkovitý. Tuhý ocas jako opora při šplhání. Křídla velmi dlouhá, široká a špičatá. Let obloukovitý. Na hlavě někdy chocholka. Peří dosti hrubé, výrazně vzorované; černé, bílé, zelené, hnědé, šedé, žluté červené, často pruhované. Pohlaví se liší velikostí a drobnými rozdíl ve zbarvení. Krutihlavové mají maskovací zbarvení; nezřetelné pruhování. Rozšíření: WP, EP, AF, OR, AU, NA, NT; nejrůznější lesy, buš i step, kulturní krajina. Většinou netažní. Hnízdní biologie: Zpravidla hnízdí jednotlivě, mají i hnízdní pomocníky. Hnízdo je vydlabaná stromová dutina. Vejce: 3 až 11 (zřídka 2 až 14), leskle bílá. Sedí oba rodiče 9 až 20 dní; mláďata: l, zřídka 2. Mladí zůstávají v hnízdě 18 až 25 dnů. Potrava: Převážně hmyz vyhledáván ve dřevě a pod kůrou, často i na zemi a v půdě. Podle druhů také plody, semena, pupeny, med, míza.

datel žlutozobý (Blythipicus pyrrhotis)

datel tmavý (Blythipicus rubiginosus)

datel guayaquilský (Campephilus gayaquilensis)

datel světlezobý (Campephilus guatemalensis)

datel karmínovobřichý (Campephilus haematogaster)

datel císařský (Campephilus imperialis)

datel světlehřbetý (Campephilus leucopogon)

datel magellanský (Campephilus mallanicus)

datel královský (Campephilus melanoleucos)

datel horský (Campephilus pollens)

datel knížecí (Campephilus principalis)

datel araukariový (Campephilus robustus)

datel červenočerný (Campephilus rubricollis)

datel zlatoocasý (Campethera abingoni)

datel Bennettův (Campethera bennettii)

datel zelenohřbetý (Campethera cailliautii)

datel hnědouchý (Campethera caroli)

datel čabrakový (Campethera maculosa)

datel mombaský (Campethera mombassica)

datel termitožravý (Campethera nivosa)

datel kapský (Campethera notata)

datel núbijský (Campethera nubica)

datel kropenatý (Campethera punctuligera)

datel tanzanský (Campethera scriptoricauda)

datel Tullbergův (Campethera tullbergi)

datel rezavý (Celeus brachyurus)

datel kaštanovobarvý (Celeus castaneus)

datel hnědý (Celeus elegans)

datel žlutohlavý (Celeus flavescens)

datel krémový (Celeus flavus)

datel šupinoprsý (Celeus grammicus)

datel skořicový (Celeus loricatus)

datel světlehlavý (Celeus lugubris)

datel rezavohlavý (Celeus spectabilis)

datel různobarvý (Celeus torquatus)

datel vlnkovaný (Celeus undatus)

datel černohrdlý (Colaptes atricollis)

datel zlatý (Colaptes auratus)

datel campový (Colaptes campestris)

datel palmový (Colaptes fernandinae)

datel zlatokřídlý (Colaptes chrysoides)

datel mravenčí (Colaptes melanochloris)

datel stepní (Colaptes melanolaimus)

datel chilský (Colaptes pitius)

datel surinamský (Colaptes ponctigula)

datel velehorský (Colaptes rupicola)

strakapoud balúčistánský (Dendrocopos assinilis)

strakapoud pruhoprsý (Dendrocopos atratus)

strakapoud hnědočelý (Dendrocopos auriceps)

strakapoud šedotemenný (Dendrocopos canicapillus)

strakapoud karmínovoprsý (Dendrocopos cathapharius)

strakapoud tmavý (Dendrocopos darjellensis)

strakapoud arabský (Dendrocopos dorae)

strakapoud pradéšský (Dendrocopos himalayensis)

strakapoud rezavobřichý (Dendrocopos hyperythrus)

strakapoud ussurijský (Dendrocopos kizuki)

strakapoud bělokřídlý (Dendrocopos leucopterus)

strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

strakapoud pruhobřichý (Dendrocopos macei)

strakapoud filipínský (Dendrocopos maculatus)

strakapoud páskovaný (Dendrocopos maculatus)

strakapoud indický (Dendrocopos mahrattensis)

strakapoud velký (Dendrocopos major)

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

strakapoud malý (Dendrocopos minor)

strakapoud nejmenší (Dendrocopos moluccensis)

strakapoud hnědohřbetý (Dendrocopos obsoletus)

strakapoud suluský (Dendrocopos ramsayi)

strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)

strakapoud Temminckův (Dendrocopos temminckii)

datel jalovcový (Dendropicos abyssinicus)

datel pustinný (Dendropicos elachus)

datel Elliotův (Dendropicos elliotii)

datel kardinálský (Dendropicos fuscescens)

datel gabonský (Dendropicos gabonensis)

datel šedoprsý (Dendropicos goertae)

datel šedohlavý (Dendropicos griseocephalus)

datel západoafrický (Dendropicos lugubris)

datel vousatý (Dendropicos namaquus)

datel krůpějový (Dendropicos poecilolaemus)

datel nigerský (Dendropicos pyrrhogaster)

datel etiopský (Dendropicos spodocephalus)

datel Stierlingův (Dendropicos stierlingi)

datel žlutokorunkatý (Dendropicos xantholophus)

datel ohnivý (Dinopium benghalense)

datel zlatohřbetý (Dinopium javanense)

datel Rafflesův (Dinopium rafflesii)

datel himalájský (Dinopium shorii)

datel přílbový (Dryocopus galeatus)

datel andamanský (Dryocopus hodgei)

datel indomalajský (Dryocopus javensis)

datel čárkovaný (Dryocopus lineatus)

datel černý (Dryocopus martius)

datel chocholatý (Dryocopus pileatus)

datel Schulzův (Dryocopus schulzi)

datel indočínský (Gecinulus grantia)

datel bambusový (Gecinulus viridis)

datel zemní (Geocolaptes olivaceus)

datel kruhoocasý (Hemicircus canente)

datel krátkoocasý (Hemicircus concretus)

datel zlatoramenný (Chrysocolaptes festivus)

datel sultánský (Chrysocolaptes lucidus)

krutihlav rezavokrký (Jynx ruficollis)

krutihlav obecný (Jynx torquilla)

datel černohnědý (Meiglyptes jugularis)

datel červenovousý (Meiglyptes tristis)

datel tygrovaný (Meiglyptes tukki)

datel proužkohřbetý (Melanerpes aurifrons)

datel kaktusový (Melanerpes cactorum)

datel běloprsý (Melanerpes candidus)

datel karolínský (Melanerpes carolinus)

datel žlutooký (Melanerpes cruentatus)

datel červenohlavý (Melanerpes erythrocephalus)

datel zlatohrdlý (Melanerpes flavifrons)

datel sběrač (Melanerpes formicivorus)

datel guadeloupský (Melanerpes herminieri)

datel Hoffmannův (Melanerpes hoffmanni)

datel mexický (Melanerpes hypopolius)

datel pestrohlavý (Melanerpes chrysauchen)

datel ozdobný (Melanerpes chrysogenys)

datel červenolící (Melanerpes lewis)

datel portorický (Melanerpes portoricensis)

datel černolící (Melanerpes pucherani)

datel cozumelský (Melanerpes pygmaeus)

datel jamajský (Melanerpes radiolatus)

datel kápový (Melanerpes rubricapillus)

datel haitský (Melanerpes striatus)

datel karibský (Melanerpes superciliaris)

datel gilský (Melanerpes uropygialis)

datel celebeský (Mulleripicus fulvus)

datel sazový (Mulleripicus funebris)

datel břidlicový (Mulleripicus pulverulentus)

datel antilský (Nesoctites micromegas)

strakapoud mniší (Picoides albolarvatus)

datlík černohřbetý (Picoides arcticus)

strakapoud arizonský (Picoides arizonae)

strakapoud kokardový (Picoides borealis)

datlík smrkový (Picoides dorsalis)

strakapoud savanový (Picoides mixtus)

strakapoud kalifornský (Picoides nuttallii)

strakapoud osikový (Picoides pubescens)

strakapoud proužkohřbetý (Picoides scalaris)

strakapoud Stricklandův (Picoides stricklandii)

datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

strakapoud americký (Picoides villosus)

datel sonorský (Piculus auricularis)

datel žlutobrvý (Piculus aurulentus)

datel panamský (Piculus callopterus)

datel žlutolící (Piculus flavigula)

datel neotropický (Piculus chrysochloros)

datel uzdičkový (Piculus leucolaemus)

datel litský (Piculus litae)

datel andský (Piculus rivolii)

datel olivovozlatý (Piculus rubiginosus)

datel středoamerický (Piculus simplex)

datlíček běloskvrnný (Picumnus albosquamatus)

datlíček zlatočelý (Picumnus aurifrons)

datlíček světleprsý (Picumnus castelnau)

datlíček rezavý (Picumnus cinnamomeus)

datlíček proužkobřichý (Picumnus cirratus)

datlíček bolivijský (Picumnus dorbignyanus)

datlíček zlatošupinkový (Picumnus exilis)

datlíček hnědavý (Picumnus fulvescens)

datlíček rezavokrký (Picumnus fuscus)

datlíček hnědohřbetý (Picumnus granadensis)

datlíček tečkovaný (Picumnus innominatus)

datlíček Lafresnayeův (Picumnus lafresnayi)

datlíček okrový (Picumnus limae)

datlíček guyanský (Picumnus minutissimus)

datlíček hnědoprsý (Picumnus nebulosus)

datlíček černoskvrnný (Picumnus nigropunctatus)

datlíček olivový (Picumnus olivaceus)

datlíček orinocký (Picumnus pumilus)

datlíček brazilský (Picumnus pygmaeus)

datlíček rezavobřichý (Picumnus rufiventris)

datlíček ekvádorský (Picumnus sclateri)

datlíček světlebřichý (Picumnus spilogaster)

datlíček šupinatý (Picumnus squamulatus)

datlíček perloprsý (Picumnus steindachneri)

datlíček peruánský (Picumnus subtilis)

datlíček Temminckův (Picumnus temminckii)

datlíček amazonský (Picumnus varzeae)

žluna japonská (Picus awokera)

žluna šedá (Picus canus)

žluna černohlavá (Picus erythropygius)

žluna větší (Picus flavinucha)

žluna menší (Picus chlorolophus)

žluna pestrá (Picus mentalis)

žluna suříková (Picus miniaceus)

žluna červenokřídlá (Picus puniceus)

žluna indočínská (Picus rabieri)

žluna šupinkobřická (Picus squamatus)

žluna africká (Picus vaillantii)

žluna barmská (Picus viridanus)

žluna zelená (Picus viridis)

žluna síťovaná (Picus vittatus)

žluna proužkohrdlá (Picus xanthopygaeus)

datel pruhokřídlý (Reinwardtipicus validus)

datel okinawský (Sapheopipo noguchii)

datlíček malajský (Sasia abnormis)

datlíček trpasličí (Sasia africana)

datlíček žlutočelý (Sasia ochracea)

datel rudošíjný (Sphyrapicus nuchalis)

datel červenoprsý (Sphyrapicus ruber)

datel červenobradý (Sphyrapicus thyroideus)

datel rudohrdlý (Sphyrapicus varius)

datel načervenalý (Veniliornis affinis)

datel šarlatový (Veniliornis callonotus)

datel zlatošíjný (Veniliornis cassini)

datel rudokápý (Veniliornis dignus)

datel skvrnkočelý (Veniliornis frontalis)

datel šedohnědý (Veniliornis fumigatus)

datel chocoský (Veniliornis chocoensis)

datel rudokostřecový (Veniliornis kirkii)

datel bahijský (Veniliornis maculifrons)

datel zebrovaný (Veniliornis nigriceps)

datel vrabčí (Veniliornis passerinus)

datel krvavý (Veniliornis sanguineus)

datel paraguayský (Veniliornis spilogaster)

datel kubánský (Xiphidiopicus percussus)