Velikost: 8 až 61 cm, 7g až 0,5 kg. Hlavní znaky: zygodaktylní noha se silnými drápy, sternum se dvěma výřezy, prachové peří a vole chybí, dlouhá jazylka, protažený pohyblivý jazyk s povrchovými strukturami, kostrční žláza vyvinutá, vesměs lesní druhy, někteří šplhají po kůře stromů, jednotlivé druhotně pronikly do otevřené krajiny. Hnízdní biologie: v dutinách, které si dokážou aktivně dlabat v kmenech nebo zemních stěnách, vejce bílá, kladená do hnízd bez výstelky, nidikolní mláďata. Inkubace: 12 až 30 dní. Počet vajec: 2 až 11. Potrava: rostlinná i živočišná.