Velikost: 12 až 74 cm, 40 až 4 kg. Hlavní znaky: od kořene zahnutý zobák uzpůsobený k trhání a stříhání kůže a svaloviny, silné nohy se špičatými drápy, vnější prst pohyblivý jako tzv. vratiprst, vole chybí, oči teleskopické, schopné vnímat i slabé světlo, ostrý sluch, měkké peří, neslyšný let, noční aktivita, samice často větší než samci. Hnízdní biologie: v dutinách i na zemi, vejce bílá, elipsovitého tvaru, jejich počet kolísá v přímé úměrnosti k hojnosti potravy, nidikolní mláďata se dvěma generacemi prachového peří. Inkubace: 15 až 35 dní. Počet vajec: 1 až 13. Potrava: živočišná.