Dospělí emu dosahují výšky 150-190 cm (tělesná hmotnost až 55 kg). Samice jsou větší než samci, křídla jsou velmi redukovaná, na noze mají tři prsty. Mají podobnou strukturu peří jako kasuáři. Opeření připomíná spíše chlupy savců, rýdovací pera a letky jsou redukovány. Křídla mají značný význam při termoregulaci. Zajímavostí je také vychlípenina trachey, která má rezonanční význam. Pohlaví jsou podobně zbarvená, na hlavě černá a zbytek těla je hnědo-černý. Po přepeření vyrostou černá pera, která postupně vlivem slunečního záření ztrácí melanin a zbarvení se stává světlejším. Mláďata jsou tmavá s hustým pruhováním zad a hlavy.
Emu obývá většinu Austrálie, může přežít i ve značně aridních oblastech. Nevyhledávají tropické lesy. Pravidelně pijí z kaluží. Za horkých dnů zvedají křídla a tím obnažují prostor protkaný systémem cév, kde se krev ochlazuje. Obvykle žijí sami nebo v párech, někdy tvoří skupiny 4-9 jedinců. Gregaričtí jsou v období nedostatku potravy, kdy celá hejna táhnou do troficky bohatších lokalit. Pokud se potkají skupinky, antagonistické chování se omezuje na výhrůžné postoje. V hnízdním období vzrůstá agresivita mezi samci a dochází k potyčkám.
Emu je omnivorní, zastoupení rostlinné a živočišné složky potravy kolísá v průběhu roku. V letním období v potravě převažuje hmyz. Přestože pravidelně pijí, mohou přežít i několik dnů bez vody (pokud jsou dostupné sukulentní rostliny). V období před inkubací samci vytvářejí značné zásoby tuku, za celé období osmi týdnů inkubace nepijí. Během inkubace jsou ve stavu strnulosti (snížení tělesné teploty o 3-4 °C), výdaje vody mají 5x nižší než obvykle.
Hnízdní období začíná v prosinci-lednu, podobně jako ostatní běžci jsou sukcesivně polyandričtí. Vytvoření svazku trvá přibližně 5 měsíců. Během námluv stojí oba jedinci vedle sebe se skloněnými hlavami a kymácejí tělem ze strany na stranu. Samec při kopulaci samici drží zobákem za zátylek. Několik týdnů po kopulaci samice snášejí 5-15 vajec do předem připraveného hnízda. Vejce jsou vzhledem k hmotnosti samice poměrně malá (1,5% tělesné hmotnosti). V období inkubace se obvykle samice zdržují nedaleko hnízda. Samci v období inkubace nepřijímají potravu, tekutiny a nedefekují. Přibližně po 56 dnech se téměř synchronně líhnou prekociální mláďata. V průběhu péče o mláďata je samec velmi agresivní, zahání nejen vetřelce ale také samice, které již snesly vejce. Samec se o mláďata stará 5 měsíců, v extrémních případech až 18 měsíců. Mláďata dosahují pohlavní dospělosti ve 2-3 letech. Emu jsou vesměs stálí, pouze v období dešťů migrují do pobřežních oblastí.

Hlavní znaky: Druzí největší ptáci světa (150 až 190 cm, 30 až 55 kg). Mají zakrnělá křídla, nohy se třemi prsty, peří s dlouhým paostnem. Nohy holé, krk výrazné barvy z části porostlý peřím, opeření hrubé a převislé. Obě pohlaví zbarvena stejně šedohnědě, samec větší. Rozšíření: AU; zalesněné a polopustinné oblasti. Usedlí nebo kočovní v závislosti na potravě. Hnízdní biologie: Hnízdo upravené místo nebo kotlinka. Vejce: 5 až 15. Sedí samec. O nidifugní mláďata pečuje samec 5 až 8 měsíců. Potrava: Převážně rostlinný všežravec.

emu hnědý (Dromainus novaehollandiae)