Patří k nejstarším řádům ptáků, první fosílie pocházejí ze svrchní křídy (80 mil. let). Podle některých autorů nemají u dnešních ptáků žádné příbuzné. Dříve byly na základě podobnosti morfologických znaků řazeny k potáplicícím (Gaviiformes). Podle DNA hybridizace náleží k velkému řádu brodivých (Ciconiiformes) (Sibley & Ahlquist, 1990). Na základě studia jaderných genů a porovnání genomů jsou jejich nejbližší příbuzní plameňáci (Phoenicopteriformes) (Hackett, et al., 2008) (Jarvis, et al., 2014).

Velikost: 23 až 75 cm, 135 až 1500 g. Hlavní znaky: menší až středně velcí vodní ptáci s nohama posunutýma dozadu, 4 prsty vroubené kožovitým lemem, běháky ze stran stlačené, husté a jemné opeření – krycí pera s větvemi daleko od sebe a spirálovitými paprsky, nevelký paosten, ocas zakrnělý, mohutná kostrční žláza, štíhlý, přímý, středně dlouhý nebo dlouhý zobák s úzkými nozdrami, v žaludku „zátka“ ze spolykaného peří, krátký až středně dlouhý trup, krk dlouhý a silný, křídla krátká, úzká, ke konci ještě zúžená, některé druhy létají špatně, výjimečně i neschopní letu, ocas rudimentární, opeření husté, sezónně odlišné (svatební šat: šedý, hnědý, rezavý, černý a bílý, chocholky nebo límce na hlavě; prostý šat: vesměs šedavý a bílý), u obou pohlaví stejné, samci jsou větší. Rozšíření: kosmopolitní, kromě PA a AN; volné vnitrozemské vody, v zimě částečně i na moři, některé druhy jsou vyloženě tažné. Hnízdní biologie: hnízda v koloniích z vodních rostlin v pobřežních porostech (někdy plovoucí), nidifugní mláďata. Inkubace: 20 až 30 dní. Vzletnost: za 44 až 80 dní. Počet vajec: 2 až 7. Počet snůšek: 1 až 2 (vzácně i 3). Potrava: ryby a bezobratlí.