Obývají Neotropy, Afrotropy a oblast Indie-Austrálie. Nejstarší nálezy pocházejí středního eocénu (40 mil. let). Tradičně se dělí do dvou podčeledí: (1) Lorinae, nektarivorní, (2) Psittacinae, většinou herbivorní. Psittacinae se dále člení do 9 tribů (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1997):
(1) Psittrichadini, jeden druh s lebkou podobnou loriům, často krouží jako kondoři, Papua-Nová Guinea.
(2) Nestorini, pouze Nový Zéland.
(3) Strigopini, nelétavý kakapo, pouze Nový Zéland.
(4) Micropsittini, malé druhy rodu Micropsitta, vznik pravděpodobně na Nové Guinei.
(5) Cyclopsittini, vzhledem připomínají lori, ale nemají na jazyku papily, specialisté na fíky, Australasie.
(6) Platycercini, pravděpodobně sběrná skupina, některé rody nejsou blízce příbuzné, Australasie.
(7) Psittaculini, často koloniální, centrum rozšíření mají v Asii.
(8) Psittacini, Afrika.
(9) Arini, velká monofyletická skupina, J. Amerika.
Jsou velmi variabilní ve velikosti (8-100 cm). Mají pohyblivou horní čelist, jazyk je dobře vyvinutý. Noha je zygodaktilní a retikulární. Žaludek je malý u nektarivorních druhů, ale mohutně vyvinutý u ostatních zástupců. Kostrční žlázu často nemají jihoamerické druhy (Arini), ale mají drobivý prach (společně s rody Psittacus a Coracopsis). Zbarvení je velmi variabilní, Loriinae nemají výrazný sexuální dimorfismus (kromě rodů Charmosyna a Oreopsittacus). Šat nedospělých jedinců je zpravidla odlišný od adultního, s výjimkou rodů Orepsittacus a Eos. Největší rozdíly jsou u tribů Platycercini a Psittaculini. U rodů Cyclopsitta a Agapornis jsou samice větší než samci. Obvykle jsou samci větší, nejnápadnější je to u rodu Strigops. Ztráta dichromatismu může být spojena s koloniálním hnízděním (rod Agapornis). Solitérní druhy jsou spíše dichromatické. U tribu Platycercini mají samice a nedospělí jedinci zespodu křídel světlou pásku, což souvisí s hierarchickým postavením ve skupině. Na krku má řada druhů tribu Platycercini barevné skvrny, které inhibují vnitrodruhový fyzický kontakt. Některé druhy mají výrazně odlišné zbarvení geografických ras (Charmosyna papou). Nemají vztyčitelné chocholky. Létají rychle a dobře. Nelétavý je pouze rod Strigops. Při prolézání mezi větvemi si často pomáhají zobákem. Na zemi se nepohybují příliš elegantně, ale kakapo umí běhat. Zástupci podčeledi Loriinae mají na konci jazyka erektilní papily. Nezávisle se podobná adaptace vyvinula u Loriculus philippensis. Zadní prst je delší u stromových druhů, drápy jsou více zahnuté. Rody Psittrichas (Papua) a Pionopsitta (J. Amerika) nemají opeřenou hlavu, kvůli konzumaci přezrálého ovoce. Vykazují řadu konvergencí ve vzhledu (např. rody Mellopsittacus, Austrálie a Psiopsiagon, Andy). Rod Strigops má nafukovací vole, používá ho během toku. Na líci má také filoplumae, sloužící k orientaci během nočního sběru potravy. První kompletní pelichání u mláďat probíhá v 7-10. měsíci života. Adultní jedinci pelichají po vyhnízdění, ruční letky pelichají stejně jako u kakadu. Pelichání začíná u Loriinae a většiny Psittacinae od 6. letky, u ostatních druhů je to variabilní. Nedospělí ptáci mají obvykle jinak zbarvenou duhovku než adultní jedinci.
Obývají především lesní biotopy, výjimkou jsou rody Neophema (Austrálie) a Cyanoramphus (Nový Zéland). Většina druhů žije v tropech. Potřebují vodu a minerály, často létají konzumovat jíl. Přes značnou druhovou rozmanitost se zřídka vyskytují sympatricky. Jsou dlouhověcí, vývoj mláďat je pomalý. Často jsou gregaričtí, Forpus conspicillatus (J. Amerika) žije ve skupinách s hierarchií. Jednotlivé páry kooperují při obraně kolonie, mláďata mají velmi pomalý vývoj a později vytváří školky. Ve školkách probíhá sociální učení, mláďata napodobují dospělé jedince a hrají si. Nejhravější jsou kea (Nestor), často dělají naschvály. U sociálních druhů jsou šarvátky ritualizované. Allopreening je běžný. Nocují většinou skupinově, na stromech. Některé druhy využívají termitiště (např. Micropsittacini) nebo hnízda snovačů (rod Agapornis). Noční aktivitu mají pouze rody Strigops, Coracopsis, Tanygnathus a Glossopsitta. Rod Glossopsitta (Austrálie) má dobře vyvinutý čich. Živí se převážně semeny, plody a květy. Primární je semenožravost. Semena jsou otáčena jazykem mezi hranami čelistí a drcena. Micropsittacini využívají „gleaning“ a pohybují se po kmeni podobně jako brhlík (rod Sitta). Loriinae, Loriculus philippensis a Lathamus discolor (Austrálie) jsou nektarivorní. Nektar shromažďují ve voleti. Rod Glossopsitta žere také pyl. V J. Americe je nejvíce nektarivorní rod Brotogeris. Rod Nestor (Nový Zéland) žere převážně plody, ale také med. Pijí sáním, jazyk funguje jako píst pumpy, nektarivorní druhy pijí velmi málo.
Jsou monogamní, kromě rodů Nestor (polyandrie) a Strigops (lekový druh). Svazky jsou stálé, námluvy zahrnují řadu projevů chování (kývání hlavou, rozevírání ocasu, „allopreening“ apod.). Hnízdí v dutinách, někdy využívají kooperativní hnízdění (dvě samice snáší do jednoho hnízda). V dutině bývá výstelka, přinášejí ji oba partneři. V termitištích hnízdí například rod Agapornis. Někdy hnízdí v puklinách skal. Na zemi hnízdí rody Strigops, Pezoporus a Geopsitta. Myiopsittacus monachus (J. Amerika) jako jediný papoušek staví podobné hnízdo jako straka. Samice jsou schopné prodloužit dobu kladení vajec. Vejce jsou bílá, jsou relativně malá. Nejčastěji snášejí 1-3 vejce, malé druhy mají snůšky větší. Sedí nejčastěji samice, samec je krmí. Mláďata se líhnou holá (altriciální) a nidikolní. Doba hnízdní a pohnízdní péče je většinou prodloužená (až 9 měsíců). Líhnutí je asynchronní, ale většinou jsou malá mláďata také úspěšně vyvedena. Dokonce byla pozorována výchova ze strany starších mláďat. Malé druhy často vytvářejí školky, někdy tyto školky pak formují hejna nedospělých jedinců (rod Micropsitta). U některých druhů dochází k pohlavní dospělosti velmi brzy (6 měsíců u Amazona vittata). Rody Strigops a Nestor nehnízdí každý rok.

Hlavní znaky: Různorodá čeleď malých až velkých ptáků (8 až 100 cm); 1 druh nelétavý (Kakapo). Křídla středně dlouhá, zakulacená, nebo dlouhá a špičatá. Ocas krátký, hranatý, nebo dlouhý, špičatý. Zobák malý až masivní, masitý jazyk. Uzdička zpravidla lysá. Peří nádherné zbarvené - zelené, červené, modré, žluté, skvrnité. Obě pohlaví jsou stejná nebo samec větší. Žijí soliterně nebo vysoce společensky; jsou hluční. Rozšíření: AF, OR, AU, NT; lesy, buš, stepi. Většinou stálí. Hnízdní biologie: Hnízda většinou ve stromových dutinách. Vejce: 1 až 12. Sedí samice 17 až 35 dnů. Mladí zůstávají ještě 21 až 70 dnů na hnízdě. Potrava: Rostlinná - plody, výhonkv, semena, hlízy, živočišná - bezobratlí.

agapornis šedohlavý (Agapornis canus)

agapornis Fischerův (Agapornis fischeri)

agapornis růžovohlavý (Agapornis lilianae)

agapornis hnědohlavý (Agapornis nigrigenis)

agapornis škraboškový (Agapornis personatus)

agapornis savanový (Agapornis pullarius)

agapornis růžhrdlý (Agapornis roseicollis)

agapornis zelenohlavý (Agapornis swindernianus)

agapornis etiopský (Agapornis taranta)

papoušek amboinský (Alisterus amboinensis)

papoušek karmínový (Alisterus chloropterus)

papoušek královský (Alisterus scapularis)

amazoňan modročelý (Amazona aestiva)

amazoňan černozobý (Amazona agilis)

amazoňan běločelý (Amazona albifrons)

amazoňan oranžovolřídlý (Amazona amazonica)

amazoňan dominikánský (Amazona arausiaca)

amazoňan rudočelý (Amazona autumnalis)

amazoňan žlutoramenný (Amazona barbadensis)

amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis)

amazoňan jamajský (Amazona collaria)

amazoňan modrolící (Amazona dufresniana)

amazoňan pomoučený (Amazona farinosa)

amazoňan modrobradý (Amazona festiva)

amazoňan fialovotemenný (Amazona finschi)

amazoňan Guildingův (Amazona guildingii)

amazoňan císařský (Amazona imperialis)

amazoňan Kawalův (Amazona kawalii)

amazoňan kubánský (Amazona leucocephala)

amazoňan vojenský (Amazona mercenaria)

amazoňan žlutohlavý (Amazona ochrocephala)

amazoňan velký (Amazona oratrix)

amazoňan nádherný (Amazona pretrei)

amazoňan rodooký (Amazona rhodocorytha)

amazoňan tukumanský (Amazona tucumana)

amazoňan haitský (Amazona ventralis)

amazoňan mnohobarvý (Amazona versicolor)

amazoňan fialovoprsý (Amazona vinacea)

amazoňan zelenolící (Amazona viridigenalis)

amazoňan portotický (Amazona vittata)

amazoňan černouchý (Amazona xantholora)

amazoňan žlutobřichý (Amazona xanthops)

ara tyrkysový (Anodorhynchus glaucus)

ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)

ara kobaltový (Anodorhynchus leari)

papoušek červenokřídlý (Aprosmictus erythropterus)

papoušek timorský (Aprosmictus jonquillaceus)

ara zelený (Ara ambigua)

ara ararauna (Ara ararauna)

ara kaninda (Ara glaucogularis)

ara zelenokřídlý (Ara chloroptera)

ara arakanga (Ara macao)

ara vojenský (Ara militaris)

ara červenouchý (Ara rubrogenys)

ara malý (Ara severa)

aratinga dlouhoocasý (Aratinga acuticaudata)

aratinga zlatočelý (Aratinga aurea)

aratinga zlatohlavý (Aratinga auricapilla)

aratinga sokorský (Aratinga brevipes)

aratinga kaktusový (Aratinga cactorum)

aratinga oranžovočelý (Aratinga canicularis)

aratinga červenolící (Aratinga erythrogenys)

aratinga kubánský (Aratinga euops)

aratinga rudočelý (Aratinga finschi)

aratinga zelený (Aratinga holochroa)

aratinga zelenokřídlý (Aratinga chloroptera)

aratinga jendaj (Aratinga jandaya)

aratinga kropenatý (Aratinga leucophthalmus)

aratinga škraboškový (Aratinga mitrata)

aratinga aztécký (Aratinga nana)

aratinga hnědohrdlý (Aratinga pertinax)

aratinga červenohrdlý (Aratinga rubritorquis)

aratinga zlatý (Aratinga solstitialis)

aratinga nikaraguiský (Aratinga strenua)

aratinga skvrnitý (Aratinga wagleri)

aratinga tmavohlavý (Aratinga weddellii)

barnard zelený (Barnardius barnardi)

barnard límcový (Barnardius zonarius)

papoušíček zelený (Bolborhynchus ferrugineifrons)

papoušíček andský (Bolborhynchus orbygnesius)

papoušek chiriri (Brotogeris ciriri)

papoušek kobaltový (Brotogeris cyanoptera)

papoušek zlatokřídlý (Brotogeris chrysopterus)

papoušek tovi (Brotogeris jugularis)

papoušek bělolící (Brotogeris pyrrhopterus)

papoušek tui (Brotogeris sanctithomae)

papoušek trika (Brotogeris tirica)

papoušek bělokřídlý (Brotogeris versicolurus)

vaza malý (Coracopsis nigra)

vaza velký (Coracopsis vasa)

papoušek patagonský (Cyanoliseus patagonus)

ara škraboškový (Cyanopsitta spixii)

kakariki žlutočelý (Cyanoramhus auriceps)

kakariki norfolcký (Cyanoramhus cooki)

kakariki chathamský (Cyanoramhus forbesi)

kakariki horský (Cyanoramhus malherbi)

kakariki rudočelý (Cyanoramhus novaezeelandiae)

kakariki novokaledonský (Cyanoramhus saissetti)

kakariki antipodský (Cyanoramhus unicolor)

loríček žlutoboký (Cyclopsitta diophthalma)

loríček oranžovoprý (Cyclopsitta gulielmitertii)

amazoňan vějířový (Deroptyus accipitrinus)

ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis)

papoušek různobarvý (Eclectus roratus)

papoušek smaragdový (Enicognathus ferrugineus)

papoušek dlouhozobý (Enicognathus leptorhynchus)

papoušek chocholatý (Eunymphicus cornutus)

papoušek ostrovní (Eunymphicus uvaeensis)

papoušíček šedokřídlý (Forpus coelestis)

papoušíček brýlatý (Forpus conspicillatus)

papoušíček modravý (Forpus cyanopygius)

papoušíček vrabčí (Forpus passerinus)

papoušíček Sclaterův (Forpus sclateri)

papoušíček žlutolící (Forpus xanthops)

papoušíček modrokřídlý (Forpus xanthopterygius)

papoušek uzdičkový (Geoffroyus geoffroyi)

papoušek žlutohlavý (Geoffroyus heteroclitus)

papoušek zelenohlavý (Geoffroyus simplex)

papoušek noční (Geopsittacus occidentalis)

amazónek krátkoocasý (Graydidasculus brachyurus)

aratinga žlutý (Guarouba guarouba)

amazónek rezavolící (Hapalopsittaca amazonina)

amazónek modrokřídlý (Hapalopsittaca fuertesi)

amazónek černokřídlý (Hapalopsittaca melanotis)

amazónek červenolící (Hapalopsittaca pyrrhops)

papoušek vlaštovčí (Lathamus discolor)

papoušek zlatoperý (Leptosittaca branickii)

lorikul ozdobný (Loriculus amabilis)

lorikul žlutočelý (Loriculus aurantiifrons)

lorikul srílanský (Loriculus beryllinus)

lorikul sangiheský (Loriculus catamene)

lorikul červenoskvrnný (Loriculus exilis)

lorikul rudohrdlý (Loriculus flosculus)

lorikul korunkatý (Loriculus galgulus)

lorikul filipínský (Loriculus phlippensis)

lorikul žlutoprsý (Loriculus pusillus)

lorikul suluský (Loriculus sclateri)

lorikul červenočelý (Loriculus stigmatus)

lorikul bismarcký (Loriculus tener)

lorikul modrobradý (Loriculus vernalis)

andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus)

papoušínek pestrý (Micropsitta bruijnii)

papoušínek zelený (Micropsitta finschii)

papoušínek modrotemenný (Micropsitta geelvinkiana)

papoušínek žlutotemenný (Micropsitta keiensis)

papoušínek žlutoprsý (Micropsitta meeki)

papoušínek okrovolící (Micropsitta pusio)

papoušek útesový (Myiopsitta luchsi)

papoušek mniší (Myiopsitta monachus)

nandej černohlavý (Nandayus nenday)

papoušek modrohlavý (Nannopsittaca dachilleae)

papoušek tepuový (Nannopsittaca panychlora)

neoféma ozdobná (Neophema elegans)

neoféma žlutobřichá (Neophema chrysogaster)

neoféma modrokřídlá (Neophema chrysostoma)

neoféma skalní (Neophema petrophila)

neoféma tyrkysová (Neophema pulchella)

neoféma modrohlavá (Neophema splendida)

neoféma Bourkova (Neopsephotus bourkii)

nestor kaka (Nestor meridionalis)

nestor kea (Nestor notabilis)

rosela modrokřídlá (Northiella haematogaster)

arara žlutouchý (Ognorhynchus icterotis)

ara rudobřichý (Orthopsittaca manilata)

papoušek zemní (Pezoporus wallicus)

amazónek bělobřichý (Pionites leucogaster)

amazónek černotemenný (Pionites melanocephala)

amazónek zlatolící (Pionopsitta barrabandi)

amazónek kaika (Pionopsitta caica)

amazónek hnědohlavý (Pionopsitta haematotis)

amazónek červenohlavý (Pionopsitta pileata)

amazónek růžolící (Pionopsitta pulchra)

amazónek šafránový (Pionopsitta pyrilia)

amazónek supí (Pionopsitta vulturina)

amazónek tmavý (Pionus fuscus)

amazónek bronzovokřídlý (Pionus chalcopterus)

amazónek šupinkový (Pionus maximiliani)

amazónek černouchý (Pionus menstruus)

amazónek běločelý (Pionus senilis)

amazónek červenozobý (Pionus sordidus)

amazónek růžovohlavý (Pionus tumultuosus)

rosela adelaidská (Platycercus adelaidae)

rosela žlutohlavá (Platycercus adscitus)

rosela žlutobřichá (Platycercus caledonicus)

rosela Pennantova (Platycercus Elegans)

rosela pestrá (Platycercus eximius)

rosela žlutá (Platycercus flaveolus)

rosela žlutolící (Platycercus icterotis)

rosela černohlavá (Platycercus venustus)

papoušek niamský (Poicephalus crassus)

papoušek hnědohlavý (Poicephalus cryptoxanthus)

papoušek žlutočelý (Poicephalus flavifrons)

papoušek konžský (Poicephalus gulielmi)

papoušek žlutotemenný (Poicephalus meyeri)

papoušek zelenobřichý (Poicephalus robustus)

papoušek hnědý (Poicephalus rueppellii)

papoušek oranžovoprsý (Poicephalus rufiventris)

papoušek senegalský (Poicephalus senegalus)

papoušek Alexandřin (Polytelis alexandrae)

papoušek kouřový (Polytelis anthopeplus)

papoušek nádherný (Polytelis swainsonii)

ara žlutokrký (Primolius auricollis)

ara šedolící (Primolius couloni)

ara marakana (Primolius maracana)

papoušek modrozelený (Prioniturus dicrurus)

papoušek kopistoocasý (Prioniturus flavicans)

papoušek zelenovlajkový (Prioniturus luconensis)

papoušek tmavozelený (Prioniturus mada)

papoušek korunkatý (Prioniturus montanus)

papoušek palawanský (Prioniturus platenae)

papoušek celebeský (Prioniturus platurus)

papoušek suluský (Prioniturus verticalis)

papoušek tmavý (Prioniturus waterstradti)

papoušek škraboškový (Prosopeia personata)

papoušek kadavský (Prosopeia splendens)

papoušek červenolesklý (Prosopeia tabuensis)

papoušek žlutokřídlý (Psephotus dissimilis)

papoušek zpěvavý (Psephotus haematonotus)

papoušek žlutoramenný (Psephotus chrysopterygius)

papoušek mnohobarvý (Psephotus varius)

papoušíček citronový (Psilopsiagon aurifrons)

papoušek šedoprsý (Psilopsiagon aymara)

papoušek Brehmův (Psittacella brehmii)

papoušek perličkový (Psittacella madaraszi)

papoušek olivový (Psittacella modesta)

papoušek malovaný (Psittacella picta)

alexandr růžový (Psittacula alexandri)

alexandr smaragdový (Psittacula calthorpae)

alexandr šedohlavý (Psittacula caniceps)

alexandr šedý (Psittacula columboides)

alexandr indický (Psittacula cyanocephala)

alexandr čínský (Psittacula derbiana)

alexandr mauricijský (Psittacula echo)

alexandr réunionský (Psittacula eques)

alexandr velký (Psittacula eupatria)

alexandr Finschův (Psittacula finschii)

alexandr černohlavý (Psittacula himalayana)

alexandr malý (Psittacula krameri)

alexandr dlouhoocasý (Psittacula longicauda)

alexandr švestkový (Psittacula roseata)

loríček červenohlavý (Psittaculirostris desmarestii)

loríček rudobradý (Psittaculirostris edwardsii)

loríček zlatouchý (Psittaculirostris salvadorii)

papoušek žako (Psittacus erithacus)

papoušek krátkoocasý (Psittinus cyanurus)

tricha orlí (Psittrichas fulgidus)

papoušek červenotemenný (Purpureicephalus spurius)

papoušek žlutoprsý (Pyrrhura albipectus)

papoušek kolumbijský (Pyrrhura calliptera)

papoušek zelenobradý (Pyrrhura cruentata)

papoušek zlatoocasý (Pyrrhura devillei)

papoušek rudoramenný (Pyrrhura egregia)

papoušek hnědouchý (Pyrrhura frontalis)

papoušek červenouchý (Pyrrhura hoematotis)

papoušek Hoffmannův (Pyrrhura hoffmanni)

papoušek perleťový (Pyrrhura lepida)

papoušek bělouchý (Pyrrhura leucotis)

papoušek hnědoocasý (Pyrrhura melanura)

papoušek zelenolící (Pyrrhura molinae)

papoušek Orcesův (Pyrrhura orcesi)

papoušek perlový (Pyrrhura perlata)

papoušek proměnlivý (Pyrrhura picta)

papoušek rudohlavý (Pyrrhura rhodocephala)

papoušek kápový (Pyrrhura rupicola)

papoušek zelenavý (Pyrrhura viridicata)

arara zelený (Rhynchopsitta pachyrhyncha)

arara hnědočelý (Rhynchopsitta terrisi)

kakapo soví (Strigops habroptilus)

papoušek fialovoocasý (Touit botavica)

papoušek kostarický (Touit costaricensis)

papoušek rudouchý (Touit dilectissima)

papoušek amazonský (Touit huetii)

papoušek hnědohřbetý (Touit melanonota)

papoušek rudoocasý (Touit purpurata)

papoušek hnědokřídlý (Touit stictoptera)

papoušek žlutoocasý (Touit surda)

amazoňan modrobřichý (Triclaria malachitacea)

papoušek černopásý (Tynygnathus gramineus)

papoušek modrošíjný (Tynygnathus lucionensis)

papoušek velkozobý (Tynygnathus megalorhynchos)

papoušek rudozobý (Tynygnathus sumatranus)

loríček modrobradý (Bolbopsittacus lunulatus)