Velikost: 7,5 až 100 cm, 10 g až 3 kg. Hlavní znaky: silný zahnutý zobák s mohutnou horní čelistí, spojenou s lebkou ohebným „kloubem“, ozobí na kořeni zobáku, noha s 1. a 4. prstem směřujícím dozadu a 2. a 3. dopředu, silný svalnatý jazyk, dobře vyvinuté vole, pera s dlouhým paostnem, množství drobivého prachu. Hnízdní biologie: většinou v dutinách, jednotlivě i v koloniích, páry vesměs celoživotní, pomalý vývoj nidikolních mláďat. Inkubace: 17 až 35 dní. Počet vajec: 1 až 11. Potrava: rostlinná i živočišná