Kosmopolitní rozšíření, kromě chladných oblastí severní polokoule. Vnitřní členění dosud není zcela vyřešeno, většinou se člení se do pěti podčeledí (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1997):
(1) Columbinae – typičtí „šedí“ semenožraví holubi a hrdličky,
(2) Otidiphabinae,
(3) Gourinae,
(4) Didunculinae,
(5) Treroninae - plodožraví.
Členění na holuby a hrdličky bylo jen částečně podpořeno analýzou DNA, treroni nejspíše tvoří monofyletickou linii s částí Columbinae. Australské druhy a malé novosvětské hrdličky tvoří také samostatné linie (Johnson & Clayton, 2000). Do čeledi patří také vyhubené druhy (Raphus cucullatus, Mauritius; Pezophaps solitaria, Rodriguez; Ornithaptera solitaria, Reunion). Jejich podobnost s ostatními holubi je založena spíše na podobné morfologii mláďat. Z dnešních druhů je jim nejpodobnější Treron sanctithomae (Sao Tome).
Holubi jsou variabilní ve velikosti (15-75 cm, 0,03-2 kg), mají většinou krátký zobák, malou hlavu a kompaktní tělo. Ozobí je zduřené. Nozdry jsou prodloužené, často kryté záklopkou nebo víčkem. Okolo očí postrádají opeření, kůže bývá pestře zbarvená. Na nohou může někdy být malá blána mezi středním a vnějším prstem. Létací svaly jsou nejvíce vyvinuté v rámci ptáků. Mají výborné letové schopnosti, létají rychle a start je velmi prudký. Umějí dobře manévrovat mezi větvemi. Mají velké dvoulaločné vole, ke krmení mláďat holubím mlékem (prolaktin). Mláďata stimulují rodiče popichováním báze zobáku. Ekologicky se člení na semenožravé a plodožravé druhy s různými přechody. Plodožravé druhy jsou výrazněji zbarvené. Sexuální dimorfismus ve zbarvení je u některých druhů nenápadný (rod Columba), u jiných velmi výrazný (rod Ptilinopus). Různé zbarvení jednotlivých druhů částečně zamezuje mezidruhovému křížení. Prachové peří mláďat je uchyceno na konci vyrůstajících per, mláďata jsou brzy opeřená. Přepeření mláďat do subadultního šatu je velmi rychlé. Pelichání je spouštěno fotoperiodou.
Hrdličky mají zvláštní prokrvení okolí jícnu, sloužící k termoregulaci. Za horka se jícen zvětší a dotýká se systému cév, teplo z cév se předává do hlenů v jícnu a ty pak předávají teplo evaporací ven z těla. Před horkem se navíc schovávají a mají „hrdelní dýchání“. Pokud je zima, pak se načepýří, ale do té míry aby vrstva vzduchu při těle zůstala izolována od vnějšího prostředí.
V rámci areálu obývají prakticky všechny biotopy, kolonizovali také oceánické ostrovy. Nejvíce druhů žije v tropickém děštném lese. Rod Columba kolonizoval Starý i Nový svět, Australasijskou oblast obsadila skupina frugivorních rodů Ptilinopus, Treron, Didunculus a Hemiphaga. Některé tropické druhy nocují na stromech, ale potravu hledají na zemi (rody Chalcophaps, Gallicolumba, Geotrygon, Macropygia). Mangrove obývají koloniální C. leucocephala, C. corensis a Treron fulvicollis. Skalní druhy se vyskytují hlavně ve Starém světě (např. C. livia, C. rupestris, C. leuconota, C. guinea, Metriopelia ceciliae). V Austrálii jsou tomuto prostředí přizpůsobené rody Petrophassa a Phaps. V Andách se vyskytují až do 5 000 m n. m. (Metriopelia aymara). Jsou převážně gregaričtí, hlavně v pohnízdním období. V hejně se jedinci snaží být ve středu (antipredační chování). Hejna fungují jako tzv. informační centra, přitahují další jedince ke zdroji potravy. Mazová žláza u některých druhů chybí, všichni mají drobivý prach. Během formování páru hraje důležitou roli „allopreening“. Pravidelně se koupají a pijí, kromě tropických pozemních druhů. Často se také sluní, prachové koupele byly zjištěny u některých pozemních druhů. Hlasové projevy jsou velmi variabilní, od nenápadného „vrkání“ po hlasité hvizdy. Většina druhů se živí semeny nebo plody, rod Gallicolumba žere také příležitostně hmyz. Hrdličky žerou také hmyz, ve větší míře než holubi. Frugivorní druhy mají v žaludku ostré hřebínky na drcení tvrdších semen a plodů.
Jsou monogamní, svazky jsou většinou jednosezónní. Mimopárové kopulace byly zjištěny u C. livia. Mohou hnízdit v průběhu celého roku (Streptopelia decaocto), nebo je hnízdění ovlivněno fotoperiodou. Samci při námluvách často nafukují vole, do námluv patří také společná stavba hnízda, tleskání křídly a svatební lety. Rod Gymnophaps (Papua) vyletuje v kruzích nahoru a pak střemhlav padá dolů. Hnízdí většinou v otevřených hnízdech na stromě. Hnízdo bývá velmi jednoduché, C. oenas je dutinový. Většinou hnízdí solitérně, některé druhy jsou koloniální (např. Caloenas nicobarica, Malajsie). Snáší většinou 1-2 vejce, velmi vzácně 3 vejce. Limitované snůšky determinuje potrava a energetické nároky mláďat. Frugivorní druhy mají většinou jen jedno vejce (např. rody Otidiphaps, Goura, Trugon, Treron), semenožravé druhy mají častěji dvě vejce. Mláďata jsou krmena z volete. C. oenas má větší vejce než ostatní, díky nižší míře predace. Malé druhy mají často velká vejce (rody Columbina, Zenaida), větší mláďata mají stabilnější termoregulaci. Frugivorní druhy mají vejce menší než semenožravé díky menší energetické hodnotě plodů. Zenaida macroura (S. Amerika) má druhé vejce delší, ale objem je stejný. Pokud hnízdí brzy, z prvního vejce se většinou líhne samec a z druhého samice. Pokud zahnízdí později, je tomu naopak. První vejce jsou samčí také u C. livia. Vejce jsou většinou bílá, inkubující jedinci jsou stále na hnízdě. Partneři se v průběhu dne na hnízdě střídají v několikahodinových intervalech. Z hnízda neodlétají hned, ale nejdříve popojdou, aby se vejce nezničila a aby zmátli predátory. Samci u Drepanoptila holosericea (Nová Kaledonie) neinkubují a ani se o mláďata nestarají, pouze hlídají. Oena capensis (Afrika) ochlazuje mláďata vodou donesenou na břiše. Holubi nemají hnízdní nažinu. Doba inkubace trvá podle velikosti 11-30 dní. Mláďata se den před líhnutím ozývají, líhnou se opeřená a nidikolní. Spodní čelist zobáku je u mláďat větší než horní, při krmení funguje jako lžíce. Na konci zobáku mají subterminální pásek s funkcí signalizace pro rodiče. Doba hnízdní péče trvá 10-30 dní, frugivorní druhy krmí mláďata déle než semenožravé.

holub červenoocasý (Alectroenas madagascariensis)

holub bradavičnatý (Alectroenas pulcherrima)

holub modrobřichý (Alectroenas sganzini)

holub nikobarský (Caloenas nicobarica)

holoubek červenokřídlý (Claravis godefrida)

holoubek hnědoprsý (Claravis mondetoura)

holoubek šedomodrý (Claravis pretiosa)

holub bělotemenný (Columba albinucha)

holub etiopský (Columba albitorques)

holub chilský (Columba araucana)

holub stříbrný (Columba argentina)

holub olivový (Columba arquatrix)

holub kanárský (Columba bollii)

holub jamajský (Columba caribaea)

holub neotropický (Columba cayennensis)

holub bělokřídlý (Columba corensis)

holub lesklý (Columba delegorguei)

holub nilgirský (Columba elphinstonii)

holub západoasijský (Columba eversmanni)

holub pruhoocasý (Columba fasciata)

holub středoameritský (Columba flavirostris)

holub tmavý (Columba goodsoni)

holub skvrnitý (Columba guinea)

holub černozobý (Columba hodgsonii)

holub růžovoramenný (Columba inornata)

holub bronzovokrký (Columba iriditorques)

holub černý (Columba janthina)

holub vavřínový (Columba junoniae)

holub narůžovělý (Columba larvata)

holub antilský (Columba leucocephala)

holub běloprsý (Columba leucomela)

holub sněžný (Columba leuconota)

holub skalní (Columba livia)

holub paraguayský (Columba maculosa)

holub ostrovní (Columba malherbii)

holub růžový (Columba mayeri)

holub krátkozobý (Columba nigrirostris)

holub doupňák (Columba oenas)

holub peruánský (Columba oenops)

holub somálský (Columba oliviae)

holub andamanský (Columba palumboides)

holub hřivnáč (Columba palumbus)

holub pikazuro (Columba picazuro)

holub šedočerůžový (Columba plumbea)

holub komorský (Columba pollenii)

holub kouřový (Columba pulchricollis)

holub purpurový (Columba punicea)

holub útesový (Columba rupestris)

holub hajní (Columba simlex)

holub červenozobý (Columba sjostedti)

holub šupinkový (Columba speciosa)

holub šedobřichý (Columba squamosa)

holub narudlý (Columba subvinacea)

holub dlouhoocasý (Columba thomensis)

holub srílanský (Columba torringtoni)

holub trokaz (Columba trocaz)

holub vínoprsý (Columba unicincta)

holub bělolící (Columba vitiensis)

holoubek Buckleyův (Columbina buckleyi)

holoubek zlatozobý (Columbina cruziana)

holoubek modrooký (Columbina cyanopis)

holoubek malý (Columbina minuta)

holoubek vrabčí (Columbina passerina)

holoubek pikui (Columbina picui)

holoubek skořicový (Columbina talpacoti)

holub pralesní (Cryptophaps poecilorrhoa)

holub zejkozobý (Didunculus strigirostris)

holub novokaledonský (Drepanoptila holosericea)

holub kovový (Ducula aenea)

holub polynéský (Ducula aurorae)

holub světlobřichý (Ducula badia)

holub Bakerův (Ducula bakeri)

holub ryšavý (Ducula basilica)

holub dvoubarvý (Ducula bicolor)

holub hnědobřichý (Ducula brenchleyi)

holub šedokrký (Ducula carola)

holub břidlicovohřbetý (Ducula cineracea)

holub Finschův (Ducula finschii)

holub zelenobílý (Ducula forsteni)

holub nukuhivský (Ducula galeata)

holub goliáš (Ducula goliath)

holub bronzovoramenný (Ducula chalconota)

holub tmavohřbetý (Ducula lacernulata)

holub hnědoocasý (Ducula latrans)

holub černobílý (Ducula luctuosa)

holub mouřenín (Ducula melanochroa)

holub císařský (Ducula mindorensis)

holub černokrký (Ducula mullerii)

holub papuánský (Ducula myristicivora)

holub mikronéský (Ducula oceanica)

holub pacifický (Ducula pacifica)

holub brýlový (Ducula perspicillata)

holub Pickeringův (Ducula pickeringii)

holub stromový (Ducula pinon)

holub hvozdíkový (Ducula pistrinaria)

holub leskohlavý (Ducula poliocephala)

holub zářivý (Ducula radiata)

holub růžovotemenný (Ducula rosacea)

holub labutí (Ducula rubricera)

holub mahagonový (Ducula rufigaster)

holub strakatý (Ducula spilorrhoa)

holub bismarcký (Ducula subflavescens)

holub Whartonův (Ducula whartoni)

holub skvrnitobřichý (Ducula zoeae)

holub šedoprsý (Gallicolumba beccarii)

holub palauský (Gallicolumba canifrons)

holub rudoprsý (Gallicolumba criniger)

holub tahitský (Gallicolumba erythroptera)

holub wetarský (Gallicolumba hoedtii)

holub jobijský (Gallicolumba jobiensis)

holub negroský (Gallicolumba keayi)

holub ponapéský (Gallicolumba kubaryi)

holub krvavý (Gallicolumba luzonica)

holub tawitawský (Gallicolumba menagei)

holub mindorský (Gallicolumba platenae)

holub markézský (Gallicolumba rubescens)

holub zlatoprsý (Gallicolumba rufigula)

holub tlustozobý (Gallicolumba salamonis)

holub santacruzský (Gallicolumba sanctaecrucis)

holub pospolitý (Gallicolumba stairi)

holub celebeský (Gallicolumba tristigmata)

holub marianský (Gallicolumba xanthonura)

holoubek diamantový (Geopelia cuneata)

holoubek bronzovohřbetý (Geopelia humeralis)

holoubek proužkoprsý (Geopelia maugei)

holoubek proužkokrký (Geopelia placida)

holoubek vlnkovaný (Geopelia striata)

holub křepelčí (Geophaps plumifera)

holub písmenkový (Geophaps scripta)

holub koroptví (Geophaps smithii)

holub veracruzský (Geotrigon carrikeri)

holub fialovohřbetý (Geotrygon caniceps)

holub kostarický (Geotrygon costaricensis)

holub bělohrdlý (Geotrygon frenata)

holub Goldmanův (Geotrygon goldmani)

holub chiriquický (Geotrygon chiriquensis)

holub pruholící (Geotrygon chrysia)

holub Lawrenceův (Geotrygon lawrencii)

holub venezuelský (Geotrygon linearis)

holub hnědočervený (Geotrygon montana)

holub uzdičkový (Geotrygon mystacea)

holub safírový (Geotrygon saphirina)

holub olivovohřbetý (Geotrygon veraguensis)

holub pestrý (Geotrygon versicolor)

holub fialový (Geotrygon violacea)

korunáč chocholatý (Goura cristata)

korunáč novoguinejský (Goura scheepmakeri)

korunáč vějířový (Goura victoria)

holub Albertisův (Gymnophaps albertisii)

holub madaský (Gymnophaps mada)

holub bledý (Gymnophaps solomonensis)

holub maorský (Hemiphaga novaeseelandiae)

holub černobronzový (Henicophaps albifrons)

holub novobritský (Henicophaps foersteri)

holub zelenokřídlý (Chalcophaps indica)

holub hnědohřbetý (Chalcophaps stephani)

holub koibský (Leptotila battyi)

holub Cassinův (Leptotila cassini)

holub tolimský (Leptotila conoveri)

holub karibský (Leptotila jamaicensis)

holub andský (Leptotila megalura)

holub okrový (Leptotila ochraceiventris)

holub plavoprsý (Leptotila pallida)

holub šedohlavý (Leptotila plumbeiceps)

holub šedočelý (Leptotila rufaxilla)

holub samotářský (Leptotila verreauxi)

holub Wellsův (Leptotila wellsi)

holub wonga (Leucosarcia melanoleuca)

holub hnědochocholatý (Lopholaimus antarcticus)

holub amboinský (Macropygia amboinensis)

holub jávský (Macropygia emiliana)

holub Mackinlayův (Macropygia mackinlayi)

holub sundský (Macropygia magna)

holub novoguinejský (Macropygia nigrirostris)

holub bažantí (Macropygia phasianella)

holub světlooký (Macropygia ruficeps)

holub rusoocasý (Macropygia rufipennis)

holub filipínský (Macropygia tenuirostris)

holub příčkoprsý (Macropygia unchall)

holoubek argentinský (Metriopelia aymara)

holoubek naholící (Metriopelia ceciliae)

holoubek černokřídlý (Metriopelia melanoptera)

holoubek Morenův (Metriopelia morenoi)

holub chocholatý (Ocyphaps lophotes)

hrdlička kapská (Oena capensis)

holub horský (Otidiphaps nobilis)

holub kimberlejský (Petrophassa albipennis)

holub arnhemský (Petrophassa rufipennis)

holub ametystový (Phapitreron amethystina)

holub basilanský (Phapitreron brunneiceps)

holub tmavouchý (Phapitreron cinereiceps)

holub okrovoprsý (Phapitreron leucotis)

holub pokřovní (Phaps elegans)

holub harlekýn (Phaps histrionica)

holub bronzovokřídlý (Phaps chalcoptera)

holub černopásý (Ptilinopus alligator)

holub canlaonský (Ptilinopus arcanus)

holub zlatočelý (Ptilinopus aurantiifrons)

holub Bernsteinův (Ptilinopus bernsteinii)

holub černohřbetý (Ptilinopus cinctus)

holub atolový (Ptilinopus coralensis)

holub lilokorunkatý (Ptilinopus coronulatus)

holub Dohertův (Ptilinopus dohertyi)

holub bělohlavý (Ptilinopus eugeniae)

holub Fischerův (Ptilinopus fischeri)

holub obijský (Ptilinopus granulifrons)

holub Greyův (Ptilinopus greyii)

holub rapský (Ptilinopus huttoni)

holub molucký (Ptilinopus hyogaster)

holub makatejský (Ptilinopus chalcurus)

holub knoflíkový (Ptilinopus insolitus)

holub hendersonský (Ptilinopus insularis)

holub oranžovobřichý (Ptilinopus iozonus)

holub jambu (Ptilinopus jambu)

holub Elliot (Ptilinopus layardi)

holub černobradý (Ptilinopus leclancheri)

holub zlatý (Ptilinopus luteovirens)

holub čarokrásný (Ptilinopus magnificus)

holub Marcheův (Ptilinopus marchei)

holub černošíjný (Ptilinopus melanospila)

holub Merrillův (Ptilinopus merrilli)

holub mniší (Ptilinopus monacha)

holub trpasličí (Ptilinopus nanus)

holub žlutoprsý (Ptilinopus occipitalis)

holub ozdobný (Ptilinopus ornatus)

holub anguarský (Ptilinopus pelewensis)

holub bělobradý (Ptilinopus perlatus)

holub samojský (Ptilinopus perousii)

holub růžovočelý (Ptilinopus porphyraceus)

holub vínokrký (Ptilinopus porphyreus)

holub malovaný (Ptilinopus pulchellus)

holub tuamotský (Ptilinopus purpuratus)

holub rarotonžský (Ptilinopus rarotongensis)

holub královský (Ptilinopus regina)

holub Rivoliův (Ptilinopus rivoli)

holub růžovohlavý (Ptilinopus roseicapilla)

holub rousný (Ptilinopus solomonensis)

holub hnědobradý (Ptilinopus subgularis)

holub nádherný (Ptilinopus superbus)

holub stříbroramenný (Ptilinopus tannensis)

holub oranžový (Ptilinopus victor)

holub trobriandský (Ptilinopus viridis)

holub Wallaceův (Ptilinopus wallacii)

holub Brownův (Reinwardtoena browni)

holub přilbový (Reinwardtoena crassirostris)

holub kukačkovitý (Reinwardtoena reinwardtsi)

holoubek incký (Scardafella inca)

holoubek šupinkový (Scardafella squammata)

hrdlička šedotemenná (Streptopelia bitorquata)

hrdlička damarská (Streptopelia capitola)

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

hrdlička šedoocasá (Streptopelia decipiens)

hrdlička pěnkaví (Streptopelia hypopyrrha)

hrdlička kropenatá (Streptopelia chinensis)

hrdlička temná (Streptopelia lugens)

hrdlička východní (Streptopelia orientalis)

hrdlička madagaskarská (Streptopelia picturata)

hrdlička Reichenowova (Streptopelia reichenowi)

hrdlička chechtavá (Streptopelia roseogrisea)

hrdlička červenooká (Streptopelia semitorquata)

hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis)

hrdlička jihoasijská (Streptopelia tranquebarica)

hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

hrdlička vínorudá (Streptopelia vinacea)

holub ostroocasý (Treron apicauda)

holub mohelský (Treron australis)

holub páskovaný (Treron bicincta)

holub africký (Treron calva)

holub zelenošedý (Treron capellei)

holub jihoasijský (Treron curvirostra)

holub floreský (Treron floris)

holub tchajwanský (Treron formosae)

holub skořicohlavý (Treron fulvicollis)

holub škraboškový (Treron griseicauda)

holub hnědoramenný (Treron olax)

holub žlutořitý (Treron oxyura)

holub pembský (Treron pembaensis)

holub fialovoramenný (Treron phoenicoptera)

holub pompadur (Treron pompadora)

holub samauský (Treron psittacea)

holub svatotomášský (Treron sanctithomae)

holub Seimundův (Treron seimundi)

holub japonský (Treron sieboldii)

holub klínoocasý (Treron sphenura)

holub sumbský (Treron teysmanni)

holub papouščí (Treron vernans)

holub sahelský (Treron waalia)

holub břidlicový (Trugon terrestris)

holub manadský (Turacoena manadensis)

holub timorský (Turacoena modesta)

hrdlička etiopská (Turtur abyssinicus)

hrdlička modroskvrnná (Turtur afer)

hrdlička modrohlavá (Turtur brehmeri)

hrdlička zelenoskvrnná (Turtur chalcospilos)

hrdlička bubínková (Turtur tympanistria)

holoubek pampový (Uropelia campestris)

hrdlička bělavokřídlá (Zenaida asiatica)

hrdlička černouchá (Zenaida auriculata)

hrdlička karibská (Zenaida aurita)

hrdlička galapážská (Zenaida galapagoensis)

hrdlička sokorská (Zenaida graysoni)

hrdlička karolinská (Zenaida macroura)

hrdlička pacifická (Zenaida meloda)