Velikost: 15 až 75 cm, 30 až 2,5 kg. Hlavní Hlavní znaky: střední velikost, malá hlava, zobák tvrdý jen na špičce, u báze krytý ozobím, kráčivá noha, velké vole se dvěma postranními vaky, mohutná prsní kost s vysokým kýlem a dvěma páry výřezů na zadní straně, kostrční žláza zakrnělá, její funkci nahrazuje prachové peří. Opeření barevně velmi variabilní, některé druhy mají chocholku; obě pohlaví se většinou zbarvením neliší. Rozšíření: Světové kromě nejsevernějších zeměpisných šířek a AN; většinou v lesích a v buši, někteří i v otevřené krajině a ve skalách. Tažní, zejména severnější druhy. Hnízdní biologie: ve větvích, stromových dutinách, skalních puklinách i na budovách, nidikolní mláďata. ; 2 až 3 hnízdění. Nidikolní mláďata jsou v hnízdě 35 dní, krmená výměškem volete (vzniká rozpadem vnitřních stěn volete). Tím se prodlužuje hnízdní sezona. Inkubace: 12 až 30 dní. Počet vajec: 2. Potrava: Většinou rostlinná-plody, listy, semena.