Centrum výskytu je Amazonie, rozšíření zahrnuje střední a Jižní Ameriku. Nejstarší fosílie jsou známé ze svrchního eocénu Francie (25 mil. let). Podle mitochondriální DNA jsou sesterskou skupinou čeledi Caprimulgidae (Mariaux & Braun, 1996). Čeleď zahrnuje jediný rod Nyctibius.
Jsou to středně velcí ptáci (21-58 cm). Vzhledem připomínají lelky ve vzpřímené pozici. Mají velkou hlavu, dlouhá křídla a ocas. Mají velké oči a zobák. Horní čelist je delší než spodní, výrazně zahnutá. V okolí zobáku mají hmatová pera. Většinou mají žlutou duhovku. Nohy jsou malé a slabé, vhodné k posedu na větvi. Střední prst postrádá hřebínek. Let je tichý, během letu často mění směr. Zbarvení je kryptické, dichromatismus je nevýrazný. Nedospělí jedinci jsou tmavší. Jsou to lesní ptáci, všechny druhy obývají deštný les. Mají noční aktivitu, den tráví ve větvích. Jsou solitérní a teritoriální. Živí se létajícím hmyzem, loví jej z posedu. Někdy sbírají hmyz z povrchu listů za letu. Nejčastější kořistí jsou brouci.
Jsou monogamní, na hnízdění se podílí obě pohlaví. Nestaví vlastní hnízdo, využívají přirozené prohlubeniny ve větvích. Samice snáší jedno vejce, inkubují obě pohlaví. Doba inkubace trvá jeden měsíc. Mláďata mají druhý prachový šat (mesoptile), na hnízdě zůstávají po dobu dvou měsíců.

 

Hlavní znaky: Středně velké až velké druhy, podlouhlí štíhlí ptáci (21 až 58 cm). Noční samotáři. Zobák malý na konci zahnutý se zoubkem na okraji horní části. Vibrisy chybí. Veliké oči, duhovka částečně žlutá nebo tmavě hnědá; v noci oranžový odraz. Křídla dlouhá, zaoblená, ocas dlouhý a špičatý. Nohy velmi krátké, prsty dlouhé a štíhlé. Výborně maskující šedohnědé opeření, stejné u obou pohlaví. Prudký přímočarý let. Rozšíření: NT a jižní NA; lesy. Stálí. Hnízdní biologie: Málo známá. Hnízdo je malý důlek ve stromových dutinách. Vejce: 1 (zřídka 2), bílé. Je vysezováno v téměř vzpřímeném postoji 33 dní. Nidikolní mláďata opouštějí hnízdo asi po 25 dnech; vzletná jsou až po 47 až 51 dnech. Potrava: Hmyz lovený v letu.

potu dlouhoocasý (Nyctibius aethereus)

potu rezavý (Nyctibius bracteatus)

potu velký (Nyctibius grandis)

potu obecný (Nyctibius griseus)

potu jamajský (Nyctibius jamaicensis)

potu bělokřídlý (Nyctibius leucopterus)

potu andský (Nyctibius maculusus)