Lelčíci obývají australasijsou oblast, často byli řazeni do vlastní nadčeledi. Podle DNA hybridizace jsou nejstarší skupinou lelků (Sibley & Ahlquist, 1990), podle analýzy mitochondriální DNA jsou spíše příbuzní čeledi Caprimulgidae (Mariaux & Braun, 1996). Nejstarší fosilní záznamy pocházejí ze středního miocénu Walesu.
Malí až středně velcí ptáci (18-30 cm). Mají poměrně silný, ale nespecializovaný zobák. Nozdry jsou otevřené a posunuté ke špičce zobáku. Nemají slepá střeva (oproti ostatním lelkům). Mají holou kostrční žlázu, vnější prst není redukován, střední prst nemá hřebínek. Mají dobře vyvinuta hmatová pera, jejich funkce není zřejmá (možná slouží k orientaci v dutině). Křídla jsou zakulacená, mají poměrně dlouhý ocas. Nohy jsou malé. Zbarvení je kryptické. Dichromatismus je nevýrazný, kromě několika druhů (např. Aegotheles albertisi). Jsou převážně lesní, otevřené biotopy obývá pouze A. cristatus. Některé druhy obývají nížinný les, jiné jsou vysokohorské. Mají noční aktivitu, někdy jsou aktivní i během dne. Dny tráví na stromech (dokáží sedět na větvi jako ostatní ptáci) nebo v dutině. Potrava není příliš známá, živí se drobným hmyzem loveným z posedu.
Hnízdí v dutinách, výstelku nosí obě pohlaví. Samice snáší 3-4 vejce, inkubují pravděpodobně obě pohlaví. Doba inkubace trvá 25-27 dní. Mláďata se líhnou opeřená, v 10-12. dnech jim naroste druhý šat (mesoptile). Mláďata jsou plně opeřena ve 14-17 dnech. Doba hnízdní péče trvá 21-29 dní.

Hlavní znaky: Malí až středně velcí, noční, samotářsky žijící ptáci (18 až 30 cm, 45 až 115 g). Blízce příbuzní lelkounovitým (Pociargidae). Zobák lelkovitý, ale menší, slabý a překrytý obličejovými pery a vibrisy. Opeření má maskovací zbarvení jako u lelků a množství vlasových per na čele, uzdičce i na krku. Křídla dlouhá, zaokrouhlená. Let lelčího typu a přímočarý. Ocas dlouhý, špičatý. Nohy malé a slabé, prsty a drápy dlouhé, štíhlé, bez hřebínkovitého drápu. V potravní strategii spojuje prvky různých typů lelků; loví jak v letu, tak i na zemi, kde kořist i požírá. Rozšíření: AU; tropické lesy, australská buš. Netažní. Hnízdní biologie: Málo známá. Hnízda v dutinách stromů. Vejce: 3-4, bílá. Nidikolní mláďata. Potrava: Létající hmyz, pozemní bezobratlí.

lelčík horský (Aegotheles albertisi)

lelčík Archboldův (Aegotheles archboldi)

lelčík proužkovaný (Aegotheles bennettii)

lelčík molucký (Aegotheles crinifrons)

lelčík australský (Aegotheles criscatus)

lelčík velký (Aegotheles insignis)

lelčík černý (Aegotheles savesi)

lelčík skvrnitý (Aegotheles wallacii)

lelčík nižinný (Aegothelles tatei)