Kosmopolitní čeleď, centrum výskytu se nachází v tropech. Hnízdní parazitismus se pravděpodobně vyvinul dvakrát nezávisle na sobě. Vztahy mezi jednotlivými podčeleděmi jsou nejisté. Nejstarší fosilní záznamy pocházejí z eocénu. Fosilní nálezy indikují vznik čeledi v mírném pásu. Předpokládá se, že (1) novosvětské a starosvětské kukačky jsou oddělené skupiny, (2) starosvětské kukačky jsou příbuzné s rody Ceuthmochares a spol., (3) a jsou sesterské s rodem Centropus, (4) novosvětské Coccyzinae jsou příbuzné podčeledi Crotophaginae, (4) tyto skupiny jsou sesterskými pro pozemní kukačky (Neomorphinae). Jsou členěny do následujících podčeledí (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1997):
(1) Cuculinae - parazitické, Starý svět.
(2) Phaenicophaeinae - neparazitické, Starý svět.
(3) Centropodinae - Starý svět, neparazitické.
(4) Coccyzinae - Nový svět, neparazitické.
(5) Crotophaginae - Nový svět, neparazitické s kooperativním hnízděním.
(6) Neomorphinae - Nový svět, částečně parazitické.
Jsou to malí až středně velcí ptáci (16-70 cm, 17-550 g) se zygodaktilní nohou. Mají většinou dlouhý ocas, létají buď plachtěním nebo aktivně. Mají zakulacená křídla a opeřenou rozdvojenou kostrční žlázu. Mají kratší nohy, kromě pozemních kukaček. Opeření je poměrně hebké, rod Phoenicophaeus (Indie) má peří na bradě rozdvojené (hmatová pera). Jsou často kovově zbarvené. Kryptické zbarvení je typické pro hnízdní parazity. Pohlavní dimorfismus ve zbarvení je typický pro podčeleď Cuculinae. Samci bývají o něco větší než samice. U kooperativně hnízdících kukaček (podčeleď Crotophaginae) jsou samice větší než samci (hlavní samice je největší). Někdy jsou samice větší i u monogamních druhů (rod Centropus). Reverzní dimorfismus ve velikosti je u kukaček spojen s agresivitou a ne s typem reprodukčního systému. Pelichání letek je různé u jednotlivých podčeledí, může být zpožděné. Obývají řadu biotopů, nejčastěji lesních. Některé druhy obývají porosty pobřežního rákosu (C. canorus) nebo mangrove (rod Coccyzus) či savanu (Chrysococcyx klaas). Skalnaté biotopy obývá Saurothera longirostris (Karibik), suché biotopy obývá rod Geococcyx. Některé druhy jsou vysokohorské, vyskytují se až do 3 000 m n. m. (např. Clamator jacobinus). Jsou většinou solitérní a denní. Zástupci podčeledi Crotophaginae mají nižší metabolismus (chladová adaptace). Rod Geococcyx naopak zvyšuje metabolismus (adaptace proti přehřátí). Některé druhy mají solné žlázy a nemusí pít (rod Geococcyx). Proti predaci se mláďata některých druhů (podčeledi Crotophaginae a Centropodinae) brání tím, že vylučují zapáchající látku z kloaky. Podobnou látku využívá také rod Geococcyx. Živí se většinou hmyzem, jsou specialisté na housenky (také jedovaté). Loví také ostatní bezobratlé nebo drobné obratlovce. Rod Centropus často krade mláďata jiným ptákům, je největším potravním oportunistou. Plody jsou hlavní složkou některých starosvětských kukaček (rody Eudynamis a Microdynamis). Většinou loví z posedu, na zemi pravidelně loví rody Geococcyx a Crotophaga. Rod Geococcyx loví podobně jako kulíci, většinou však drobné obratlovce. Umí lovit také chřestýše. V tropickém lese některé druhy pravidelně následují mravence.
Starosvětské parazitické druhy se o mláďata nestarají, nechávají je v hnízdech jiných ptáků. Často napodobují zbarvení vejce hostitele (dědí se po maternální linii). Mláďata jsou většinou holá, kromě Chrysoccocyx lucidus (Nový Zéland). Parazitismus však nevyužívají všechny druhy, některé jsou monogamní. Tvar hnízda se liší mezi jednotlivými podčeleděmi. Phaenicophaeinae staví mělké hnízdo, Centropodinae staví uzavřené hnízdo, Coccyzinae a Crotophaginae staví miskovité hnízdo. V rámci Neomorphinae jsou parazitické pouze druhy rodu Dromococcyx. Doba hnízdní péče je u parazitických kukaček dvakrát delší než u ostatních druhů. U monogamních druhů se starají oba jedinci. Kooperativní druhy (Crotophaginae) mají také hlavního samce a samici, které tvoří jádro skupiny. Některé kukačky jsou polyandrické, samice se páří s více samci (rod Centropus). U tohoto rodu jsou malé snůšky, krátká inkubace a rychlý vývoj mláďat. U Centropus grillii dokonce samcům chybí jedno varle. Jedná se o jediný případ polyandrie u ptáků, kteří mají nidikolní mláďata. Většina tropických druhů hnízdí v období dešťů. Námluvy jsou spíše výjimečným jevem, například u rodu Geococcyx nosí samec samici dárky (potrava). Některé druhy při toku využívají ocas. Řada druhů během námluv vokalizuje. U parazitických druhů mládě po vylíhnutí vyhazuje mláďata nebo vejce hostitelského druhu. Někdy hostitel vejce nepřijme, při snášení samice kukačky často spolkne jedno hostitelské vejce. V jedné sezóně může samice snést až 15 vajec. Hostitelské druhy se brání tím, že zvyšují variabilitu zbarvení vlastních vajec („arm races“). U kooperativních druhů snáší ve skupině více samic do jednoho hnízda, mláďata nedispergují všechna, některá zůstanou jako „helpers“. Také u rodu Geococcyx někdy snáší více samic do jednoho hnízda.

kukačka hnědobřichá (Cacomantis castaneiventris)

kukačka východoaustralská (Cacomantis flabelliformis)

kukačka molucká (Cacomantis heinrichi)

kukačka naříkavá (Cacomantis merulinus)

kukačka vavřínová (Cacomantis sonneratii)

kukačka pokřovní (Cacomantis variolosus)

kukačka bělokorunkatá (Caliechthrus leucolophus)

kukalka modrá (Carpococcyx caerulea)

kukalka Coquerelova (Carpococcyx coquereli)

kukalka chocholatá (Carpococcyx cristata)

kukalka žlutohrdlá (Carpococcyx cursor)

kukalka velká (Carpococcyx gigas)

kukačka bornejská (Carpococcyx radiatus)

kukačka rudozobá (Carpococcyx renauldi)

kukalka černonohá (Carpococcyx reynaudii)

kukalka modrolicí (Carpococcyx ruficeps)

kukalka červenoprtsá (Carpococcyx serriana)

kukalka vlasatá (Carpococcyx verreauxi)

kukačka zelená (Carpococcyx viridis)

kukačka andamanská (Centropus andamanensis)

kukačka gabonská (Centropus anselli)

kukačka stračí (Centropus ateralbus)

kukačka bangálská (Centropus bengalensis)

kukačka Bernsteinova (Centropus bernsteini)

kukačka červenavá (Centropus celebensis)

kukačka měděná (Centropus cupreicaudus)

kukačka goliáš (Centropus goliath)

kukačka černoprsá (Centropus grillii)

kukačka biakská (Centropus chalybeus)

kukačka srílanská (Centropus chlororhynchus)

kukačka bělobřichá (Centropus leucogaster)

kukačka škrabošková (Centropus melanops)

kukačka tmavá (Centropus menbeki)

kukačka Milova (Centropus milo)

kukačka mniší (Centropus monachus)

kukačka dvoubarvá (Centropus nigrorufus)

kukačka bažantí (Centropus phasianinus)

kukačka krátkoprstá (Centropus rectunguis)

kukačka senegalská (Centropus senegalensis)

kukačka vraní (Centropus sinensis)

kukačka kaiská (Centropus spilopterus)

kukačka mindorská (Centropus steerii)

kukačka bělobrvá (Centropus superciliosus)

kukačka toloho (Centropus toulou)

kukačka bambusová (Centropus unirufus)

kukačka purpurová (Centropus violaceus)

kukačka filipínská (Centropus viridis)

kukačka popelavá (Cercococcyx mechowi)

kukačka horská (Cercococcyx montanus)

kukačka olivová (Cercococcyx olivinus)

kukačka kovová (Ceuthmochares aereus)

kukačka hnědokřídlá (Clamator coromandus)

kukačka chocholatá (Clamator glandarius)

kukačka černobílá (Clamator jacobinus)

kukačka pruhoprsá (Clamator levaillantii)

kukačka dešťová (Coccyzus americanus)

kukačka kouřová (Coccyzus cinereus)

kukačka černozobá (Coccyzus erythropthalmus)

kukačka perleťová (Coccyzus euleri)

kukačka kokosová (Coccyzus ferrugineus)

kukačka Lansbergová (Coccyzus lansbergi)

kukačka tmavozobá (Coccyzus melacoryphus)

kukačka mangrovová (Coccyzus minor)

kukačka drobná (Coccyzus pumilus)

kukačka ani (Crotophaga ani)

kukačka neotropická (Crotophaga major)

kukačka rýhozobá (Crotophaga sulcirostris)

kukačka obecná (Cuculus canorus)

kukačka křiklavá (Cuculus clamosus)

kukačka celebeská (Cuculus crassirostris)

kukačka malajská (Cuculus fugax)

kukačka africká (Cuculus gularis)

kukačka Horsfieldova (Cuculus horsfieldi)

kukačka východní (Cuculus hyperythrus)

kukačka krátkokřídlá (Cuculus micropterus)

kukačka thajská (Cuculus nisicolor)

kukačka australská (Cuculus pallidus)

kukačka kaštanovoprsá (Cuculus pectoralis)

kukačka menší (Cuculus poliocephalus)

kukačka madagaskarská (Cuculus rochii)

kukačka prostřední (Cuculus saturatus)

kukačka červenoprsá (Cuculus solitarius)

kukačka krahujčí (Cuculus sparverioides)

kukačka vousatá (Cuculus vagans)

kukačka pestrá (Cuculus varius)

kukačka paví (Dromococcyx pavoninus)

kukačka klínoocasá (Dromococcyx phasianellus)

kukačka koel (Eudanamys scolopacea)

kukačka dlouhoocasá (Eudynamys taitensis)

kukačka kohoutí (Geococcyx californianus)

kukačka guira (Guira guira)

kukačka jamajská (Hyetornis pluvialis)

kukačka dominikánská (Hyetornis rufigularis)

kukačka bronzová (Chrysococcyx basalis)

kukačka lesklá (Chrysococcyx caprius)

kukačka žlutobřichá (Chrysococcyx cupreus)

kukačka žlutohrdlá (Chrysococcyx flavigularis)

kukačka Klaasovo (Chrysococcyx klaas)

kukačka nádherná (Chrysococcyx lucidus)

kukačka smaragdová (Chrysococcyx maculatus)

kukačka červenokřídlá (Chrysococcyx meyeri)

kukačka trpasličí (Chrysococcyx minutillus)

kukačka černouchá (Chrysococcyx osculans)

kukačka rezavohrdlá (Chrysococcyx ruficollis)

kukačka ametystová (Chrysococcyx xanthorhynchus)

kukačka černokorunkatá (Microdynamis parva)

kukačka drozdí (Morococcyx erythropygus)

kukačka svatohelenská (Nannococcyx psix)

kukačka rezavobřichá (Neomorphus geoffroyi)

kukačka peruánská (Neomorphus pucheranii)

kukačka ekvádorská (Neomorphus radiolosus)

kukačka venezuelská (Neomorphus rufipennis)

kukačka brazilská (Neomorphus squamiger)

kukačka tlustozobá (Pachycocyx audeberti)

kukačka pestrozobá (Phaenicophaeus calyorhynchus)

kukačka šupinková (Phaenicophaeus cumingi)

kukačka indonéská (Phaenicophaeus curvirostris)

kukačka diardova (Phaenicophaeus diardi)

kukačka rezavá (Phaenicophaeus chlorophaeus)

kukačka červenozobá (Phaenicophaeus javanicus)

kukačka indická (Phaenicophaeus leschenaultii)

kukačka červenolící (Phaenicophaeus pyrrhocephalus)

kukačka sumaterská (Phaenicophaeus sumatranus)

kukačka rudochocholatá (Phaenicophaeus superciliosus)

kukačka kokil (Phaenicophaeus tristis)

kukačka modrolící (Phaenicophaeus viridirostris)

kukačka veverčí (Piaya cayana)

kukačka černobřichá (Piaya melanogaster)

kukačka amazonská (Piaya minuta)

kukačka dlouhozobá (Rhamphomantis megarhynchus)

kukačka haitská (Saurothera longirostris)

kukačka Merlinova (Saurothera merlini)

kukačka ještěrčí (Saurothera vetula)

kukačka portorická (Saurothera vieilloti)

kukačka obrovská (Scythrops novaehollandiae)

kukačka drongovitá (Surniculus lugubris)

kukačka černá (Surniculus velutinus)

kukačka žíhaná (Tapera naevia)

kukačka zemní Gepcpccyx velox)