Velikost: 17 až 60 cm, 30 až 700 g. Hlavní znaky: Rozmanitá čeleď větších stromových ptáků, někteří jsou i pozemní, např. Geococcyx. Mnoho hnízdních parazitů (zejména ve Starém světě). Štíhlí ptáci s dlouhým ocasem. Nohy krátké až středně dlouhé. Zobák silný, středně dlouhý, mírně zahnutý a špičatý. Opeření šedé, hnědé, zřídka černé, žluté, zelené, pruhované; stejné u obou pohlaví. Rozšíření: Lesní oblasti, křovinaté krajiny a mokřadní oblasti. Severnější druhy výrazně tažné. Hnízdní biologie: Ploché hnízdo z větviček na stromech nebo na zemi, často snáší do hnízd pěstounů. Mláďata nidikolní, vzletná za 16 až 26 dnů. Vejce a mláďata pěstounů bývají z hnízda vyhozena. Inkubace: Sedí samec, samice nebo pěstouni 11 - 16 dnů. Počet vajec: 10 až 15 u parazitujících druhů, zbarvením a navíc i velikostí přizpůsobené vajíčkům pěstounů, 2 až 5 u neparazitujících druhů, modravá nebo bělavá. Potrava: Většinou hmyz; i druhy, které jsou pro jiné ptáky nepoživatelné (chlupaté housenky). Některé druhy požírají i drobné obratlovce a rostliny.