Slunatec obývá Jižní Ameriku, někdy bývá rozdělen do dvou druhů, které jsou víceméně alopatrické (E. helias a E. major). Nejsou známé žádné fosílie. Některé znaky sdílí s kagu (Rhynochetidae). Soudí se, že k jejich odštěpení došlo po rozdělení Gondwany (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1996).
Slunatci jsou střední velikosti (až 50 cm, 180-220 g), samce a samici lze rozlišit podle drobných znaků na hlavě. Tvarem těla připomíná volavky (Ardeidae), je horizontálně položené. Má poměrně dlouhý zobák, úzký krk, dlouhý ocas a poměrně krátké nohy (podobně jako Rallidae). Jsou krypticky zbarveni, při zastrašování roztahují ocas a křídla, ve kterých jsou velké světlé „oči“. Opeření je velmi hebké, podobné jako u sov (Strigiformes) nebo mesitů (Mesitornithidae). Mají drobivý prach. Pelichání ručních letek je descendentní, pelichání loketních letek probíhá ve třech centrech (1., 5. a 10. letka). Pelichání ocasu je centripetální. Mláďata nemají juvenilní šat, pelichají rovnou do adultního opeření. Létá na krátké vzdálenosti a nízko nad zemí, během letu kombinuje plachtění s veslováním. Nebyl nikdy zastižen při plavání.
Slunatci obývají deštný les s nepříliš zapojeným podrostem a v blízkosti sladkovodních toků. Mají denní aktivitu a jsou solitérní. Živí se hmyzem a dalšími členovci, které sbírají často na břehu řeky. Žerou také drobné obratlovce. Potravu loví podobně jako volavky, rychlým výpadem hlavy. Někdy loví společně s ostnáky (Jacanidae) a vodouši (Tringa solitaria).
Hnízdění začíná většinou na začátku období dešťů. V předhnízdním období obhajuje teritorium letem do výšky a zpět, za výrazné vokalizace. Námluvy mohou probíhat vzájemným krmením partnerů. Svazky jsou buď trvalé, nebo alespoň víceleté. Hnízdo, které staví oba rodiče, je umístěno na horizontálních větvích. V hnízdě je často bahno a také semena, která po vyklíčení zajišťují přirozený kryt. Jsou monogamní. Samice klade 1-2 vejce, inkubují obě pohlaví (30 dní). Mláďata jsou prekociální, ale nidikolní. Krmí většinou oba rodiče, někdy v poslední fázi jeden z páru hnízdo opustí (kvůli menší nápadnosti). Mláďatům roste krycí opeření (adultní šat) již v 9. dni života. Na hnízdě zůstávají 22-30 dní, pak následují rodiče.

Hlavní znaky: Středně velký pták (43 až 50 cm, 200g). Mají dosti dlouhý, přímý zobák, dlouhý štíhlý krk, krátké nohy. Opeření strakaté, nádherně barevná křídla při roztažení. Rozšíření: NT; lesy v okolí řek. Hnízdní biologie: Hnízdo na nechráněném místě pod baldachýnem větví. Vejce: 1 až 2. Na vejcích sedí oba rodiče asi 30 dní. Mláďata krmivá na hnízdě 22 až 30 dní. Potrava: Obratlovci i bezobratlí.

slunatec nádherný (Eurypyga helias)