Madagaskar. Mesitové byly v minulosti řazeni k holubům, hrabavým, dokonce také k pěvcům (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1996). Podle posledních analýz podobnosti DNA jsou mesitové příbuzní stepokurům (Pterocliformes) a měkkozobím (Columbiformes) (Prum, et al., 2015). Zahrnují pouze dva rody (Mesitornis a Monias).
Mesitové jsou terestriální ptáci spíše menších rozměrů (30-32 cm). Mají malou hlavu, dlouhý široký ocas a velmi hustě opeřený kostřec. Mají krátká zakulacená křídla a silné nohy. Zobák je poměrně dlouhý, zahnutý směrem dolů. Délka zobáku odpovídá potravní specializaci. Zbarvení je hnědavé, spodina je světlejší. Pohlavní dimorfismus je znatelný pouze u Monias benschi. Mladí ptáci jsou stejně zbarvení jako adultní jedinci. Opeření je řídké, nemají kostrční žlázu, vole ani paosten (hyporhachis), ale mají drobivý prach. Mláďata jsou opeřená velmi záhy. Obvykle se pomalu pohybují po zemi, přitom pohupují hlavou. Za letu byli zastiženi pouze před a po hřadování na stromech. Obývají lesní biotopy, mohou se ale vyskytovat také v sušších keřovitých oblastech. Druhy jsou víceméně alopatrické, také biotopově se liší (Mesitornis variegata: suché lesy, M. unicolor: humidní lesy, Monias benschi: polopoušť). Mají denní aktivitu, žijí často ve skupinách se svými mláďaty. Ve skupinách si vzájemně čistí opeření. Při nebezpečí ustrnou v jakékoliv pozici. Živí se hmyzem, plody a semeny.
Jsou monogamní (výjimkou je možná rod Monias) a teritoriální. Při námluvách byly sledovány ritualizované tance a duety. Hnízdí v období dešťů, jednoduché hnízdo je umístěno na stromě. Samice snáší 1-3 vejce, která jsou nepoměrně velká. Sedí pravděpodobně jenom samice (rod Mesitornis), nebo oba (rod Monias). Mláďata jsou nidifugní, doba pohnízdní péče není známa.

Hlavní znaky: Středně velcí, ve skupinách žijící pozemní ptáci (25 až 28 cm). Dobří běžci, vyletují, jen když jsou vyplašeni. Redukované klíční kosti, špatní letci. Štíhlý krk, rovný nebo zakřivený. Středně dlouhé nohy se 4 rovnými prsty. Krátká zaoblená křídla, ocas dlouhý, na konci zaoblený. Opeření většinou hnědé nebo šedé s 5 páry míst s prachovým pudrem. Obě pohlaví jsou stejně zbarvená nebo jsou samice výraznější. Komplexní sociální projevy, zatím málo prozkoumané. Rozšíření: Madagaskar (AF); lesy a buš. Hnízdní biologie: Málo známá. Hnízdo z větviček, nevysoko v křovinách. Vejce: 1 - 3. Sedí samci nebo samice, případně obě pohlaví. Nidifugní mláďata. Potrava: Semena, hmyz a některé plody.

mesit hnědý (Mesitornis unicolor)

mesit běloprsý (Mesitornis variegata)

mesit Benschův (Monias benschi)