Některé společné morfologické znaky (absence volete, přítomnost obou karotid, většinou mají hyporhachis a nares perviae) (Cracraft, 1981) poukazovaly na monofyletický původ řádu. Další studie zaměřené na porovnání DNA znaků však tuto domněnku vyvracejí. Mezi monofyletické jádro krátkokřídlých dnes patří pouze část čeledí (Heliornithidae, Rallidae, Psophiidae, Aramidae a Gruidae), ostatní čeledi se nacházejí v příbuznosti jiných skupin recentních ptáků (viz. popis čeledí) (Ericson, et al., 2006) (Hackett, et al., 2008) (Jarvis, et al., 2014) (Prum, et al., 2015).

Velikost: 10 až 176 cm, 16 g až 12 kg. Hlavní znaky: noha s vysoko umístěným nebo i chybějícím palcem (noha kráčivá), krátká křídla (kromě jeřábů), pera většinou s paostnem, chybí vole, silně vyvinutý svalnatý žaludek, výskyt dvou hřbetních krkavic. Hnízdní biologie: celoročně, hnízda na zemi nebo v rákosinách, málo druhů už v křovinách či na stromech, hnízdní péči obstarávají někdy jen samice, jindy jen samci. Inkubace: 10 až 36 dní. Počet vajec: 1 až 16. Potrava: rostlinná i živočišná.