Obývají subsaharskou Afriku. Perličky byly dříve řazeny mezi bažanty (Phasianidae), moderní analýza DNA je oddělila. K oddělení obou skupin došlo pravděpodobně před 38 mil. let. Dalšími příbuznými jsou nejspíše jihoameričtí hokové (Cracidae). Nejstarší záznamy pocházejí z pozdního miocénu. Nejprimitivnějším rodem je Agelastes (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1994).
Velikost zástupců se mění podle biotopu. Největší druhy (rod Acryllium) obývají otevřená prostranství, lesní druhy jsou nejmenší (rod Agelastes). Tělo je „vakovité“, krk je velmi úzký a hlava je malá. Na hlavě často chybí opeření z důvodu termoregulace. Numida meleagris má na hlavě kostěnou helmu, Guttera pucherami má na hlavě chocholku. Zobák je poměrně krátký, křídla jsou malá a zakulacená. Podobně jako u ostatních hrabavých slouží k rychlému úniku. Tarsus je silný a poměrně krátký, zadní prst je vyvýšen. Ostruhy mají pouze samci (a někdy také samice) rodu Agelastes. Ostruha není k noze upevněna jako u Phasianidae (k hypotarsální rýze), ale rovnou k tarsometatarsu. Rod Agelastes má tarsální štítky v řadách, ostatní rody nemají štítky uspořádány. Zbarvení je tmavé s bílými tečkami, kromě primitivního rodu Agelastes. Samci jsou o něco větší než samice, zbarvením se neliší. Subadultní jedinci vypadají podobně jako dospělí. Pelichání je descendentní. Otevřené biotopy obývá rod Acryllium, ostatní rody jsou lesní (rody Guttera a Agelastes) nebo obývají oba typy biotopů (rod Numida). Většinou se pohybují po zemi a často ve skupinách. Jsou omnivorní, mají dlouhá slepá střeva.
Hnízdí v průběhu celého roku, většinou jsou monogamní. Pouze rod Agelastes hnízdí se dvěma samicemi. Samice snáší 4-19 vajec, velké snůšky pravděpodobně patří více samicím. Inkubuje pouze samice, doba inkubace trvá 23-28 dní. Líhnutí je synchronní, mláďata jsou prekociální. Po vylíhnutí okamžitě opouští hnízdo. Mláďata jsou schopná letu v 15-20. dni života.

Hlavní znaky: Středně velcí, zavalití ptáci (40 až 72 cm, 700 g až 1,6 kg). Krátký ocas, malá hlava, dlouhý, štíhlý krk. Hlava je neopeřená s mnoha výrůstky. Plochy holé kůže mají termoregulační význam. Samci a samice stejně zbarveni, tělo pokrývají drobné perličkovité skvrny. Rozšíření: AF; stepi se stromy pro noční hřadování. Hnízdní biologie: Hnízdí na zemi v párech, mimo hnízdění ve skupinách. Vejce: 4 až 19. Inkubace trvá 23 až 28 dní. Potrava: Všežravci. 

perlička supí (Acryllium vulturinum)

perlička červenohlavá (Agelastes meleagrides)

perlička černá (Agelastes niger)

perlička lesní (Guttera plumifera)

perlička chocholatá (Guttera pucherani)

perlička kropenatá (Numida meleagris)