Dnešní rozšíření je omezeno na Mexiko a USA. Fosilní záznamy dokazují vznik krocanů před 10 mil. let ve střední Americe. Čeleď zahrnuje dva druhy (Meleagris gallopavo a Meleagris ocellata), nejpříbuznější jsou pravděpodobně s bažanty (Phasianidae) (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1992).
Krocani jsou velcí ptáci (110 cm, 6 kg), mají silné nohy dobře přizpůsobené k pohybu na zemi. Při vyrušení raději běhají po zemi. Mají zakulacená křídla a široký ocas. Létací svaly jsou dobře vyvinuty pro krátký a rychlý let. Mláďata jsou schopná létat již ve 14. dni života. Zbarvení je celkově tmavé, v křídlech mají bílé proužky. Samci jsou barevní a často kovově lesklí. Na nadocasních krovkách samce M. ocellata jsou „paví oka“. Samci nemají opeřený krk a hlavu, místo toho tam mají barevné výrůstky a „hudrovadlo“. Samci mají na hrudi „vousy“, dlouhé peří, které nepelichá a kontinuálně dorůstá. Na nohou mají ostruhy, které mají kostěný základ. Pelichání od mláděte k dospělému jedinci prochází pěti stádii. Pelichání primárních letek probíhá od těla (descendentní), v prvním roce nevyměňují 9. a 10. letku. Obývají lesní biotopy s otevřenými palouky. V noci hřadují na stromech, ve dne žerou na zemi. Živí se rostlinnou i živočišnou potravou, v mládí jen hmyzem. Často se vyskytují v hejnech o 6-20 jedincích.
Hnízdění probíhá sezónně, námluvy zahrnují zvukové i vizuální projevy. Samci jsou teritoriální. Hnízdo je umístěno na zemi, snůška obsahuje 8-15 vajec. Vejce jsou snášena každý den, příbuzné samice někdy snáší do jednoho hnízda. Partenogenetická vejce produkují jen samce (až 20 % hnízdění ve volné přírodě). Samci se nepodílí při inkubaci, ani při výchově mláďat. Samice s mláďaty formují skupiny, samci se toulají sami. Mláďata jsou prekociální, pohlavně dozrávají v 10 (samice) a 12 (samci) měsících. Samice umí přenášet mláďata pod křídly a hřaduje s nimi na větvi.

Hlavní znaky: Velcí ptáci se zavalitým tělem (71 až 110 cm, 3 až 10 kg). Samci mají na hlavě různé výrůstky a laloky, na nohou ostruhy. Opeření výrazné. Samci a samice se liší. Rozšíření: NA, NT; pralesy, travnaté plochy. Hnízdní biologie: Hnízdo je kotlina v podrostu křovin. Vejce: 8 až 15. Samice sedí na vejcích asi 28 dní. Mladí hned po vylíhnutí samostatní. Schopnost partenogenetického vývoje (z neoplozených vajec se líhnou samci). Potrava: všežravci.

krocan divoký (Meleagris gallopavo)

krocan paví (Meleagris ocellata)