Bažanti jsou nejúspěšnější skupinou hrabavých, obývají celý Starý svět. K bažantům se někdy do stejné čeledi řadí také krocani (Melagrididae), tetřevovití (Tetraonidae), perličky (Numididae) a křepelové (Odontophoridae). Vnitřní členění dosud není uspokojivě vyřešeno, původní členění na podčeledi Perdicinae a Phasianinae pravděpodobně neodpovídá skutečné fylogenezi (Shen, et al., 2014). Členění do rodů je obecně přijímáno, s výjimkou rodů Gallus, Polyplectron a Lophura. Čeleď většinou bývá členěna do několika podčeledí (del Hoyo, Elliott, & Sargatal, 1994):
(1) Pavoninae zahrnují bažanty paví (Argusianus, Afropavo).
(2) Gallinae zahrnují křepelky (Coturnix), koroptve (Perdix), frankolíny (Francolinus) a řadu dalších rodů (např. Lerwa, Tetraogallus, Tetraophasis, Tropicoperdix, Arborophila, Alectoris, Bambusicola, Pternistis, Scleroptila, Dendroperdix, Peliperdix, Ortygornis, Perdicula, Cryptoplectron, Ophrysia, Ammoperdix, Anurophasis, Synoicus, Margaroperdix, Caloperdix, Melanoperdix, Rollulus, Haematortyx, Rhizothera).
(3) Phasianinae s „pravými“ bažanty (např. Phasianus, Chrysolophus, Syrmaticus, Calophasis, Lophura, Crossoptilon).
(4) Tragopaninae (satyrové) společně s druhem Ithaginis cruentus.
Velikost těla je značně variabilní (14-250 cm; 0,04-6 kg), nejsou příliš specializovaní. Samci jsou větší než samice, u křepelek (rod Coturnix) jsou samice o něco větší než samci. Zobák je poměrně krátký a silný. Někteří bažanti mají zobák delší (rod Lophophorus). Nohy jsou velmi silné, před nebezpečím preferují běh po zemi. Samci mají často ostruhy, např. rod Galloperdix a Tragopan blythii jich má dokonce několik. Délka ostruhy hraje významnou roli během pohlavního výběru. V rámci Phasianinae jsou časté ozdoby hlavy a krku (rody Tragopan, Lophura), dlouhý ocas nebo křídla (rod Argusianus). Některé druhy mají chocholky (rody Rollulus, Afropavo). V klidu jsou tyto ozdoby většinou nenápadné. Prodloužené „uši“ má rod Crossoptilon. Krční límce má rod Chrysolophus. U Perdicinae je pohlavní dimorfismus ve zbarvení méně častý. U monogamních nelesních druhů není dimorfismus nápadný, nejvýraznější dimorfismus se vyskytuje u lesních druhů. Pelichání v prvním roce je kompletní. Podle způsobu pelichání byla čeleď členěna na několik podčeledí. Jedná se o pelichání ocasu, centrifugální (praví bažanti) vs. centripetální (rody Tragopan, Francolinus, Perdix atd.), pelichání navíc může začínat od druhého (rod Afropavo) nebo třetího pera (např. rod Arguasianus).
Většina druhů je sedentárních, ale např. Coturnix coturnix migruje. Druhy podčeledi Phasianinae se vykytují prakticky jen v Asii s výjimkou rodu Afropavo. Navíc jsou běžné introdukce. Zástupci podčeledi Perdicinae se vyskytují v celém Starém Světě. Perdicinae obývají v otevřené biotopy s výjimkou tundry, Phasianinae obývají lesy. Obývají také horské oblasti až do 5 000 m n. m (rod Tetraogallus, Kavkaz). Některé druhy obývají lesy i otevřená prostranství (Francolinus bicalcaratus, Afrika). Většinou žijí solitérně, Phasianinae se v období námluv shromaždují. Mají denní aktivitu. Potrava je většinou sbírána ze země, zahrnuje rostlinnou i živočišnou složku. Některé druhy jsou vegetariánské (rody Tetraogallus, Lerwa, Ithaginis). Tropické druhy se často živí termity a hlízami. Mláďata se živí hmyzem častěji než dospělí jedinci.
Vykazují prakticky všechny typy sociálních svazků, kromě polyandrie. Svazky jsou krátké, často jsou omezené jen na kopulaci. Samci se o mláďata většinou nestarají. Monogamní druhy mají svazky delší, trvají po dobu hnízdění a oba rodiče vychovávají mláďata. Zástupci podčeledi Perdicinae jsou spíše monogamní. Druhy podčeledi Phasianinae jsou často polygynní, a to buď sekvenčně (rody Tragopan, Coturnix adansonii) nebo simultánně (rody Phasianus, Chrysolophus). Samci mohou tokat solitérně (většinou) nebo v lecích (pouze rod Afropavo). Samci v prvním případě jsou značně teritoriální. Vznik různých reprodukčních systémů se vysvětluje dvěma způsoby: (1) biotopem (roztroušená potrava v otevřených biotopech, shlukovitá v lesích; predace) a (2) hlídáním partnera (u lekových druhů může samec kontrolovat více samic najednou). Hnízdění je většinou sezónní. Námluvy jsou velmi ritualizované, samci většinou ukazují ozdoby a přitom produkují celou škálu zvuků. U monogamních druhů se námluvy omezují jen na pohybové aktivity. Hnízdo bývá umístěno na zemi, staví jej pouze samice. Velikost snůšky se mění v závislosti na zeměpisné šířce, v tropech kladou jen několik vajec. U monogamních druhů se na inkubaci podílí i samec, doba inkubace trvá 14-25 dní. Mláďata jsou prekociální, u některých druhů (Coturnix delegorguei) jsou mláďata schopná letu již v 5. dni života. Pohlavní dospělosti většinou dosahují v prvním roce života.

Hlavní znaky: Malí až velcí ptáci (14 až 250 cm, 40 g až 6 kg). Zavalité tělo, krátký zobák, krátký nebo velmi dlouhý ocas. Špatní letci. Opeření nenápadné nebo pestré. Samci větší, pestřejší. Rozšíření: WP, EP, OR, AF, AU; od lesů po otevřené pláně. Převážně stálí. Hnízdní biologie: Hnízdo kotlinka na zemi. Vejce: 2 až 20. Na vejcích sedí u většiny druhů pouze samice, u jiných pouze samec. Potrava: Všežravci.

páv konžský (Afropavo congensis)

orebice berberská (Alectoris barbara)

orebice horská (Alectoris graeca)

orebice čínská (Alectoris magna)

orebice černohlavá (Alectoris melanocephala)

orebice Philbyova (Alectoris philbyi)

orebice rudá (Alectoris rufa)

koroptev pouštní (Ammoperdix griseogularis)

koroptev arabská (Ammoperdix heyi)

křepelka novoguinejská (Anurophasis monorthonyx)

koroptev hainanská (Arborophila ardens)

koroptev bělolící (Arborophila atrogularis)

koroptev pruhokřídlá (Arborophila brunneopectus)

koroptev rezavohlavá (Arborophila cambodiana)

koroptev tchaiwanská (Arborophila crudigularis)

koroptev Davidova (Arborophila davidi)

koroptev límcová (Arborophila gingica)

koroptev bornejská (Arborophila hyperythra)

koroptev malajská (Arborophila charltonii)

koroptev zelenonohá (Arborophila chloropus)

koroptev jávská (Arborophila javanica)

koroptev kaštanovoprsá (Arborophila mandellii)

koroptev žlutonohá (Arborophila merlini)

koroptev sumaterská (Arborophila orientalis)

koroptev červenozobá (Arborophila rubriorostris)

koroptev hnědoprsá (Arborophila rufipectus)

koroptev oranžovohrdlá (Arborophila rufogularis)

koroptev rudohlavá (Arborophila torqueola)

argus okatý (Argusianus argus)

kur skvrnitoboký (Bambusicola fytchii)

kur bambusový (Bambusicola thoracica)

koroptev lesní (Caloperdix oculea)

bažant Wellichův (Catreus wallichi)

křepelka Adansonova (Coturnix addansonii)

křepelka černoprsá (Coturnix coromandelica)

křepelka polní (Coturnix coturnix)

křepelka harlekýn (Coturnix delegorguei)

křepelka čínská (Coturnix chinensis)

křepelka japonská (Coturnix japonica)

křepelka novozélandská (Coturnix novaezelandiae)

křepelka rezavohrdlá (Coturnix pectoralis)

křepelka proměnlivá (Coturnix ypsilophora)

bažant ušatý (Crossoptilon auritum)

bažant tibetský (Crossoptilon crossoptilon)

bažant pradéšský (Crossoptilon harmani)

bažant mandžuský (Crossoptilon matchuricum)

frankolín červenozobý (Francolinus adspesus)

frankolín rudohrdlý (Francolinus afer)

frankolín jihoafrický (Francolinus africanus)

frankolín ahantský (Francolinus ahantensis)

frankolín bělohrdlý (Francolinus albogularis)

frankolín dvouostruhý (Francolinus bicalcaratus)

franklín kamerunský (Francolinus camerunensis)

frankolín kapský (Francolinus capensis)

frankolín razavokrký (Francolinus castaneicollis)

frankolín Clappertonův (Francolinus clappertoni)

frankolín rezavohlavý (Francolinus coqui)

frankolín Erckelův (Francolinus erckelii)

frankolín Finschův (Francolinus finschi)

frankolín obecný (Francolinus francolinus)

frankolín páskovaný (Francolinus griseostriatus)

frankolín bažinný (Francolinus gularis)

frankolín malý (Francolinus hartlaubi)

frankolín Harwoodův (Francolinus harwoodi)

frankolín Hildebrandtův (Francolinus hildebrandti)

frankolín žlutonohý (Francolinus icterorhynchus)

frankolín bambusový (Francolinus jacksoni)

frankolín lesní (Francolinus lathami)

frankolín žlutohrdlý (Francolinus leucoscepus)

frankolín rezavokřídlý (Francolinus levaillantii)

frankolín koroptví (Francolinus levaillantoides)

frankolín iturský (Francolinus nahani)

frankolín natalský (Francolinus natanensis)

frankolín ugandský (Francolinus nobilis)

frankolín džibutský (Francolinus ochropectus)

frankolín indický (Francolinus pictus)

frankolín perličkový (Francolinus pintadeanus)

frankolín křepelčí (Francolinus pondicerianus)

frankolín vysokohorský (Francolinus psilolaemus)

frankolín šedoprsý (Francolinus rufopictus)

frankolín chocholatý (Francolinus sephaena)

frankolín proužkoprsý (Francolinus schlegelii)

frankolín Shelleyův (Francolinus squamatus)

frankolín šupinkatý (Francolinus squamatus)

frankolín obojkový (Francolinus streptophorus)

frankolín Swainsonův (Francolinus swainsonii)

frankolín angolský (Francolinus swierstai)

kur dvouostruhý (Galloperdix bicalcarata)

kur indický (Galloperdix lunulata)

kur křovinný (Galloperdix spadicea)

kur bankivský (Gallus gallus)

kur srílanský (Gallus lafayetii)

kur Sonneratův (Gallus sonneratii)

kur zelený (Gallus varius)

koroptev karmínovohlavá (Haematortyx sanguiniceps)

bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae)

bažant zlatý (Chrysolophus pictus)

bažant krvavý (Ithaginis cruentus)

koroptev sněžní (Lerwa lerwa)

bažant lesklý (Lophophorus impejanus)

bažant zelenoocasý (Lophophorus lhuysii)

bažant Sclaterův (Lophophorus sclateri)

bažant Bulwerův (Lophura bulweri)

bažant prelát (Lophura diardi)

bažant Edwardsův (Lophura edwardsi)

bažant červenolící (Lophura erythrophthalma)

bažant vietnamský (Lophura hatinhensis)

bažant sumaterský (Lophura hoogerwerfi)

bažant ohnivohřbetý (Lophura ignita)

bažant císařský (Lophura imperialis)

bažant černý (Lophura inornata)

bažant kalij (Lophura leucomelanos)

bažant stříbrný (Lophura nycthemera)

bažant Swinhoeův (Lophura swinhoii)

koroptev madagaskarská (Margaroperdix madagarensis)

koroptev černá (Melanoperdix nigra)

křepelka himalájská (Ophrysia superciliosa)

páv korunkatý (Pavo cristatus)

páv zelený (Pavo muticus)

křepelka madraská (Perdicula argoondah)

křepelka křovinná (Perdicula asiatica)

křepelka pestrá (Perdicula erythrothyncha)

křepelka ásamská (Perdicula manipurensis)

koroptev vousatá (Perdix dauurica)

koroptev tibetská (Perdix hodgsoniae)

koroptev polní (Perdix perdix)

bažant zelený (Phasianus versicolor)

bažant paví (Polyplectron bicalcaratum)

bažant bělolící (Polyplectron germaini)

bažant bronzový (Polyplectron chalcurum)

bažant horský (Polyplectron inopinatum)

bažant malajský (Polyplectron malacense)

bažant palawanský (Polyplectron napoleonis)

bažant bornejský (Polyplectron schleiermacheri)

kur skalní (Ptilopachus petrosus)

bažant chocholatý (Pucrasia macrolopha)

bažant perlový (Rheinardia ocellata)

koroptev dlouhozobá (rhizothera longirostris)

koroptev korunkatá (Rollulus roulroul)

bažant Elliotův (Syrmaticus ellioti)

bažant Humeové (Syrmaticus humiae)

bažant mikado (Syrmaticus mikado)

bažant královský (Syrmaticus reevesi)

bažant měděný (Syrmaticus soemmerringii)

velekur altajský (Tetraogallus altaicus)

velekur kaspický (Tetraogallus caspius)

velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus)

velekur himalájský (Tetraogallus himalayensis)

velekur tibetský (Tetraogallus tibetanus)

velekur hnědohrdlý (Tetraophasis obscurus)

velekur plavohrdlý (Tetraophasis szechenyii)

satyr Blythův (Tragopan blythii)

satyr Cabotův (Tragopan caboti)

satyr černohlavý (Tragopan melanocephalus)

satyr himálajský (Tragopan satyra)

satyr Temminckův (Tragopan temminckii)

koroptev tanzanská (Xenoperdix udzungwensis)

argus tiomanský (Argusianus bipunctatus)

bažant obecný (Phasianus colchicus)