Tělesná velikost 70 cm, samec a samice jsou podobně velcí. Obývají mokřady Amazonie. Na hlavě mají výraznou chocholku, líce jsou neopeřené a modře zbarvené. Krk je dlouhý, hlava je malá. Zbarvení je oranžovo-červeno-bronzové. V křídlech má velká červenohnědá pole. Zbarvení obou pohlaví je podobné. Opeření je často polámané. Zobák je velký, laterálně zploštělý. Má velký předžaludek (vole) k fermentaci listů. Díky fermentaci nepříjemně zapáchá. Dokáže trávit i toxické byliny, detoxikace probíhá pomocí baktérií. Sternum a létací svaly jsou výrazně redukovány. Let je pomalý a neohrabaný, ale dokáže uletět až 350 m. Nohy za letu visí dolů. Ve větvoví se pohybuje také nemotorně. Plavou pouze mláďata. Mláďata mají volné drápy v křídle, dospělí jedinci je postrádají. Při odpočinku se opírají o hruď, na které vznikl zrohovatělý mozol. Pelichání ručních letek probíhá od okraje křídla k tělu. Pelichání loketních letek probíhá najednou ve dvou centrech (1. a 10. letka). Ocas pelichá zároveň na obou stranách, od krajních a vnitřních per ke třetím.

Žijí ve skupinách, hnízdí na stromech. Během hnízdění využívají „helpers“, jsou to jednoletí ptáci z předchozího hnízdění. Jsou monogamní, samice snáší 2-4 vejce. Doba inkubace trvá 30-31 dní, mláďata jsou semi-nidikolní a líhnou se většinou v průběhu jednoho dne (u menších snůšek). Mláďata otevírají oči první den. Růst mláďat je pomalý, nohy a prsty jsou nepoměrně velké. Ve třech dnech za přítomnosti predátora vyskakují z hnízda a pak šplhají zpátky. Mláďata opouštějí hnízdo ve 2-3 týdnech.

hoacin chocholatý (Opisthocomus hoatzin)