Hlavní znaky: Velcí, černí nebo pestře zbarvení pobřežní ptáci s dlouhým, rovným a silným zobákem (40 až 45 cm, 400 až 700 g). Obě pohlaví stejně zbarvena; samičky větší a s delším zobákem. Rozšíření: WP, EP AF, OR, AU, NA, NT. Obyvatelé pobřeží, z nichž někteří žijí i kolem vnitrozemských vod. Částečně tažní, většinou však jen lokální migrace, nebo usedlí. Hnízdní biologie: Hnízdo jen kotlinka. Vejce: 2 až 4, maskovaná. Sedí oba rodiče 24 až 27 dní; 1 hnízdění. Nidifugní mláďata vzletná za 35 až 42 dní. Potrava: Bezobratlí, většinou mlži.

ústřičník tmavý (Haematopus ater)

ústřičník západní (Haematopus bachmani)

ústřičník australský (Haematopus fuliginosus)

ústřičník chathamský (Haematopus chathamensis)

ústřičník žlutooký (Haematopus leucopodus)

ústřičník dlouhozobý (Haematopus longirostris)

ústřičník jihoafrický (Haematopus moquini)

ústřičník velký (Haematopus ostralegus)

ústřičník americký (Haematopus palliatus)

ústřičník proměnlivý (Haematopus unicolor)