Obývají Patagonii, Antarktický poloostrov a subantarktické ostrovy Indického oceánu. O zařazení do bahňáků není pochyb, někteří autoři je řadí do příbuznosti s písečníky (Thinocoridae), nebo s rodem Pluvianellus (Charadriidae) (Baker, Pereira, & Paton, 2007).
Jsou to zavalití ptáci střední velikosti (34-41 cm), jsou bíle zabarvení, opeření je husté. Nemají plovací blány, jsou přizpůsobeni terestrickému způsobu života (malý vyvýšený zadní prst). Na zobáku mají přes nozdry rohovinový štít. Délka zobáku udává hierarchické postavení v zimních hejnech. Dospělí jedinci mají karpální ostruhy, které využívají během vnitrodruhových soubojů. Pohlaví jsou prakticky stejná. Pelichání letek je postupné, trvá 70 dní. Obývají pobřežní zóny, často ve společnosti s tučňáky a tuleni. Často posedávají na plovoucích krách a na skalách. Jsou to predátoři Antarktidy. Často kradou placenty tuleňům a vejce a mláďata tučňákům, jsou potravní oportunisté. Využívají také kleptoparazitismus a žerou i řasy a trávy.
Hnízdí až ve třetím roce života, ale první hnízdění bývá neúspěšné. Obhajují teritoria, kterým jsou věrni. V teritoriu bývá až 400 hnízd tučňáků. Jsou monogamní. Hnízdo je jednoduché, snáší 2-4 vejce. Inkubují obě pohlaví, zasedají již na první vejce. Doba inkubace trvá 28-32 dní, mláďata jsou semi-prekociální a nikolní. Mají mesoptile a zůstávají na hnízdě 30 dní, pak se potulují v blízkosti hnízda. Vzletnosti dosahují v 50-60. dni života.

Hlavní znaky: Středně velcí pobřežní ptáci vzhledu holuba, blízce příbuzní rackům (34 až 41 cm, 290 až 550 g). Kořen krátkého zobáku je překryt žlutým rohovitým štítkem, odtud název. Často žije v koloniích tučňáků. Většinou běhá, dobře však i létá a plave. Má krátké, silné nohy, přední prsty s krátkou plovací blánou, zadní prst redukován. Opeření je čistě bílé, stejné u obou pohlaví. Společenský, velmi sociální a důvěřivý. Rozšíření: AN; skalnatá pobřeží, potulný. Hnízdní biologie: Žije jednotlivě, potravu hledá společně. Hnízda skrytá ve skalních štěrbinách. Vejce: 2 až 4, hnědá a skvrnitá. Sedí oba partneři 28 až 32 dní; 1 hnízdění. Nidifugní mláďata jsou vzletná po 50 – 60 dnech. Nejčastěji je vychováno jen 1 mládě. Potrava: Všežravci, zejména mršiny.

štítonos světlezobý (Chionis alba)

štítonos černozobý (Chionis minor)