Hlavní znaky: Malí až velcí bahňáci (13 až 65 cm, 18 až 1040 g). Zobák a nohy středně dlouhé až velmi dlouhé. Samičky větší a s delším zobákem, Opeření hnědé, šedé a rezavé; u obou pohlaví stejné. Hnízdní zbarvení zpravidla odlišné. Rozšíření: Světové, kromě AN; otevřená krajina nejčastěji kolem vod ve vnitrozemí i na pobřeží. Většinou jsou tažní. Hnízdní biologie: Monogamní, zřídka i polygamní. Hnízdo jen kotlinka na zemi, na travních stoličkách, zřídka ve stromových dutinách. Vejce: 4 (zřídka 2 až 3), maskovaná. Sedí samice nebo oba partneři 18 až 30 dnů; 1 až 2 hnízdění. Nidifugní mláďata jsou vzletná po 16 až 50 dnech. Potrava: Různí bezobratlí, vzácně i rostliny.

pisík obecný (Actitis hypoleucos)

jespák přilbový (Aphriza virgata)

kamenáček pestrý (Arenaria interpres)

kamenáček černohlavý (Arenaria melanocephala)

bertramie dlouhoocasá (Bartramia longicauda)

jespák klínoocasý (Calidris acuminata)

jespák písečný (Calidris alba)

jespák obecný (Calidris alpina)

jespák dlouhokřídlý (Calidris bairdii)

jespák rezavý (Calidris canutus)

jespák křivozobý (Calidris ferruginea)

jespák tundrový (Calidris fuscicollis)

jespák mořský (Calidris maritima)

jespák aljašský (Calidris mauri)

jespák skvrnitý (Calidris melanotos)

jespák drobný (Calidris minutilla)

jespák malý (Calidris munuta)

jespák pobřežní (Calidris ptilocnemis)

jespák srostloprstý (Calidris pusilla)

jespák rudokrký (Calidris ruficollis)

jespák dlouhoprstý (Calidris subminuta)

jespák šedý (Calidris temminckii)

jespák velký (Calidris tenuirostris)

vodouš břehoušovitý (Catoptrophorus semipalmatus)

bekasina malá (Coenocorypha aucklandica)

bekasina chathamská (Coenocorypha pusilla)

jespák lžicozobý (Eurynorhynchus pygmeus)

bekasina otavní (Gallinago gallinago)

bekasina japonská (Gallinago hardwickii)

bekasina královská (Gallinago imperialis)

bekasina andská (Gallinago jamesoni)

bekasina madagaskarská (Gallinago macrodactyla)

bekasina větší (Gallinago media)

bekasina lesní (Gallinago megala)

bekasina himálajská (Gallinago memoricola)

bekasina africká (Gallinago nigripennis)

bekasina vznešená (Gallinago nobilis)

bekasina jihoamerická (Gallinago paraguaiae)

bekasina horská (Gallinago solitaria)

bekasina sibiřská (Gallinago stenura)

bekasina patagonská (Gallinago stricklandii)

bekasina velká (Gallinago undulata)

vodouš říční (Heteroscelus brevipes)

vodouš aljašský (Heteroscelus incanus)

jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus)

slukovec krátkozobý (Limnodromus griseus)

slukovec dlouhozobý (Limnodromus scolopaceus)

slukovec asijský (Limnodromus semipalmatus)

břehouš velký (Limosa fedoa)

břehouš aljašský (Limosa haemastica)

břehouš rudý (Limosa lapponica)

břehouš černoocasý (Limosa limosa)

slučka malá (Lymnocryptes minimus)

jespák dlouhonohý (Micropalama himantopus)

koliha americká (Numenius americanus)

koliha velká (Numenius arquata)

koliha severní (Numenius borealis)

koliha východní (Numenius madagascariensis)

koliha nejmenší (Numenius minutus)

koliha malá (Numenius phaeopus)

koliha aljašská (Numenius tahitiensis)

koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris)

lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)

lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)

jespák bojovný (Philomachus pugnax)

vodoušek temný (Prosobonia cancellata)

sluka filipínská (Scolopax bukidnonensis)

sluka cebeská (Scolopax celebensis)

sluka americká (Scolopax minor)

sluka japonská (Scolopax mira)

sluka molucká (Scolopax rochussenii)

sluka lesní (Scolopax rusticola)

sluka tmavá (Scolopax saturata)

lyskonoh dlouhozobý (Steganopus tricolor)

vodouš tmavý (Tringa erythropus)

vodouš žlutonohý (Tringa flavipes)

vodouš bahenní (Tringa glareola)

vodouš ochotský (Tringa guttifer)

vodouš velký (Tringa melanoleuca)

vodouš šedý (Tringa nebularia)

vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

vodouš samotářský (Tringa solitaria)

vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis)

vodouš rudonohý (Tringa totanus)

jespák plavý (Tryngites subruficollis)

vodouš malý (Xenus cinereus)

pisík americký Actitis macularia)