Velikost: 120 cm. Hlavní znaky: velcí ptáci, dlouhé nohy s dlouhými prsty, kratší krk v letu esovitě stočený, silný zobák dlouhý jako hlava – kolem 19 cm – a stejně tak široký s hákovitým koncem horní čelisti a ostrými okraji. Rozšíření: AF, mělčí vodní toky s hustou vegetací. Hnízdní biologie: samotářský život i v době hnízdění, hnízdo na nerušeném místě uprostřed rozlehlých porostů. Inkubace: 30 dnů. Počet vajec: 1 až 3. Potrava: převážně ryby (bahník africký, bichiry, tilapie rodu Tilapia), ojediněle malí krokodýlové a ptáci.